Chuyên đề Du lịch sinh thái rừng amazon

Amazon là một trong những khu vực trên thế giới với hầu hết các tiềm năng du lịch sinh thái. Đây là tiềm năng cần phải khai thác để thu hút đầu tư, tạo việc làm và cùng một lúc là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cần hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về phát triển du lịch sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

pptx21 trang | Chia sẻ: khactoan_hl | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Du lịch sinh thái rừng amazon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 4/23/2013 ‹#› TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI Chuyên đề: DU LỊCH SINH THÁI RỪNG AMAZON GVHD: TS. Ngô An 4/2013 DANH SÁCH NHÓM Nguyễn Văn Tý (NT) 11157354 Lê Minh Toàn 11157311 Đinh Văn Phong 11157024 Huỳnh Thị Kiều 11157167 Châu Thị Thuý Diễm 11157004 Vũ Thị Thu Hà 11157118 Nội Dung I. GIỚI THIỆU DU LỊCH SINH THÁI II. DLST Ở AMAZON - BRAZIL III.NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH PHÁP LÝ IV. KẾT LUẬN GIỚI THIỆU VỀ DU LỊCH SINH THÁI PHẦN I: DLST là một loại hình du lịch: Dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa; Có tính giáo dục môi trường; Đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững Có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Mục tiêu của DLST: Bảo tồn thiên nhiên và đem lại lợi ích cho người dân địa phương nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận từ các hoạt động du lịch sinh thái mang lại. Các thách thức mới đối với ngành du lịch là: Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên nhiên song song với phát triển kinh tế. Đảm bảo ngành công nghiệp này phát triển trong cách mà người địa phương được hưởng lợi. Hạn chế sự tác động đối với xã hội và gây hại cho truyền thống văn hoá của địa phương. DU LỊCH SINH THÁI Ở AMAZON- BRAZIL PHẦN II: Amazon Amazon bao gồm 9 nước ở Nam Mỹ đó là Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Frech Guyana, Peru, Venezuela và Suriname. Diện tích khoảng 7,5 triệu km², tương ứng đến 44% của lãnh thổ Nam Mỹ. TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI AMAZON Là các rừng mưa nhiệt đới lớn nhất trên hành tinh Là nơi trú ẩn của hơn 200 loài thú, 950 loài chim, 2.500 loài cá và 300 loài bò sát Cung cấp sự đa dạng sinh học cao nhất trên hành tinh Là nơi dự trữ nước ngọt bề mặt lớn nhất thế giới ở dạng lỏng trong một lưu vực thủy văn TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI AMAZON Là nơi sinh sống của các bộ tộc, thổ dân với nền văn hoá độc đáo, lâu đời nhất Ngày nay, ở vùng Amazon, người ta vẫn gọi thổ dân là người Indian, đa số dân Indian còn rất nguyên thủy và bảo tồn trong lòng Amazon những tập tục có thể nói là "chẳng giống ai" của họ. HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI Du lịch sinh thái là một hoạt động kinh tế đang phát triển trong Amazon của Brazil Cung cấp 10.3% GDP của quốc gia. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế do du lịch mang lại vẫn chưa đủ để phát triển con người và xã hội: Hầu như hoàn toàn người dân đều mù chữ Không đáp ứng ổn định những điều kiện vệ sinh cơ bản Tỉ lệ nạn phá rừng cao Sinh sống bằng săn bắn thú rừng là chủ yếu NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ DLST AMAZON Ở BRAZIL PHẦN III: Có rất nhiều nguyên tắc cũng như quy định của pháp luât về DLST. Nhưng quy định nào hay nguyên tắc nào được ưu tiên hàng đầu ? Những nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái Nâng cao hiểu biết cho du khách về môi trường tự nhiên. Khách DLST chấp nhận điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên với những hạn chế của nó. Tạo thêm việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Lượng du khách luôn kiểm soát điều hoà. Phải đảm bảo lợi ích lâu dài, hài hòa cho tất cả các bên liên quan. Người hướng dẫn viên và các thành viên tham gia DLST phải có nhận thức cao về môi trường sinh thái, am hiểu về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội ... Cần có sự đào tạo đối với tất cả các thành viên, đối tác tham gia vào DLST KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUỐC TẾ Hiệp hội du lịch sinh thái quốc tế đã phát triển với lượng người tham dự ngày càng tăng. Nguyên tắc pháp luật môi trường chung như: đảm bảo không gây thiệt hại về môi trường và các nguyên tắc đánh giá tác động môi trường bất kỳ trường hợp áp dụng đối với du lịch sinh thái (Tuyên bố Rio, nguyên tắc 2 và 17). Ở cấp độ quốc tế, Công ước năm 1992 về Đa dạng sinh học (CBD) gián tiếp nói về du lịch sinh thái như mục tiêu của nó là bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững các tài nguyên và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên. Hoạt động du lịch sinh thái nói chung là một phần trong những chiến lược quốc gia ở các nước. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUỐC TẾ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ Ở AMAZON Hiệp ước Hợp tác Amazon (ACT) đã được thông qua vào 1978 với Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname và Venezuela để : “Thúc đẩy sự phát triển hài hòa trong vùng lãnh thổ của họ. Amazon tương thích bằng những hành động sản xuất chung, công bằng, cùng có lợi và kết quả đạt được cũng là bảo quản môi trường và việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của các vùng lãnh thổ " KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ Ở BRAZIL Thể hiện trong hàng loạt các Chương trình nghị sự, các luật và nghị định: Chương trình nghị sự tích cực cho Amazon (1981) Luật quốc gia số 6938 ngày 31 tháng 8 1981 Nghị định số 55 ngày 18 tháng 11 năm 1966 Pháp luật số 6513, ngày 20 tháng 12 năm 1977 Nghị định số 3683, ngày 06 tháng 12 năm 2000 Tuy nhiên, Luật pháp Brazil cho đến bây giờ chỉ quy định một cách gián tiếp về du lịch sinh thái, mặc dù có sự quan tâm trong gia tăng phát triển các hoạt động liên quan. NHỮNG KHÓ KHĂN ĐỐI MẶT KẾT LUẬN PHẦN IV: Amazon là một trong những khu vực trên thế giới với hầu hết các tiềm năng du lịch sinh thái. Đây là tiềm năng cần phải khai thác để thu hút đầu tư, tạo việc làm và cùng một lúc là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cần hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về phát triển du lịch sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !!!
Luận văn liên quan