Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công trình trung tâm thương mại - Dịch vụ - khách sạn- văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm vincom - TP. HCM

Từ đầu những năm 90, kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Trong những năm đầu của quá trình đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành công về kinh tế đáng kể, đó là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, thương mại chiếm tới 51% của GDP. Thương mại phát triển khá, hàng hóa đa dạng, chủng loại phong phú và có chất lượng hơn, nhiều hàng hóa trong nước được tiêu thụ mạnh hơn. Công ty nghiên cứu thị trường ATLĐ Kearney (Mỹ) đánh giá Việt Nam là 1 trong 3 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ và Nga. Năm 2005, doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng 20,5% đạt gần 30 tỷ USD. Theo AT Kearney, Việt Nam giống như Ấn Độ thu nhỏ - một thị trường lớn với 84 triệu dân, đa số là người có độ tuổi dưới 30 và thích mua sắm. về triển vọng lâu dài, nếu như kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt mưc tăng trưởng cao trong vòng 5 năm tới thì thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục bùng nổ. Năm 2005, nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng 7-8% trong những năm tới. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010 xác định thu nhập bình quân đầu người đạt 1.000-1.100 USD vào năm 2010, tăng hơn nhiều so với con số 640 USD của năm 2005. Dự báo doanh thu bán lẻ sẽ tăng bình quân 14% năm trong 5 năm tới, đạt 53,7 tỷ USD vào năm 2010. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã được hình thành, hoạt động theo cơ chế thị trường, phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần cân đối cung - cầu, tiền – hàng, làm thay đổi bộ mặt Thành phố Hồ Chí Minh và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố. Hiện nay do nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam nhiều hơn, tình hình chính trị và môi trường pháp lý an toàn, ổn định giúp nhiều tập đoàn quốc tế ngày càng chú ý và quyết định mở rộng đầu tư lâu dài vào Việt Nam, đồng thời sự thông thoáng của luật doanh nghiệp khiến số lượng công ty mới thành lập tăng mạnh.

pdf132 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công trình trung tâm thương mại - Dịch vụ - khách sạn- văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm vincom - TP. HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án “CỤM CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN- VĂN PHÒNG - CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐẬU XE NGẦM VINCOM - TP.HCM.” Tại “68-70 Lê Thánh Tôn và khu vực tứ giác Eđen, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” Tp Hồ Chí Minh, năm 2018 Trang 2 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ NÔNG  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án “CỤM CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN- VĂN PHÒNG - CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐẬU XE NGẦM VINCOM - TP.HCM.” Tại “68-70 Lê Thánh Tôn và khu vực tứ giác Eđen, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TƯ VẤN Trang 3 MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 11 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN .......................................................................................... 11 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 13 2.1. Các văn bản pháp quy ..................................................................................................... 13 2.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật ................................................................................................... 15 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM ................................................................................. 15 3.1. Danh sách cơ quan tư vấn thay mặt chủ đầu tư thực hiện báo cáo ĐTM ........................ 16 3.2. Thành viên chính tham gia lập báo cáo ........................................................................... 16 CHƯƠNG. 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .................................................................. 17 1.1. TÊN DỰ ÁN ................................................................................................................... 17 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ ................................................................................................................ 17 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ........................................................................................ 18 1.4. QUY MÔ DỰ ÁN ........................................................................................................... 20 1.4.1. Mục tiêu của Dự án ......................................................................................................... 20 1.4.2. Nội dung và quy mô ........................................................................................................ 21 1.5. GIẢI PHÁP QUI HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG ............................................................ 23 1.6. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC ............................................................................................... 23 1.6.1. Giải pháp bố trí mặt bằng khu A (Khu Eđen) ................................................................. 23 1.6.2. Giải pháp bố trí mặt bằng khu B ..................................................................................... 27 1.6.3. Giải pháp mặt đứng công trình ........................................................................................ 31 1.7. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ .......................................... 31 1.7.1. Giải pháp thiết kế kết cấu ................................................................................................ 31 1.7.2. Giải pháp thiết kế cấp điện chiếu sáng ............................................................................ 32 1.7.3. Hệ thống thông gió và điều hòa không khí ..................................................................... 32 1.7.4. Hệ thống chống sét .......................................................................................................... 33 1.7.5. Hệ thống thang máy ........................................................................................................ 33 1.7.6. Hệ thống cung cấp gas trung tâm .................................................................................... 34 1.7.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ..................................................................................... 34 1.7.8. Hệ thống an toàn và an ninh ............................................................................................ 36 1.7.9. Hệ thống tự động hóa tòa nhà .......................................................................................... 36 1.7.10. Hệ thống thông tin ........................................................................................................... 37 1.7.11. Hệ thống BARIE lên xuống tầng hầm ............................................................................. 37 1.7.12. Hệ thống thoát hiểm tòa nhà ............................................................................................ 38 1.7.13. Hệ thống kho két ............................................................................................................. 38 1.8. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC ................................................................................ 39 Trang 4 1.8.1. Cấp nước.......................................................................................................................... 39 1.8.2. Thoát nước ....................................................................................................................... 43 1.9. Hệ thống cấp điện ............................................................................................................ 44 1.10. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................................................... 45 CHƯƠNG. 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI .... ............................................................................................................... 46 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG................................................................ 46 2.1.1. Điều kiện về địa chất ....................................................................................................... 46 2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn ................................................................................... 47 2.1.3. Hiện trạng môi trường khu vực dự án ............................................................................. 47 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................................... 52 2.2.1 Kinh tế ............................................................................................................................. 52 2.2.2 Văn hóa - Xã hội ............................................................................................................. 52 2.2.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ............................................................................................. 53 CHƯƠNG. 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................... 54 3.1. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THÁO DỠ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG ........................................................................................................ 54 3.1.1. Tiếng ồn ........................................................................................................................... 54 3.1.2. Bụi ................................................................................................................................... 54 3.1.3. Khí thải ............................................................................................................................ 55 3.1.4. Nước thải ......................................................................................................................... 55 3.1.5. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình tháo dỡ .................................................................... 56 3.1.6. Vấn đề an toàn lao động .................................................................................................. 56 3.1.7. Ảnh hưởng giao thông ..................................................................................................... 56 3.1.8. Cháy nổ ............................................................................................................................ 57 3.1.9. Gây thiệt hại cho người dân kế và công trình kế cận ...................................................... 57 3.2. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SAN NỀN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG ................................................................................................. 57 3.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm ................................................................................................... 57 3.2.1.1 Bụi ................................................................................................................................... 58 3.2.1.2 Khí thải ............................................................................................................................ 58 3.2.1.3 Tiếng ồn và rung động ..................................................................................................... 59 3.2.1.4 Nước thải ......................................................................................................................... 61 3.2.1.5 Rác xây dựng và rác thải sinh hoạt .................................................................................. 62 3.2.2. Các sự cố, nguy cơ sạt lở đất và các công trình lân cận .................................................. 62 3.2.3. Tắc nghẽn giao thông ...................................................................................................... 63 3.2.4. Vấn đề an toàn lao động .................................................................................................. 64 3.2.5. Các tác động đến môi trường và xã hội ........................................................................... 65 3.2.5.1 Tác động đến các công trình kiến trúc trong khu vực ..................................................... 65 Trang 5 3.2.5.2 Các tác động đến môi trường nước ................................................................................. 66 3.2.5.3 Tác động đến môi trường từ tiếng ồn .............................................................................. 66 3.2.5.4 Tác động đến môi trường do ô nhiễm không khí ............................................................ 66 3.2.5.5 Tác động đến môi trường từ chất thải rắn ....................................................................... 67 3.2.5.6 Tác động đến tình hình trật tự an ninh khu vực .............................................................. 68 3.3. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG ................................................................................................................ 68 3.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm ................................................................................................... 68 3.3.1.1 Nguồn gây ô nhiễm nước ................................................................................................ 68 3.3.1.2 Chất thải rắn .................................................................................................................... 70 3.3.1.3 Chất thải nguy hại ............................................................................................................ 72 3.3.1.4 Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí ..................................................................... 72 3.3.1.5 Ô nhiễm ồn ...................................................................................................................... 75 3.3.1.6 Khả năng gây cháy nổ ..................................................................................................... 76 3.3.2. Các tác động đến môi trường và xã hội ........................................................................... 76 3.3.2.1 Tác động đến môi trường từ nước thải ............................................................................ 77 3.3.2.2 Tác động đến môi trường từ chất thải rắn ....................................................................... 77 3.3.2.3 Tác động đến môi trường từ chất thải nguy hại .............................................................. 78 3.3.2.4 Tác động đến môi trường từ tiếng ồn .............................................................................. 78 3.4. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ............... 78 CHƯƠNG. 4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ............................................................................... 79 4.1. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN GIẢI THÁO DỠ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ............................................................................................................. 79 4.1.1. Phương pháp tháo dỡ ....................................................................................................... 79 4.1.2. Tắc nghẽn giao thông ...................................................................................................... 80 4.1.3. Khí thải, bụi, tiếng ồn ...................................................................................................... 80 4.1.4. Chất thải rắn .................................................................................................................... 82 4.1.5. Nước thải ......................................................................................................................... 82 4.1.6. Vấn đề an toàn lao động cho công nhân thi công ............................................................ 82 4.1.7. Giải quyết các thiệt hại gây ra cho các công trình lân cận .............................................. 83 4.2. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SAN NỀN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG ............................................................................................................... 83 4.2.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường ...................................................................... 84 4.2.1.1.Khống chế ô nhiễm tiếng ồn ............................................................................................ 84 4.2.1.2.Khống chế ô nhiễm không khí (bụi) ............................................................................ 85 4.2.1.3.Khống chế ô nhiễm môi trường nước .............................................................................. 86 4.2.1.4.Khống chế ô nhiễm chất thải rắn ..................................................................................... 87 4.2.1.5.Ô nhiễm môi trường đất .................................................................................................. 88 4.2.2. Khống chế tắc nghẽn giao thông ..................................................................................... 88 Trang 6 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu độ rung, sụt lún đến các công trình xung quanh (Khu Trung tâm mua sắm PARKSON, UBND Thành phố, Khách sạn REX) ...................................... 89 4.2.4. Phương án tổ chức thi công ............................................................................................. 91 4.2.5. Xử lý mạch nước ngầm khi thi công ............................................................................... 94 4.2.6. Vấn đề an toàn lao động và giải quyết sự cố trong quá trình xây dựng .......................... 95 4.2.7. Biện pháp an phòng cháy nổ ........................................................................................... 96 4.3. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG .................................. 97 4.3.1. Khống chế ô nhiễm nước ................................................................................................. 97 4.3.2. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn ..................................................................... 103 4.3.3. Phương án xử lý chất thải nguy hại ............................................................................... 105 4.3.4. Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí ..................................................................... 106 4.3.5. Phương án phòng cháy chữa cháy ................................................................................. 110 4.4. TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU ...................................................................................................................... 113 CHƯƠNG. 5 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 114 CHƯƠNG. 6 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ............................................................... 115 6.1. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI .......................................................................... 115 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ................................ 116 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường .................................................................................. 116 6.2.2. Chương trình giám sát chất lượng môi trường .............................................................. 117 6.2.2.1.Chương trình giám sát môi trường khi thi công xây dựng dự án .................................. 117 6.2.2.2.Chương trình giám sát môi trường khi dự án đi vào hoạt động .................................... 118 6.2.3. Các yếu tố khác ............................................................................................................. 119 6.2.4. Chi phí giám sát chất lượng môi trường ........................................................................ 119 6.2.4.1.Giám sát môi trường chất thải ....................................................................................... 119 6.2.4.2.Giám sát môi trường xung quanh .................................................................................. 119 6.2.5. Các biện pháp hỗ trợ ...................................................................................................... 119 CHƯƠNG. 7 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ....... ............................................................................................................. 121 7.1. Phần xây dựng ............................................................................................................... 121 7.2. Phần thiết bị ................................................................................................................... 121 CHƯƠNG. 8 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ................................................ 123 8.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP PHƯỜNG ............................................... 123 8.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP PHƯỜNG ............................. 124 CHƯƠNG. 9 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ............................................................................................................. 125 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ................................................................. 125 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ......................................... 125 Trang 7 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ ...... 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................................... 127 PHẦN PHỤ LỤC .......................................................................................................... 128 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lưu lượng nước dùng cho khách sạn.............................................................. 39 Bảng 1.2: Lưu lượng nước dùng cho nhân viên .............................................................. 39 Bảng 1.3: Lưu lượng nước dùng cho tr
Luận văn liên quan