Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội

Trong mối tương quan trực tiếp với tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và sự phát triển công nghiệp nói riêng, ngành công nghiệp sơn đang có những thay đổi lớn dưới tác động của sự cải cách ngành, áp lực về bảo vệ môi trường và xu hướng toàn cầu hóa. Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội đã tìm được hướng đi, có chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng sản phẩm theo nhu cầu cũng như đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. Công ty đã giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo thực tập được trình bầy theo 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội. Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội. Phần 3: Nhận xét và kết luận tình hình hoạt động chung tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội.

pdf30 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 5288 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan