Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất

1, Lí do lựa chọn đề tài: Việc lựa chọn một đề tài để viết chuyên đề thực tập thường có nhiều lí do, chẳng hạn sở thích chủ quan; yêu cầu khách quan; việc có nhiều tài liệu tham khảo; vấn đề nghiên cứu đang là điểm nóng hiện nay. và đề tài này cũng vậy. Tuy nhiên những lí do cơ bản dẫn đến việc lựa chọn đè tài tựu chung ở ba điểm sau: Thứ nhất, Công ty I.M.C.CO là một công ty trẻ, tuy mới thành lập nhưng làm ăn kinh doanh có hiệu quả, tạo dược uy tín nhất dịnh với khách hàng. Tuy nhiên hoạt đống sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm thị trường. Đòi hỏi cấp thiết là phải xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nhanh chóng, chuyên nghiệp và có hiệu quả. Thứ hai, Mục tiêu chiến lược trong tương lai gần là trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp, vượt trội cho khách hàng trong vùng thị trưòng trọng điểm. Thực hiện mục tiêu này cần có giải pháp cụ thể và phù hợp. Một giải pháp cụ thể là hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm. Thứ ba, Thực tiễn em được thấy một mô hình phân phối sản phẩm cho khách hàng rất có hiệu quả ở công ty TNHH Hoàng Mai. Bằng những kiến thức đã được học em muốn chọn lọc từ mô hình đó những ưu điểm đem về vận dụng thật linh hoạt và sáng tạo vào công ty IMCICO. 2, Mục tiêu nghiên cứu: Trong khuôn khổ một chuyên đề thực tập tốt nghiệp em chỉ xem xét thực tế ở công ty, soi sáng bằng những lí luận kinh tế hiện đại và đề xuât một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm. Với phương châm hiệu quả công việc là hàng đầu chuyên đề này chỉ nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi và sẵn sàng áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của công ty IMCICO. 3, Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu những vấn đề trực tiếp có liên quan đến đề tài, đến những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Cụ thể là những giải pháp giúp công ty phát triển các hình thức dịch vụ cung ứng hàng hoá sản phẩm trong vùng thị trường truyền thống ( tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ), tạo được niềm tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường. 4, Quan điểm nghiên cứu: Là một sinh viên chuyên nghành quản lý, em nghiên cứu đề tài này trên quan điểm quản lý lĩnh vực, cụ thể là quản lý hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Dưới quan điểm này cách đặt ván đề, nhìn nhận vấn đề, xem xét và giải quyết vấn đề đều dựa trên những nguyên tắc quản lý - quản lý marketing. 5, Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện đề tài này, hầu hết các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế đều được vận dụng. Được dùng nhiều nhất là phương pháp lập luận mang tính phân tích, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Đây là những phương pháp phổ thông tuy nhiên rất hữu ích và đã tỏ rõ tác dụng trong quá trình em thực hiện đề tài này. 6, Nội dung nghiên cứu : Nội dung xuyên suốt cả chuyên đề tốt nghiệp của em là nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện, tối ưu hoá hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Quá trình này được thực hiện chủ yếu ở phần nội dung và phân bố như sau: Chương I : Lý luận về sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý phân phối sản phẩm. Chương này trình bày những lý luận cơ bản và có liên quan trực tiếp đến quá trình phân phối sản phẩm bao gồm các khái niệm, quan điểm, hệ thống các quan điểm về sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý phân phối sản phẩm. Lý luận về quy trình quản lý phân phối sản phẩm. Những lý luận khoa học kinh tế được tham khảo từ hầu hết các tài liệu giảng dạy chuyên nghành dựa trên quan điểm nghiên cứu quản lý học kinh tế của bản thân em. Chương II : Thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty IMCICO, tình hình phân phối sản phẩm cho khách hàng. Chương này cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong bốn năm gần đây, tình hình thực hiện các quy trình phân phối sản phẩm, khách hàng, thị trường, các tổ chức cung ứng đầu vào, các trung gian, những người bán lẻ, các loại hình dịch vụ.và phân tích trên các vấn đề này nhằm thấy rõ các khuyết điểm cần khắc phục của hệ thống này. Chương III : Một só giải pháp đề xuất và phương hướng thực hiện. Sau khi có cái nhìn đầy đủ cả về lý luận và thực tế ta sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để áp dụng vào công ty. Khi đưa ra các giải pháp ta còn phải xem xét các phương hướng thực hiện các giải pháp đó nữa. Các vấn đề này sẽ được đưa ra giải quyết ở chương này.

docx62 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang Mục lục Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ. Mở đầu 1 Nội dung. 5 Chương I – Lý luận về sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý phân phối sản phẩm 5 I.I. - Khái niệm sản phẩm, vai trò của sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản trị phân phối sản phẩm - quản trị marketing 5 I.I.1. Khái niệm 5 I.I.2. Vai trò của phân phối sản phẩm 6 I.I.2.1. Làm thích ứng các sản phẩm của công ty với nhu cầu của thị trường 6 I.I.2.2. Phân phối và cung ứng sản phẩm 7 I.I.2.3. Tiêu thụ hàng hoá 7 I.I.2.4. Kích thích cầu hang hoá 7 I.I.3. Quản lý phân phối sản phâm 8 I.I.3.1. Quản lý phân phối sản phẩm là gì ? 8 I.I.3.2. Các quan điểm quản trị Marketing. 8 I.I.3.3. Quản trị quá trình Marketing 15 I.II. - Quy trình quản lý hệ thống phân phối sản phẩm 18 I.II.1. Phân tích khả năng của thị trường 18 I.II.1.1. Phát hiện thị trường mới 18 I.II.1.2. Đánh giá khả năng của Marketing. 21 I.II.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 24 I.II.2.1. Đo lường và dự báo mức cầu 24 I.II.2.2. Phân khúc thị trường 25 I.II.2.3. Lựa chọn khúc thị trường mục tiêu 25 I.II.2.4. Định vị hàng hoá trên thị trường 26 I.II.3. Quản lý hệ thống phân phối sản phẩm 28 I.II.3.1. Quản lý chiêu thị 28 I.II.3.2. Quản lý phân phối 29 I.II.3.3. Các kênh phân phối 30 Chương II - Thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO 32 II.I. - Tổng quan về công ty IMCICO, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thị trường và khách hang 32 II.I.1. Sơ lược về công ty IMCICO 32 II.I.2. Sản phẩm và dịch vụ cung ứng 34 II.I.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường 35 II.I.3.1. Doanh thu và thị trường 36 II.I.3.2. Tình hình thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước 36 II.I.4. Môi trường kinh tế vĩ mô và tác động đối với công ty 38 II.I.4.1. Cơ hội 38 II.I.4.2. Khó khăn thách thức 39 II.I.5. Cơ cấu tổ chức công ty IMCICO 39 II.II. - Thực tiễn phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO 41 II.II.1. Người cung ứng 41 II.II.1.1. Công ty ống thép Việt Nam – Vinapipe 42 II.II.1.2. Công ty ống thép 190 44 II.II.1.3. Công ty ống thép Hoà Phát 44 II.II.2. Người trung gian 45 II.II.2.1. Người bán buôn 45 II.II.2.2. Người bán lẻ 46 II.II.2.3. Người tiêu dùng trực tiếp 47 II.II.2.4. Các phương tiện vận chuyển, cửa hang, kho bãi 48 Chương III - Một số giải pháp đề xuất và phương hướng thực hiện 50 III.I. Đề xướng, xây dựng và thiết lập các hợp đồng kinh tế chặt chẽ với các đối tác lớn 50 III.II. Tập hợp các "nhà bán buôn" thành một khối liên kết chia sẻ , hỗ trợ nhau trong phát triển đặc biệt là chia sẻ thị trường 52 III.III. Xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện của công ty với các đại lý bán lẻ nhằm trở thành nhà cung ứng đầu vào duy nhất cho họ 52 III.IV. Xây dựng các phương án phân phối sản phẩm đi kèm dịch vụ tốt nhất, tạo dựng uy tín trong sản xuất kinh doanh 53 III.V. Cải thiện hệ thống trang thiết bị vật tư, cơ sở vật chất cũng như trang bị 53 Kết luận 54 Nhận xét của cơ sở thực tập Tài liệu tham khảo. DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Chương I : 1.1. Bảng so sánh quan điểm marketing và quan điểm bán hang. 1.2. Quá trình Marketing của doanh nghiệp. 1.3. Phát hiện những thị trường mới thông qua mạnh lưới phát triển hàng hoá thị trường. 1.4. Đánh giá khả năng của thị trường theo quan điểm mục tiêu và tiềm năng của công ty. Chương II : 2.1 Bảng góp vốn, tỉ lệ vốn góp lần 1. 2.2 Bảng góp vốn, tỉ lện vốn góp lần 2. 2.3 Bảng phân bố lao dộng ở công ty IMCICO. 2.4. Phân loại sản phẩm và công năng. 2.5. Doanh thu và lợi nhuận trong 4 năm 2003 – 2006. 2.6. Tình hình thực hiện các nghĩa vụ Nhà Nước. 2.7. Cơ cấu tổ chức công ty IMCICO. 2.8. Bảng khối lượng hang hoá giao dịch trong 4 năm từ 2003 – 2006. 2.9. Số lượng và phân bố các nhà bán buôn trên thị trường. 2.10. Số lượng và phân bố các nhà bán lẻ trên thị trường. 2.11. Tình hình sử dụng phương tiện kho bãi. Chương III : 3.1 Các kênh phân phối K1 và K2. 3.2. Các bước tiến hành chia sẻ thị trường. MỞ ĐẦU Sau hơn ba năm học tập, hoàn chỉnh kiến thức tại trường ĐHKTQD theo yêu cầu học tập, nghiên cứu và quy định của bộ GD & ĐT, trường ĐHKTQD em, được phân công thực tập tại công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất ( gọi tắt là I.M.C.I.CO ) nhằm làm quen với thực tiễn công việc, kiểm nghiệm những kiến thức đã học chuẩn bị cho quá trình công tác sau khi ra trường. Hơn ba tháng thực tập được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và anh Nguyễn Viết Tới trưởng phòng kinh doanh công ty IMCICO đợt thực tập của em đã kết thúc tốt đẹp và những kết quả thu được đã giúp hoàn thành chuyên đề này và góp phần củng cố những kiến thức đã được học ở trường, làm tiền đề thực tiễn cho công việc đảm trách sau này. Qua quá trình thực tập, tìm hiểu ở công ty, đặc biệt là trong quá trình tìm hiểu hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp. Bản thân em đã có cái nhìn tuơng đối rõ nét, đầy đủ về công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất ( I.M.C.I.CO ), những ưu điểm, khuyết điểm, những thế mạnh và yếu kém của công ty, những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Khi lựa chọn dề tài để thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp thực tế tại công ty đã thúc ép em đã lựa chọn đề tài "Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất" bởi nhiều lí do dưới đây chỉ là một số lí do tiêu biểu: 1, Lí do lựa chọn đề tài: Việc lựa chọn một đề tài để viết chuyên đề thực tập thường có nhiều lí do, chẳng hạn sở thích chủ quan; yêu cầu khách quan; việc có nhiều tài liệu tham khảo; vấn đề nghiên cứu đang là điểm nóng hiện nay... và đề tài này cũng vậy. Tuy nhiên những lí do cơ bản dẫn đến việc lựa chọn đè tài tựu chung ở ba điểm sau: Thứ nhất, Công ty I.M.C.CO là một công ty trẻ, tuy mới thành lập nhưng làm ăn kinh doanh có hiệu quả, tạo dược uy tín nhất dịnh với khách hàng. Tuy nhiên hoạt đống sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm thị trường... Đòi hỏi cấp thiết là phải xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nhanh chóng, chuyên nghiệp và có hiệu quả. Thứ hai, Mục tiêu chiến lược trong tương lai gần là trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp, vượt trội cho khách hàng trong vùng thị trưòng trọng điểm. Thực hiện mục tiêu này cần có giải pháp cụ thể và phù hợp. Một giải pháp cụ thể là hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm. Thứ ba, Thực tiễn em được thấy một mô hình phân phối sản phẩm cho khách hàng rất có hiệu quả ở công ty TNHH Hoàng Mai. Bằng những kiến thức đã được học em muốn chọn lọc từ mô hình đó những ưu điểm đem về vận dụng thật linh hoạt và sáng tạo vào công ty IMCICO. 2, Mục tiêu nghiên cứu: Trong khuôn khổ một chuyên đề thực tập tốt nghiệp em chỉ xem xét thực tế ở công ty, soi sáng bằng những lí luận kinh tế hiện đại và đề xuât một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm. Với phương châm hiệu quả công việc là hàng đầu chuyên đề này chỉ nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi và sẵn sàng áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của công ty IMCICO. 3, Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu những vấn đề trực tiếp có liên quan đến đề tài, đến những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Cụ thể là những giải pháp giúp công ty phát triển các hình thức dịch vụ cung ứng hàng hoá sản phẩm trong vùng thị trường truyền thống ( tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ), tạo được niềm tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường. 4, Quan điểm nghiên cứu: Là một sinh viên chuyên nghành quản lý, em nghiên cứu đề tài này trên quan điểm quản lý lĩnh vực, cụ thể là quản lý hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Dưới quan điểm này cách đặt ván đề, nhìn nhận vấn đề, xem xét và giải quyết vấn đề đều dựa trên những nguyên tắc quản lý - quản lý marketing. 5, Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện đề tài này, hầu hết các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế đều được vận dụng. Được dùng nhiều nhất là phương pháp lập luận mang tính phân tích, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Đây là những phương pháp phổ thông tuy nhiên rất hữu ích và đã tỏ rõ tác dụng trong quá trình em thực hiện đề tài này. 6, Nội dung nghiên cứu : Nội dung xuyên suốt cả chuyên đề tốt nghiệp của em là nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện, tối ưu hoá hệ thống phân phối sản phẩm ở công ty IMCICO. Quá trình này được thực hiện chủ yếu ở phần nội dung và phân bố như sau: Chương I : Lý luận về sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý phân phối sản phẩm. Chương này trình bày những lý luận cơ bản và có liên quan trực tiếp đến quá trình phân phối sản phẩm bao gồm các khái niệm, quan điểm, hệ thống các quan điểm về sản phẩm, hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý phân phối sản phẩm. Lý luận về quy trình quản lý phân phối sản phẩm. Những lý luận khoa học kinh tế được tham khảo từ hầu hết các tài liệu giảng dạy chuyên nghành dựa trên quan điểm nghiên cứu quản lý học kinh tế của bản thân em. Chương II : Thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty IMCICO, tình hình phân phối sản phẩm cho khách hàng. Chương này cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong bốn năm gần đây, tình hình thực hiện các quy trình phân phối sản phẩm, khách hàng, thị trường, các tổ chức cung ứng đầu vào, các trung gian, những người bán lẻ, các loại hình dịch vụ...và phân tích trên các vấn đề này nhằm thấy rõ các khuyết điểm cần khắc phục của hệ thống này. Chương III : Một só giải pháp đề xuất và phương hướng thực hiện. Sau khi có cái nhìn đầy đủ cả về lý luận và thực tế ta sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để áp dụng vào công ty. Khi đưa ra các giải pháp ta còn phải xem xét các phương hướng thực hiện các giải pháp đó nữa. Các vấn đề này sẽ được đưa ra giải quyết ở chương này. Trên đây em đã trình bày tổng quan về đề tài thực tập tốt nghiệp của mình. Các vấn đề cơ bản của một chuyên đề thực tập, phần nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở các phần sau. Quá trình thực tập tốt nghiệp ngoài sự cố gắng phấn đấu học hỏi của bản thân em luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên công ty IMCICO, đặc biệt là anh Nguyễn Viết Tới và cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ. Qua đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo cùng các anh chị cán bộ công nhân viên công ty đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn em trong thời gian vừa qua. Mặc dù hết sức cố gắng và hoàn thành chuyên đề này với nỗ lực và quyết tâm cao nhất xong do sai lầm chủ quan và do hạn chế trong trình độ nhận thức đề tài này của em không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót. Chính vì vậy em rât mong nhận được sự đóng góp ý kiến phản hồi từ thầy cô và bạn đọc để nâng cao tầm hiểu biết tránh những thiếu sót tương tự. Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG CHƯƠNG I : LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM, HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM I, KHÁI NIỆM SẢN PHẨM, VAI TRÒ CỦA SẢN PHẨM, HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VÀ QUẢN TRỊ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM - QUẢN TRỊ MARKETING. I.I.1, Khái niệm: - Khi nói về sản phẩm, người ta thường quy nó về một hình thức tồn tại vật chất cụ thể và do đó nó chỉ bao hàm những thành phần hoặc yếu tố có thể quan sát được. Đối với các chuyên gia marketing hàng hoá sản phẩm được hiểu ở phạm vi rộng hơn nhiều, cụ thể là : "Sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thoả mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, hay sủ dụng". Theo quan niệm này, sản phẩm bao hàm cả những vật thể hữu hình và vô hình ( các dịch vụ ) bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả những hàng hoá hữu hình thì cũng bao hàm cả yếu tố vô hình. Trong thực tế hàng hoá sản phẩm đựoc xác định bằng đơn vị sản phẩm. Đơn vị sản phẩm là một chỉnh thể riêng biệt được đặc trưng bằng kích thước, giá cả, hình thức bên ngoài và các đặc tính khác - "Phân phối vật chất là hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra viẹc lưu kho và vận tải hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng ở thị trưòng mục tiêu nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và thu được lợi nhuận cao nhất". Phân phối vật chất cung cấp lợi ích về thời gian, địa điểm và làm việc chuyển quyền sở hữu có thể thực hiện. Các quyết định phân phối phải đảm bảo rằng hệ thống phân phối vật chát cung cấp lợi ích và đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức dịch vụ chi phí hợp lí. Chi phí phân phối vật chất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí phân phối và tổng chi phí phân phối và tổng doanh số doanh nghiệp. Vì vậy nhà quản trị rất quan tâm đén tổng chi phí phân phối, cố gắng tìm ra những khoản tiết kiệm. Những chi phí phân phối vật chất cơ bản bao gồm các chi phí vận tải, lưu kho, bảo quản hàng dự trữ, bốc xếp, giao nhận, đóng gói hàng hoá, những chi phí hành chính và chi phí xử lý đơn đặt hàng. Phân phối vật chất là công cụ có tiềm năng để tạo ra nhu cầu. Nhờ hệ thống phân phối vật chất tốt có thể giảm chi phí và qua đó giảm giá bán sản phẩm để thu hút thêm khách hàng. Ngược lại doanh nghiệp sẽ mất khách hàng nếu không đảm bảo cung ứng hàng đúng thời hạn. Các doanh nghiệp cần khai thác hết tiềm lực và phối hợp các quyết định về mức lưu kho, các cách vận tải, địa điểm nhà máy, kho bãi và của hàng để giảm chi phí phan phối. I.I.2. Vai trò của phân phối sản phẩm : I.I.2.1. Làm thích ứng sản phẩm của công ty với mọi nhu cầu của thị trường. Vai trò này nói rằng phân phối sản phẩm không làm công việc của nhà sản xuất, nhà kỹ thuật nhưng nó chỉ ra cho các bộ phận lỹ thuật và sản xuất cần phải sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? sản xuất ra khối lượng bao nhiêu và đưa ra thị trường khi nào. Ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không tìm mọi cách gắn kinh doanh của mình với thị trường vì chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hi vọng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài - thị trường. Quá trìng trao đổi chất đó càng diễn ra thường xuyên, liên tục, với quy mô càng lớn thì cơ thể đó càng khoẻ mạnh. Ngược lại sự trao đổi chất đó diễn ra yếu ớt thì cơ thể đó có thể yếu ớt thậm chí chết yểu. Một doanh nghiệp tồn tại thì dứt khoát phải có các hoạt đọng chức năng như : sản xuất, tài chính, quản trị nhân lực...Nhưng trong nền kinh tế thị trường, chức năng quản lý sản xuất, chức năng quản lý tài chính, chức năng quản lý nhân lực chưa đủ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, và lại càng không có gì chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp, nếu tách rời nó khỏi một chức năng khác - chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. Chức năng này thuộc một lĩnh vực quản lý khác - quản lý marketing. Marketing đã kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường - nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. I.I.2.2. Phân phối và cung ứng sản phẩm: Là toàn bộ quá trình nhằm tổ chức sự vận động tối ưu của sản phẩm hàng hoá từ sau khi nó được sản xuất cho đến khi đến tay người tiêu dùng. I.I.2.3. Vai trò tiêu thụ hàng hoá : Vai trò này có thể tóm tắt thành hai hoạ đọng cơ bản là: - Kiểm soát giá cả hàng hoá. - Quy định các nghiệp và nghệ thuật bán hàng. I.I.2.4. Vai trò kích thích cầu hàng hoá sản phẩm : Marketing thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo, xúc tiến bán hàng và dịch vụ sản phẩm. I.I.3. Quản lý phân phối sản phẩm : I.I.3.1. Quản lý phân phối sản phẩm là gì ? Ở trên ta đã chỉ ra quá trình phân phối sản phẩm (marketing) là một dạng hoạt động chức năng đặc thù của doanh nghiệp. Nó bao gồm nhiều hành vi của các bộ phận tác nghiệp khác nhau hoặc của cá công đoạn hoạt động marketing khác nhau. Vấn đề là làm sao để tất cả các hoạt động tác nghiệp marketing đều hướng đến một phương châm hành động: hãy thoã mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng một cách ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó liên quan đến hoạt động quản trị marketing, vậy quản trị marketing là gì? "Quản trị marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định của doanh nghiệp". Như vậy, quản trị marketing co liên quan trực tiếp đến việc: - Gợi mở và điều hoà nhu cầu của khách hàng : - Phát hiện những thay đổi tăng hoặc giảm mức cầu : - Chủ động đề ra các biẹn pháp để tác đọng lên mức độ thời gian và tính chất của nhu cầu sao cho doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu đặt ra từ trước. - Kiểm tra việc thực hiẹn các chiến lược kế hoạch và các biện pháp marketing. I.I.3.2. Các quan điểm quản trị marketing: Trong thời đại ngày nay, Marketing hiẹn đại và quản trị kinh doanh theo quan điểm marketing là một phương pháp cốt yếu và phổ biến trong quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế thị trường. Phương pháp quản trị kinh doanh này không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của thị trường nội địa mà còn ứng dụng cả trong kinh doanh trên thị trường quốc tế ; không chỉ kinh doanh các sản phẩm hữu hình mà còn cả các sản phẩm dịch vụ. Những nguyên lý marketing hiện đại còn được ứng dụng vào cả các hoạt động chính trị xã hội. Tính phổ biến đó của việc ứng dụng marketing hiện đại, một mặt phản ánh vai trò của nó trong đời sống kinh tế ; mặt khác còn khẳng định tính không thể thay thế được của phương pháp quản trị kinh doanh này đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuy có vai trò to lớn như vậy nhưng không phải từ đầu marketing đã phát triển thành một lý thuyết hoàn chỉnh, và trong thực tiễn hiện nay không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức đày đủ và áp dụng những lý thuyết này vào trong quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp. Cho đến nay người ta đã tổng kết từ trong thực tiễn có thể tồn tại 5 quan điểm quản trị marketing. Thứ nhất, quan điểm tập trung vào sản xuất : Xét theo chiều dài lịch sử, quan điểm tạp trung vào sản xuất là một trong những quan điểm chi đạo nhà kinh doanh lâu đời nhất. Bởi vì đây là quan điểm kinh doanh xuất hiện sớm nhất. Cho đến nay quan điểm này vẫn tồn tại. Ở Việt Nam, do bước sang nền kinh tế thị trường từ một nền kinh tế thiếu hụt nên quan điểm này còn in đậm trong tiềm thức của nhiều nhà quản lý và trong nhiều quyết định kinh doanh. Quan điểm định hướng sản xuất cho rằng : "Người tiêu dùng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm được bán rộng rãi với giá hạ. Vì vậy, những nhà quản trị các doanh nghiệp cần phải tập trung vào việc tăng quy mô sản xuất và mở rộng phạm vi tiêu thụ". Ở đây người ta cho rằng điều mấu chốt nhất, quyết định sự thành công của doanh nghiệp là số lượng sản phẩm sản xuất ra nhiều và mức giá bán thấp. Thực ra quan điểm này đưa lại thành công cho doanh nghiệp trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi nhu cầu về mua sắm vuớt quá khả năng cung ứng. Thứ hai, giá thành hay chi phí sản xuất hiện tại còn cao, có thể hạ được nhờ lợi thế về quy mô. Ngoài hai tình huống đó khó có gì đảm bảo cho doanh nghiệp sự thành công khi đi theo quan điểm này. Thứ hai, Quan điểm tập trung vào hoàn thiện sản phẩm : Không ít doanh nghiệp lại nhấn mạnh và tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm hiện có. Bởi theo họ : "Người tiêu dùng luôn ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất, nhiều công dụng và tính năng mới. Vì vậy, các nhà quản trị các doanh nghiệp muốn thành công phải luôn tập trung mọi nguồn lực vào việc tạo ra các sản phẩm có chất lượnghoàn hảo nhất và thường xuyên cải tién chúng".
Luận văn liên quan