Báo cáo Thiết kế hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

Xác định lưu lượng nước thải dựa vào lưu lượng nước cấp của từng doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp. Dựa vào đó ta tính toán được lưu lượng nước thải đầu vào trạm xử lý. Lưu lượng tính toán là 5000 m3/ngđ

ppt11 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thiết kế hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI SVTH: HUỲNH TRƯƠNG KHOA GVTH: TS. HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MAI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN 3. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 4. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 5. TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH Thiết kế hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và sản xuất cho Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi để thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải đạt nguồn xả thải loại A. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Thu thập số liệu cần thiết về Khu Công Nghiệp; Phân tích và lựa chọn mạng lưới thoát nước sinh hoạt và nước mưa phù hợp; Phân tích và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất thích hợp; - Tính toán thiết kế mạng lưới và trạm xử lý. 1. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN Xác định lưu lượng nước thải dựa vào lưu lượng nước cấp của từng doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp. Dựa vào đó ta tính toán được lưu lượng nước thải đầu vào trạm xử lý. Lưu lượng tính toán là 5000 m3/ngđ 3. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 4. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 5. TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÔNG SỐ THIẾT KẾ 5. TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương án 1 Phương án 2 5. TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5. TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẶT BẰNG TRẠM XỬ LÝ XIN CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !
Luận văn liên quan