Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới

Đầu tư phát triển là một hoạt động kinh tế có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhiều học giả đã nhận định đầu tư là chìa khoá của sự tăng trưởng kinh tế. Đầu tư tác động đến mọi mặt của nền kinh tế. Để phát triển kinh tế không thể thiếu đầu tư. Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của đầu tư phát triển, trong việc tạo ra các tài sản cố định, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh dịch vụ cho nền kinh tế. Hưng Yên là một tỉnh mới được tái lập ngày (1/1/1997) được sự quan tâm của Nhà nước, sự lỗ lực và cán bộ và nhân dân trong tỉnh trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã đạt được một số thành tựu nhất định trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nhưng bên cạnh đó lĩnh vực này cũng bộc lộ những mặt hạn chế. Do vậy để nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng trong những năm tới, em xin chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới" Đề tài này ngoài phần mở đầu và kết luận còn nội dung chia làm ba phần. Chương I: Tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản . Chương II: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản Hưng Yên giai đoạn 1997-2000. Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm tới.

doc78 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan