Luận văn Chiến lược kinh doanh nhà ở cao cấp của công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO)

Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, và cũng phải đối diên với những thách thức. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt nam hòa chung vào nền kinh tế thế giới đã tạo ra thách thức cho mọi ngành kinh tế phải thích nghi với điều kiện mới. Trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn là một hoạt động kinh doanh đầy tiềm năng mà cũng đầy rủi ro và thách thức. Tuy nhiên, trong số các dòng sản phẩm chính của thị trường bất động sản, người viết muốn tập trung vào một mảng hẹp nhưng lại đặc trưng cho xu thế phát triển của nền kinh tế - đó là cung và cầu về các sản phẩm cao cấp, đắt tiền phục vụ cho một nhóm những người giàu trong xã hội. Hình thức công ty cổ phần là hình thức phát triển cao nhất của kinh tế thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang trong giai đoạn phát triển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Do vậy loại hình công ty cổ phần trong giai đoạn nền kinh tế tri thức có đặc điểm riêng mà ở đó người lao động là cổ đông và chiếm tỷ lệ từ 60-80% cổ phần công ty. Công ty SUDICO là một trong số ít các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín, thương hiệu và vị thế hàng đầu trong thị trường bất động sản Việt nam đã nắm bắt được cơ hội đó và vận dụng thành công trong những năm qua, đồng thời lấy đó làm cơ sở tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược: SUDICO mong muốn trở thành Công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, SUDICO có các thế mạnh để phát triển và kinh doanh dòng sản phẩm cao cấp nói trên.

doc152 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Chiến lược kinh doanh nhà ở cao cấp của công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (Ie MBA) Chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SUDICO) NGÔ VĨNH KHƯƠNG IeMBA# 07B Năm 2010 INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (Ie MBA) Chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế BẢN LUẬN VĂN NÀY ĐƯỢC NỘP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC IRVINE (MỸ) VÀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH HSB (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) BẢN LUẬN VĂN NÀY LÀ MỘT PHẦN BẮT BUỘC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ THÁNG 6, 2010 Phê duyệt của Chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế …………………………. Chủ nhiệm Chương trình Tôi xác định rằng luận văn này đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp thuộc Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. ………………………… Chủ tịch Hội đồng Chúng tôi, ký tên dưới đây xác nhận rằng chúng tôi đã đọc toàn bộ luận văn này và công nhận bản luận văn này hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của một luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. ....................................... ....................................... Giáo viên hướng dẫn 1 Các thành viên Hội đồng (Xếp thứ tự tên theo bảng chữ cái) CAM KẾT Tôi xin cam kết rằng nội dung của bản luận văn này chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bằng nào khác. Tôi cũng xin cam kết thêm rằng bản luận văn này là nỗ lực cá nhân của tôi. Các kết quả phân tích, kết luận trong luận văn này (ngoài các phần được trích dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi HỌC VIÊN Ngô Vĩnh Khương LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới TS. Trần Thanh Hải – giảng viên đã hướng dẫn tôi thực hiện Luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội đã giảng dạy cho tôi trong chương trình IeMBA và những ý kiến đóng góp cho Luận văn của tôi. Xin cảm ơn Lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh, cán bộ nhân viên trong khoa, các giảng viên trợ giảng, cảm ơn tập thể các bạn đồng lớp, CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) cũng như bạn bè và gia đình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để có kết quả thể hiện trong luận văn này. Tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ lâu dài của Trường, sự tin tưởng, ủng hộ của Công ty SUDICO, các cổ đông và đối tác, khách hàng đối với hoạt động của Công ty và cá nhân Tôi trong việc phấn đấu đưa Công ty SUDICO giữ vững tốc độ tăng trưởng, trở thành một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở cao cấp trên thị trường trong nước nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. HỌC VIÊN Ngô Vĩnh Khương MỤC LỤC  Trang số  PHẦN MỞ ĐẦU 1  1. Tên đề tài 1  2. Lý do chọn đề tài 1  3. Mục đích nghiên cứu 2  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2  5. Phương pháp nghiên cứu 2  6. Ý nghĩa của nghiên cứu 2  7. Những hạn chế của luận văn 3  8. Cấu trúc của luận văn 3  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4  Chiến lược và chiến lược kinh doanh 4  Chiến lược 4  Chiến lược kinh doanh 6  1.2 Quy trình xây dựng chiến lược 8  1.2.1 Tầm nhìn & sứ mệnh 9  Phân tích môi trường bên ngoài 11  Phân tích môi trường môi trường vĩ mô- Mô hình PEST 12  Phân tích môi trường ngành 20  Tổng hợp kết quả phân tích môi trường bên ngoài 30  Phân tích môi trường bên trong 32  1.2.3.1 Phân tích theo lĩnh vực hoạt động 34  1.2.3.2. Lợi thế cạnh tranh bền vững 37  Xây dựng và lựa chọn chiến lược - Ma trận tổng hợp SWOT 38  1.2.5. Chiến lược cạnh tranh chung 41  1.2.5.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí 42  1.2.5.2 Chiến lược khác biệt hoá 44  1.2.5.3. Chiến lược trọng tâm trọng điểm 47  1.2.5.4. Kết hợp các chiến lược chung 1.3 Bài học kinh nghiệm ở một số công ty kinh doanh Bâst động sản 50  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP Ở CÔNG TY SUDICO 53  Tổng quan về Công ty SUDICO 53  Giới thiệu chung 53  Quá trình hình thành và phát triển Công ty SUDICO 53  Kết quả kinh doanh của Công ty SUDICO 56  2.1.4 Thành công của lĩnh vực kinh doanh nhà ở cao cấp của SUDICO 62   2.1.5. Đặc thù của kinh doanh nhà ở cao cấp 63         Phân tích, đánh giá môi trường bên ngoài 67  Phân tích, đánh giá môi trường vĩ mô ( Mô hình PEST) 67  2.2.2 Phân tích đánh giá môi trường vi mô( ngành) 78  2.2.3. Tổng hợp phân tích đánh giá môi trường bên ngoài 82  2.3. Phân tích đánh giá môi trường bên trong 85  2.3.1. Phân tích bên trong theo mô hình chuỗi giá trị 85  2.3.2. Xác định năng lực vượt trội của Công ty SUDICO 92  2.3.3. Xác định lợi thế cạnh tranh bền vững của Công ty SUDICO 95  CHƯƠNG III: LỰA CHỌN VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC 102  3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty SUDICO trong thời gian tới 102  3.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu cho Công ty SUDICO 102  3.2.1 Phương pháp lựa chọn chiến lược cạnh tranh 102  3.2.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu cho 103  3.2.3.Giải pháp tổ chức thực hiện chiến lược đã chọn 104  Nhóm giải pháp cho chiến lược 1 104  Nhóm giải pháp cho chiến lược 2 105  Nhóm giải pháp cho chiến lược 4 105  Kết luận 109  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111`  PHỤ LỤC LẤY Ý KIẾN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 113  Phụ lục 1 116  Phụ lục 2 119  Phụ lục 3 120  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, và cũng phải đối diên với những thách thức. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt nam hòa chung vào nền kinh tế thế giới đã tạo ra thách thức cho mọi ngành kinh tế phải thích nghi với điều kiện mới. Trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn là một hoạt động kinh doanh đầy tiềm năng mà cũng đầy rủi ro và thách thức. Tuy nhiên, trong số các dòng sản phẩm chính của thị trường bất động sản, người viết muốn tập trung vào một mảng hẹp nhưng lại đặc trưng cho xu thế phát triển của nền kinh tế - đó là cung và cầu về các sản phẩm cao cấp, đắt tiền phục vụ cho một nhóm những người giàu trong xã hội. Hình thức công ty cổ phần là hình thức phát triển cao nhất của kinh tế thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang trong giai đoạn phát triển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Do vậy loại hình công ty cổ phần trong giai đoạn nền kinh tế tri thức có đặc điểm riêng mà ở đó người lao động là cổ đông và chiếm tỷ lệ từ 60-80% cổ phần công ty. Công ty SUDICO là một trong số ít các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín, thương hiệu và vị thế hàng đầu trong thị trường bất động sản Việt nam đã nắm bắt được cơ hội đó và vận dụng thành công trong những năm qua, đồng thời lấy đó làm cơ sở tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược: SUDICO mong muốn trở thành Công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, SUDICO có các thế mạnh để phát triển và kinh doanh dòng sản phẩm cao cấp nói trên. Để thực hiện các mục tiêu mà SUDICO đặt ra và hướng SUDICO trở thành loại hình công ty cổ phần của nền kinh tế tri thức trong 5 năm tới , Tôi quyết định chọn đề tài : “Chiến lược kinh doanh nhà ở cao cấp ở công ty cổ phần SUDICO” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty CP SUDICO trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực nhà ở cao cấp của Công ty CP SUDICO. Nghiên cứu xây dựng và lựa chọn chiến lược cạnh tranh của Công ty CP SUDICO, giai đoạn 2010-2015, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để quản trị và thực hiện chiến lược cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở cao cấp. 3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của Công ty cổ phần SUDICO tiến hành phân tích thực trạng, tìm ra những tồn tại và nguyên nhân của nó. Đề xuất những giải pháp chiến lược cho SUDICO, góp phần định hướng và nâng cao tầm nhìn chiến lược cho SUDICO trong giai đoạn sắp tới. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh tối ưu nhất cùng với các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm giúp Công ty CP SUDICO cạnh tranh thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giữ vững tốc độ tăng trưởng và trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực cung cấp nhà ở cao cấp trên địa bàn Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung. 4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu của đề tài trong khuôn khổ kinh doanh dòng sản phẩm nhà ở cao cấp của công ty cổ phần SUDICO. Phạm vi nghiên cứu trong giai đoạn 2010-2015. 5. Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp phân tích và đánh giá . + Phương pháp khảo sát, thu thập và xử lý thông tin. - Số liệu thứ cấp và sơ cấp + Phương pháp tổng hợp, thống kê và phân tích so sánh. Cần sử dụng sơ đồ để diễn tả phương pháp nghiên cứu 6. Tài liệu nghiên cứu của đề tài. Vì đề tài nghiên cứu có phần mang tính chất vi mô, nên tài liệu chủ yếu đươc tham khảo 5 năm gần đây. Dựa vào thu nhập của từng nhân viên, bên cạnh đó tác giả còn sử dụng một số tài liệu từ sách báo, trang web, và một số ý kiến đóng góp của các chuyên gia đầu nghành để áp dụng vào đề tài. 7. Ý nghĩa của đề tài. Đề tài mang một ý nghĩa rất quan trong trong việc hoạch định chiến lược cho công ty cổ phần SUDICO. Bên cạnh đó đề tài còn mang một ý nghĩa nữa là giúp cho tổ chức có thể cải cánh và hoàn thiện bộ máy quản lý của mình sao cho phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường. Khi đề tài đã áp dụng có thể nâng cao chất lượng kinh doanh cho công ty một cách hiệu quả hơn. 8. Hạn chế của đề tài Pham vi nghiên cứu chỉ mới ở phạm vị của một tổ chức trong một lĩnh vực hẹp về nhà ở cao cấp, nên khả năng ứng dụng cho các đơn vị khác chưa được rộng. 9. Kết quả dự kiến. Nội dung và những kiến nghị của luận văn, sẽ giúp cho những nhà quản lý của Công ty cổ phần SUDICO áp dụng vào thực tế tại tổ chức, để từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao tầm nhìn và thực thi các giải pháp một cách hiệu quả. 10. Bố cục của đề tài. Chương I Trình bày cơ sở lý luận liên quan đến công tác xây dựng chiến lược kinh doanh nhà ở cao cấp của doanh nghiệp. Chương II Phân tích tình hình thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội và thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty CP SUDICO hiện nay với các ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty, từ đó xây dựng và lựa chọn chiến lược cạnh tranh tối ưu nhất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là nhà ở cao cấp cho Công ty CP SUDICO, giai đoạn 2010-1015. .Chương III Các Giải pháp thực hiện Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở cao cấp của Công ty CP SUDICO, giai đoạn 2010-2015. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Chiến lược và chiến lược kinh doanh 1.1.1. Chiến lược “Chiến lược” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Strategos” dùng trong quân sự, theo Calr Von Clausewitz, TK 19 “lập kế hoạch chiến tranh và hoạch định các chiến dịch tác chiến”. Từ thập kỷ 60, TK XX, chiến lược được ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh và thuật ngữ "Chiến lược kinh doanh" ra đời. Quan niệm về chiến lược kinh doanh phát triển dần theo thời gian và người ta tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau. Năm 1962, Chandler định nghĩa chiến lược như là “ việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này “ (Chandler, A. (1962). Strategy and Structure. Cambrige, Massacchusettes. MIT Press ) Đến những năm 1980 Quinn đã đưa ra định nghĩa có tính khái quát hơn “ Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ “ (Quinn, J., B. 1980. Strategies for Change: Logical Incrementalism. Homewood, Illinois, Irwin). Sau đó Johnson và Scholes định nghĩa lại chiến lược trong điều kiện môi trường có rất nhiều những thay đổi nhanh chóng: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thoả mãn mong đợi của các bên hữu quan” (Johnson, G., Scholes, K.(1999). Exploring Corporate Strategy, 5th Ed. Prentice Hall Europe) Ngoài cách tiếp cận kiểu truyền thống như trên, nhiều tổ chức kinh doanh tiếp cận chiến lược theo cách mới: Chiến lược kinh doanh là kế hoạch kiểm soát và sử dụng nguồn lực, tài sản và tài chính nhằm mục đích nâng cao và bảo đảm những quyền lợi thiết yếu của mình. Kenneth Andrews là người đầu tiên đưa ra các ý tưởng nổi bật này trong cuốn sách kinh điển "The Concept of Corporate Strategy". Theo ông, chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa. Brace Henderson, chiến lược gia đồng thời là nhà sáng lập Tập đoàn Tư vấn Boston đã kết nối khái niệm chiến lược với lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là việc đặt một Công ty vào vị thế tốt hơn đối thủ để tạo ra giá trị về kinh tế cho khách hàng. "Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn". Ông tin rằng không thể cùng tồn tại hai đối thủ cạnh tranh nếu cách kinh doanh của họ giống hệt nhau. Cần phải tạo ra sự khác biệt mới có thể tồn tại. Michael Porter cũng tán đồng nhận định của Henderson: "Chiến lược kinh daonh liên quan đến sự khác biệt. Đó là việc lựa chọn cẩn thận một chuỗi hoạt động khác biệt để tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo". Dù tiếp cận theo cách nào thì bản chất của chiến lược kinh doanh vẫn là phác thảo hình ảnh tương lai của doanh nghiệp trong khu vực hoạt động và khả năng khai thác. Theo cách hiểu này, thuật ngữ chiến lược kinh doanh được dùng theo 3 ý nghĩa phổ biến nhất: - Xác lập mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. - Đưa ra các chương trình hành động tổng quát. - Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bố nguồn tài nguyên để thực hiện mục tiêu đó. Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng chiến lược là phương châm đạt tới mục tiêu dài hạn. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, thì quản trị gia phải hiểu rõ những mặt tích cực và mặt trái của hội nhập để tìm ra hướng đi thông qua thiết lập chiến lược kinh doanh phù hợp. 1.1.2. Chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh Là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Là phương hướng hoạt động của doanh nghiệp. Định ra các mục tiêu lớn “Chiến lược kinh doanh là xác định sự phân bổ nguồn lực sẵn có với mục đích làm thay đổi thế cân bằng cạnh tranh và chuyển lợi thế về phía mình” - Theo tập đoàn tư vấn Boston; còn theo Michael Porter - giáo sư chiến lược hàng đầu của Havard: “Chiến lược kinh doanh để đương đầu với cạnh tranh là sự kết hợp giữa những mục tiêu cần đạt tới và những phương tiện mà doanh nghiệp cần tìm để đạt tới mục tiêu”. Chiến lược kinh doanh là cách thức, phương pháp cạnh tranh của doanh nghiệp, nó quy định loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đảm nhận, quy mô kinh doanh, các nguồn lực sản xuất, khả năng sinh lợi cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Các bộ phận khác của chiến lược chung phải căn cứ vào Chiến lược kinh doanh để xây dựng và hiệu chỉnh. Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đó cần phải huy động hợp lý các nguồn lực cả ngắn hạn và dài hạn. Nó đảm bảo cho các kế hoạch không bị lạc hướng. Chiến lược kinh doanh được xây dựng tốt giúp cho doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận, có chỗ đứng vững chắc an toàn trong kinh doanh, chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh. Chính vì những lý do trên mà trong hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một Chiến lược kinh doanh phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đây chính là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Ưu điểm của chiến lược kinh doanh: Như vậy, ta có thể thấy chiến lược của doanh nghiệp là một sản phẩm kết hợp những gì môi trường có? Những gì doanh nghiệp có thể? Những gì doanh nghiệp muốn? Nói chung, trong đời sống của doanh nghiệp, chiến lược là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn (ở đây là mục tiêu kinh tế), các mối quan hệ với một môi trường biến đổi và cạnh tranh. Xác định chiến lược là một công việc cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, bởi vì để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, cần phải biết rõ môi trường tồn tại của doanh nghiệp. Chiến lược cạnh tranh giúp các doanh nghiệp thương mại nắm bắt được các cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách vận dụng các nguồn lực có hạn của doanh nghiệp với kết quả cao nhằm đạt được mục tiêu đề ra, giúp cho doanh nghiệp phải xem xét và xác định nên đi theo hướng nào? Môi trường kinh doanh biến đổi nhanh luôn tạo ra các cơ hội và nguy cơ trong tương lai (chiến lược kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội và giảm bớt các nguy cơ liên quan đến môi trường kinh doanh). Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để đối phó và làm chủ các diễn biến của thị trường. Chiến lược kinh doanh còn giảm bớt rủi ro và tăng cường khả năng của các doanh nghiệp trong việc tận dụng các cơ hội kinh doanh khi chúng xuất hiện. Quy trình xây dựng chiến lược Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần phải xây dựng cho mình một quy trình chiến lược bài bản, đầy đủ và mang tính khả thi, do vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải biết xác định lợi thế cạnh tranh, điểm yếu của doanh nghiệp. Trong đó lợi thế cạnh tranh được xác định ưu tiên là trung tâm để phân tích và xây dựng chiến lược. Lợi thế cạnh tranh có thể là khả năng tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo doanh nghiệp, năng lực tài chính, nhân sự, mối quan hệ với các đối tác, hệ thống mạng lưới khách hàng, khả năng thích ứng với môi trường thay đổi. Căn cứ vào nhiệm vụ này, cấp lãnh đạo sẽ định ra các mục tiêu, những mục tiêu này được dẫn dắt bằng kiến thức thực tế và cả môi trường bên ngoài và môi trường bên trong của doanh nghiệp. Sơ đồ 1.1: Quy trình xây dựng chiến lược 1.2.1. Tầm nhìn & Sứ mệnh chiến lược Tầm nhìn (Vision) Mục tiêu từng thời kỳ có thể thay đổi, nhưng tầm nhìn, tôn chỉ định hướng của Doanh nghiệp phải mang tính dài hạn và phải được phổ biến sâu rộng trong toàn Doanh nghiệp để mỗi thành viên hiểu, toàn tâm, toàn ý thực hiện. Chính những điều này góp phần tạo nên phần hồn cho một Doanh nghiệp, cái mà chúng ta hay gọi là văn hóa Doanh nghiệp . Chúng ta có thể hình dung, tầm nhìn định hướng và các giá trị cốt lõi của một Doanh nghiệp là một hình kim tự tháp có mặt đáy là một hình vuông, thì vị trí của tầm nhìn nằm ở đỉnh của kim tự tháp, còn bốn cạnh đáy của kim tự tháp chính là bốn giá trị nền tảng (core value) mà
Luận văn liên quan