Các đặc trưng của quần thể bèo tây ở hồ hàm nghi Đà Nẵng

Quần thể là tập hợp 1 nhóm các cá thể cùng loài sống trong 1 sinh cảnh nhất định, có khả năng trao đổi vật chất di truyền trong quá trình giao phối để tạo ra thế hệ con. Ánh sáng là nhân tố cơ bản, chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các nhân tố khác

ppt19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/10/2013 | Lượt xem: 2703 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các đặc trưng của quần thể bèo tây ở hồ hàm nghi Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đà Nẵng, 05/2012 Quần thể là tập hợp 1 nhóm các cá thể cùng loài sống trong 1 sinh cảnh nhất định, có khả năng trao đổi vật chất di truyền trong quá trình giao phối để tạo ra thế hệ con. www.themegallery.com VÔ SINH www.themegallery.com Ánh sáng là nhân tố cơ bản, chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các nhân tố khác. Bèo tây nằm trong nhóm thực vật ưa sáng. ở nhiệt độ từ 10 C - 40 C, nhưng mạnh nhất ở 20 C- 30 C. GIỚI HẠN SINH THÁI CỦA BÈO TÂY Điểm cực thuận Điểm max Điểm min Khoảng sống sót Khoảng sống sót Khoảng sinh trưởng Khoảng sinh sản 40 20 Độ C Tốc độ sinh trưởng, phát triển 30 www.themegallery.com Ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của bèo tây. Tuỳ vào độ ẩm và nước mà hình dạng kích thước của bèo tây có sự khác nhau. Cây có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt như thiếu dinh dưỡng, độ pH thay đổi, nhiệt độ không thích hợp, và ngay cả nước nhiễm. Tuy nhiên, Lục Bình không phát triển ở vùng phèn và nước lợ www.themegallery.com + Không khí cung cấp Oxy (O2) cho các sinh vật hô hấp sinh ra năng lượng dùng trong cơ thể. + Thực vật lấy Carbonic (CO2) từ không khí dưới tác dụng ánh sáng mặt trời tạo ra chất hữu cơ. www.themegallery.com Quan hệ hỗ trợ xảy ra khi nguồn sống của các cá thể đầy đủ. Quan hệ này trong quần thể được thể hiện qua hiệu quả nhóm. Hiệu quả nhóm là hiện tượng nảy sinh khi các cá thể của quần thể cùng chung sống với nhau trong 1 sinh cảnh có số lượng cá thể hợp lý và có nguồn sống đầy đủ. www.themegallery.com Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi các cá thể trong quần thể không được đáp ứng đầy đủ  hiện tượng các cá thể cạnh tranh giành sinh sản, nguồn thức ăn, ánh sáng, nơi ở… www.themegallery.com www.themegallery.com www.themegallery.com Số lượng ban đầu nhóm chọn để khảo sát là 30 cây. Sau 15 ngày thì số lượng của nó tăng lên 58 cây. (Theo khảo sát của nhóm tại hồ Hàm Nghi, Đà Nẵng). Sự phân bố cá thể là sự chiếm cứ không gian của các cá thể trong sinh cảnh, phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tập tính của loài. Có 3 dạng phân bố: ngẫu nhiên, nhóm, đều Bèo Tây thuộc sự phân bố theo nhóm. Đưa ảnh vào www.themegallery.com Trong giới hạn sinh thái, cấu trúc tuổi của qthể biến đổi một cách thích ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường. Quần thể có 3 nhóm tuổi : trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản. www.themegallery.com Là số lượng, khối lượng hay năng lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích mà quần thể sinh sống. Bèo Tây có mật độ của quần thể dày đặc, cụ thể qua cuộc khảo sát thì Bèo Tây có mật độ 80 cây trên một mét vuông chiều dài. Là tổng số các cá thể, khối lượng, hay năng lượng trong quần thể phù hợp với nguồn sống không gian mà nó chiếm cứ. Qua cuộc khảo sát thì Bèo Nhật Bản có kích thước khoảng 3000 cây trong quần thể. Công thức: Nt = No + B - D + I – E Trong đó: Nt và No là số lượng cá thể của của quần thể ở thời điểm t và to. B: mức sinh sản, D: mức tử vong, I: mức nhập cư, E: mức xuất cư. www.themegallery.com Bèo Nhật Bản ở phát tán nhờ con người. Do hồ thuộc dạng dòng tĩnh, nên Bèo không thể phát tán nhờ dòng chảy.
Luận văn liên quan