Chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường

Quan trắc chất lượng môi trường (monitoring) là công tác đo đạc thực địa, thu mẫu, phân tích mẫu, xử lý số liệu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường tự nhiên hoặc kinh tế – xãhội của vùng nghiên cứu theo thời gian, không gian, với tần số qui định trong một thời gian dài, nhằm xác định hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường. Phân loại quan trắc: • Quan trắc chất lượng nước và ô nhiễm nguồn nước tự nhiên. • Quan trắc chất lượng và ô nhiễm không khí. • Quan trắc đất và bùn đáy. • Quan trắc môi trường sinh học. • Quan trắc môi trường KT-XH.

pdf31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4070 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên