Bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT2 KINH DOANH CỦA CÔNG TY2 1.1Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng2 1.2Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.4 1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.4 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.5 1.2.3 Đặc điểm quy trình tổ chức kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.7 1.3. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.17 PHẦN 2:TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KÝ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG.19 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.19 2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng21 2.2.1 Các chính sách kế toán chung.21 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán24 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.24 2.3 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể.28 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG.35 3.1 Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng35 3.1.1 ưu điểm35 3.1.2 Nhược điểm36 3.2 Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng.36 3.2.1 Ưu điểm36 3.2.2 Nhược điểm38 KẾT LUẬN39 PHỤ LỤC40 Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán40 Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh45 Phụ lục 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ47 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.1Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - Incosaf được hình thành trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Đơn vị sự nghiệp tự trang trải kinh phí thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24-03-2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 21-01-2009 của Bộ Xây dựng. Công ty INCOSAF đã có gần 20 năm hoạt động ổn định, hiệu quả trong các lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Tiền thân của Công ty là Trung tâm kiểm định áp lực, được thành lập theo Quyết định số 380/BXD-TCLĐ ngày 30/06/1990, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng được thành lập theo Quyết định số 981/BXD-TCLĐ ngày 12/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty INCOSAF đã trải qua nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức, song vẫn luôn duy trì được tốc độ phát triển cao và bền vững. Thương hiệu INCOSAF được xây dựng và quảng bá rộng rãi trên thương trường từ đầu năm 2001, đang đứng vững và không ngừng phát triển trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn tư vấn xây dựng và mua bán máy móc thiết bị,sản phẩm công nghệ xây dựng. Thương hiệu INCOSAF không những được khách hàng tín nhiệm mà đã được Nhà nước, Bộ Xây dựng công nhận với các phần thưởng: - Bằng khen của Bộ Xây dựng (1997) - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1998) - Huân chương lao động hạng ba (2000) -Huân chương lao động hạng nhì (2005) Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 4 Tôn Thất Tùng_Hà Nội.Ngoài ra,công ty còn có các chi nhánh đặt tại Miền Nam( 17 Kỳ Đồng _Quận 3_Thành Phố Hồ Chí Minh ) và chi nhánh đặt tại Miền Trung (27 Thái Phiên _Quận Hải Châu_Thành Phố Đà Nẵng). Là Công ty con 100% vốn nhà nước do Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam phê duyệt. Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, có con dấu riêng, có tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty. Mục tiêu hoạt động của Công ty là Sản xuất - kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế là mục tiêu chủ yếu. Công ty INCOSAF là đơn vị có chức năng thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kể từ khi bắt đầu thành lập tới nay với phương châm không ngừng làm việc mở rộng thị trường ,sau nhiều năm phát triển khách hàng đã và đang đến

doc46 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 20/12/2012 | Lượt xem: 3282 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU_sửa sơ đồ Ngày nay, kinh tế nước ta phát triển theo con đường trở thành một nền kinh tế thị trường không còn là một nền kinh tế tập trung bao cấp nữa. Đặc biệt là việc chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2006 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đây là một cơ hội đối với kinh tế nước ta nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức. sự cạnh tranh diễn ra gay gắt hơn đòi hỏi các công ty phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm chi phí… Do việc mở rộng giao lưu với kinh tế thế giới nên kinh tế trong nước cũng chịu sự ảnh hưởng chịu sự tác động từ những bất ổn, những biến động của kinh tế thế giới nhiều hơn. Vì vậy các công ty cũng cần phải dự phòng biện pháp để đương đầu với những biến động xấu. Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm kim khí sắt thép. Qua quá trình hoạt động công ty ngày càng lớn mạnh, lợi nhuận hàng năm tăng nhanh. Cùng với sự đi lên của công ty, công tác kế toán ở công ty ngày càng được hoàn thiện hơn, thực tập ở công ty em sẽ có cơ hội làm quen với công việc thực tế và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán. Ngoài lời nói đầu và kết luận, báo cáo thực tập gồm 3 phần Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế_kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Phần 3:Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - Incosaf được hình thành trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Đơn vị sự nghiệp tự trang trải kinh phí thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24-03-2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 21-01-2009 của Bộ Xây dựng. Công ty INCOSAF đã có gần 20 năm hoạt động ổn định, hiệu quả trong các lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Tiền thân của Công ty là Trung tâm kiểm định áp lực, được thành lập theo Quyết định số 380/BXD-TCLĐ ngày 30/06/1990, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng được thành lập theo Quyết định số 981/BXD-TCLĐ ngày 12/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty INCOSAF đã trải qua nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức, song vẫn luôn duy trì được tốc độ phát triển cao và bền vững. Thương hiệu INCOSAF được xây dựng và quảng bá rộng rãi trên thương trường từ đầu năm 2001, đang đứng vững và không ngừng phát triển trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn tư vấn xây dựng và mua bán máy móc thiết bị,sản phẩm công nghệ xây dựng. Thương hiệu INCOSAF không những được khách hàng tín nhiệm mà đã được Nhà nước, Bộ Xây dựng công nhận với các phần thưởng:             - Bằng khen của Bộ Xây dựng (1997)             - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1998)             - Huân chương lao động hạng ba (2000) Huân chương lao động hạng nhì (2005) Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 4 Tôn Thất Tùng_Hà Nội.Ngoài ra,công ty còn có các chi nhánh đặt tại Miền Nam( 17 Kỳ Đồng _Quận 3_Thành Phố Hồ Chí Minh ) và chi nhánh đặt tại Miền Trung (27 Thái Phiên _Quận Hải Châu_Thành Phố Đà Nẵng). Là Công ty con 100% vốn nhà nước do Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam phê duyệt. Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, có con dấu riêng, có tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty. Mục tiêu hoạt động của Công ty là Sản xuất - kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế là mục tiêu chủ yếu. Công ty INCOSAF là đơn vị có chức năng thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kể từ khi bắt đầu thành lập tới nay với phương châm không ngừng làm việc mở rộng thị trường ,sau nhiều năm phát triển khách hàng đã và đang đến với công ty ngày một nhiều hơn.Sau nhiều năm xây dựng và phát triển công ty luôn duy trì được tốc đọ phát triển tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 8%_10% đồng thời đảm bảo mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước là 5%.Bên cạnh đó ban lãnh đạo công ty luôn không ngừng đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ,hệ thống quản lý và nhân lực hoàn chỉnh nhằm thực hiện tôt các sản phẩm dịch vụ của mình .Ngoài ra rất nhiều quy định,nội quy quy chế quản lý được áp dụng để kiểm soát các hoạt động cảu công ty theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Chức năng nhiệm vụ của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Tổ chức thống kê, nắm tình hình sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng; soạn thảo các văn bản để Bộ hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng các máy, thiết bị nhằm bảo đảm ATLĐ và hiệu quả. Định kỳ báo cáo Bộ về kế hoạch, kết quả hoạt động của công ty và tình hình thực hiện công tác kiểm định KTAT máy, thiết bị trong toàn ngành.   Thực hiện kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định của nhà nước làm cơ sở để đăng ký và xin cấp phép sử dụng. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về ATLĐ và bảo hộ lao động. Thẩm định các biện pháp an toàn trong các đề án, dự án có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ hoặc có sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Tổ chức huấn luyện KTAT (cấp chứng chỉ theo quy định) cho cán bộ, công nhân vận hành thiết bị hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật sau: Tư vấn lập hồ sơ, mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự án thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm, lắp đặt vật tư thiết bị. Tư vấn thiết kế và thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán hệ thống công nghệ, hệ thống kỹ thuật hạ tầng, kết cấu công trình. Thiết kế và thẩm định thiết kế, chế tạo, sửa chữa các máy và thiết bị. Tư vấn giám sát  chết tạo máy và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp kết cấu công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng. Kiểm định kỹ thuật và đánh giá chất lượng máy, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghệ, thiết bị vật tư ngành nước, hệ thống kỹ thuật hạ tầng. Kiểm định kỹ thuật các mối hàn có yêu cầu cao về an toàn. Tổ chức và thực hiện chế tạo thử nghiệm, cải tạo sửa chữa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn trong lĩnh vực an toàn máy và thiết bị. Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực kiểm định, an toàn. Thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán thiết bị máy móc công nghệ xây dựng 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh dịch vụ nói chung và dịch vụ kiểm định tư vấn nói riêng là sản phẩm phần lớn là dịch vụ không mang hình thái vật chất cụ thể như hàng hóa thông thường,quá trình sản xuất ra sản phẩm đồng thời là quá trình tiêu thụ,nghĩa là các dịch vụ được thực hiện trực tiếp với khách hàng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật và tư vấn xây dựng của công ty THHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng rất phong phú về các nghiệp vụ kinh doanh,bao gồm: Kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đông, các máy và thiết bị thi công, công nghệ kỹ thuật sản xuất; Thực hiện các dịch vụ tư vấn an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường, tổ chức huấn luyện an toàn cấp chứng chỉ theo qui định cho cán bộ quản lí, người lao động; Đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ cho người vận hành thiết bị hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ cho thợ hàn áp lực; Thực hiện việc giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu, sản xuất trong nước; Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi; Thiết kế lắp đặt thiết bị, hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hoà không khí; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội - ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và quyết toán các công trình xây dựng; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hoá, tuyển chọn tư vấn; Quản lí dự án các công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, thí nghiệm không phá huỷ và thử nghiệm công trình tại hiện trường; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, máy và thiết bị công nghệ, đánh giá tác động môi trường; Kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế, chế tạo, sửa chữa máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và máy, thiết bị  thi công trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Mua bán  máy móc,  thiết bị, sản phẩm công nghệ và vật liệu xây dựng; Xuất nhập khẩu máy móc,  thiết bị, sản phẩm công nghệ và vật liệu xây dựng. 1.2.3 Đặc điểm quy trình tổ chức kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Công ty TNHH MTV là công ty chuyên kinh doanh thiết bị máy móc và dịch vụ tư vấn.Từ khi thành lập đến nay với bề dày kinh nghiệm công ty đang vương lên mạnh mẽ với mục đích trở thành trung tâm phân phối thiết bị máy móc và dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp. Lĩnh vực kinh doanh của công ty rất đa ndangj phong phú: cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật và tư vấn xây dựng cho có các công ty có các sản phẩm cần kiểm định và tư vấn về xây dựng,tư vấn an toàn lao động,tư vấn xây dựng và thực hiện việc mua bán máy móc thiết bị sản phẩm công nghệ và vật liệu xây dựng.Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật cho các công ty có nhu cầu về kiểm định và tư vấn Công ty tiến hành ký kết các hợp đồng kiểm định ký thuật và tư vấn cho các công ty có các thiết bị cần phải kiểm định và tư vấn về an toàn lao động và đầu tư xây dựng. Hiện nay thị trường của công ty đang ngày càng được mở rộng.Công ty có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và chi nhánh đặt tại miền Nam và miền Trung. Công ty đã tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước và đã giữ được quan hệ thường xuyên, lâu dài với nhiều khách hàng lớn, Công ty đã tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước và đã giữ được quan hệ thường xuyên, lâu dài với nhiều khách hàng lớn 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất_kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng. Sơ đồ 1.1:Bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban bộ phận trong công ty Phòng tổng hợp kinh doanh Chức năng:           Quản lý và tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: tổng hợp, tổ chức nhân sự, kế hoạch, kinh doanh, đầu tư, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ và hành chính quản trị. Tham mưu cho giám đốc lập kế hoạch quí,năm cho toàn công ty,chỉ đạo nhiệm vụ kinh doanh của toàn công ty Nhiệm vụ:  Xây dựng nội qui, qui chế phương án làm việc và các biện pháp thực hiện. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về phương diện tổ chức và quản lý bố trí đủ, đúng cán bộ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chính sách đối với người lao động: từ khâu hợp đồng, tuyển dụng, nâng lương, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật... Thực hiện công tác BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước. Quản lý hồ sơ nhân sự của CBVC. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong SXKD và định hướng phát triển Công ty trình lãnh đạo Công ty xem xét, phê duyệt. Xây dựng các định mức chi phí, khoán đối với các ngành nghề SXKD của Công ty, đặc biệt là những lĩnh vực đặc thù của Công ty như: kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn trong lĩnh vực liên quan đến hệ thống, biện pháp kỹ thuật an toàn trong quá trình thi công và khai thác sử dụng công trình. Theo dõi, thu thập thông tin các sản phẩm máy móc thiết bị, sản phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác trong ngành nghề kinh doanh của Công ty để tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong hoạt động SXKD. Thực hiện công tác hành chính của cơ quan, bao gồm: Phục vụ công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, các buổi tiếp khách do lónh đạo Công ty chủ trỡ. Soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý của cơ quan. Tiếp nhận, phân phối, phát hành, quản lý công văn tài liệu của cơ quan. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu của cơ quan. Quản lý và sử dụng con dấu. Tổ chức in ấn tài liệu Thực hiện công tác quản trị, bao gồm: giúp Giám đốc mua sắm, quản lý phương tiện làm việc, đi lại, nhà xưởng, giữ gỡn, bảo vệ cơ quan an toàn, văn minh, sạch đẹp. Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, sản phẩm công nghệ và vật liệu xây dựng; Phòng tài chính kế toán Chức năng:           Quản lý và tổ chức hoạt động bộ máy kế toán của đơn vị theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng các quy định về pháp luật kế toán theo mô hình hoạt động của Công ty; mở sổ kế toán phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp và Luật kế toán. Tổ chức công tác hạch toán báo sổ cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Công ty và cấp có thẩm quyền. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của cơ quan. Định kỳ quý, 6 tháng, năm phân tích hoạt động kinh tế giúp Giám đốc quản lý, điều hành Công ty về mặt tài chính. Theo dõi số lượng, nguyên giá, giá trị hiện có và tình hình biến động của vật tư, TSCĐ và giá trị hao mòn của TSCĐ; nguồn kinh phí hình thành của các TSCĐ. Theo dõi các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản thu phí, thu hoạt động SXKD và các khoản chi phí khác. Chủ trì việc thanh toán với các đối tác và thanh toán nội bộ nhằm thu hồi nhanh vốn, tạo điều kiện cân đối thu - chi của Công ty, đảm bảo thu - chi tiền kịp thời, chính xác. Quản lý và theo dõi các hợp đồng kinh tế từ khâu thực hiện hợp đồng đến khi kết thúc hợp đồng và quyết toán chi phí thực hiện hợp đồng. Quản lý vật tư, lưu giữ chứng từ và giữ bí mật tài liệu, số liệu, Phòng thí nghiệm Chức năng: Là phũng chuyờn mụn kỹ thuật thực hiện công tác thí nghiệm và quản lý, khai thỏc hiệu quả các thiết bị thí nghiệm. Nhiệm vụ: Thực hiện các phép thử trong danh mục tại mã số LAS-XD260. Thực hiện các phép thí nghiệm, đo lường các thông số liên quan đến công tác kiểm định kỹ thuật an toàn, các sản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ cho thợ hàn áp lực. Thực hiện các phép thí nghiệm, đo lường các thông số đánh giá chất lượng phục vụ công tác giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước. Thực hiện các phép thí nghiệm VLXD, cấu kiện XD, thí nghiệm không phá hủy, thử nghiệm công trình tại hiện trường... phục vụ công tác đánh giá chất lượng công trình xây dựng, máy và thiết bị công nghệ, đánh giá tác động môi trường và kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng. Xây dựng phương pháp đo kiểm, các giải pháp tự động hóa trong công tác đo kiểm, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm. Quản lý, bảo dưỡng, kiểm chuẩn theo đúng quy định các thiết bị thí nghiệm Kiểm tra, xác nhận kết quả đo kiểm để trình Giám đốc Công ty ký. Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tư vấn kỹ thuật và an toàn. Trung tâm kiểm định thiết bị nần và thiết bị công nghệ . Chức năng: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan. . Nhiệm vụ: Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các máy và thiết bị thi công, công nghệ, bao gồm:           Cần trục các loại: cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, Cần trục đường sắt, Cần trục tháp, Cần trục chân đế, Cần trục công xôn, Cần trục thiếu nhi           Cầu trục các loại: Cầu trục lăn, Cầu trục treo           Cổng trục các loại: Cổng trục, Nửa cổng trục           Trục cáp , bao gồm: Trục cáp chở hàng, Trục cáp chở người, Trục cáp trong các máy thi công, Trục tải giếng nghiêng, Cáp treo vận chuyển người           Pa lăng, bao gồm: Pa lăng điện, Pa lăng kéo tay           Tời điện, bao gồm:                              . Tời điện dùng để nâng tải                              . Tời diện dùng để kéo tải theo phương nghiêng                              . Bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người           Máy vận thăng, bao gồm:                              + Máy vận thăng nâng hàng                              + Máy vận thăng nâng hàng kèm người                              + Máy vận thăng nâng người           + Thang máy           + Thang cuốn, băng tải chở người           + Xe nâng hàng dùng động cơ, xe nâng người tự hành + Các thiết bị trò chơi.           Thực hiện các dịch vụ tư vấn an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường... liên quan đến lĩnh vực thiết bị nâng và thiết bị công nghệ.           Tổ chức huấn luyện an toàn cấp chứng chỉ theo quy định cho cán bộ quản lý, người lao động; đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ cho người vận hành thiết bị hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thực hiện việc giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước trong lĩnh vực thiết bị nâng và thiết bị công nghệ. Tư vấn lập dự án khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán và quyết toán các hạng mục liên quan trong đầu tư xây dựng các công trình xây dựng. Tham qua quản lý dự án, giám sát thi công xây dưụng và lắp đặt các thiết bị có liên quan đến lĩnh vực thiết bị nâng và thiết bị công nghệ. Kiểm tra đánh giá chất lượng máy, thiết bị thi công, thiết bị công nghệ, đánh giá sự tác động của môi trường trong lĩnh vực thiết bị nâng và thiết bị công nghệ.           Chế tạo, cải tạo, sửa chữa máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và máy, thiết bị thi công trong lĩnh vực thiết bị nâng và thiết bị công nghệ. Trung tâm kiểm định thiết bị áp lực . Chức năng: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và dị
Luận văn liên quan