Luận văn Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

1. Sự cần thiết của đề tài Bình Thuận là một tỉnh duyên hải trong khu vực kinh tế miền Đông Nam Bộ, có mối liên hệ chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và nằm trong khu vực ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh mối quan hệ kinh tế truyền thống với địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Thuận còn có điều kiện mở rộng mối quan hệ giao lưu phát triển kinh tế với các tỉnh Tây nguyên và cả nước. Sức hút của các thành phố và trung tâm phát triển như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nha Trang tạo điều kiện cho tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời cũng là một thách thức lớn đặt ra cho Bình Thuận phải phát triển nhanh nền kinh tế nhất là những lĩnh vực, những sản phẩm đặc thù để mở rộng liên kết, không bị tụt hậu so với khu vực và cả nước. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vào giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,không nước nào không ở trong tình trạng thiếu vốn đầu tư một cách gay gắt. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, mỗi quốc gia tự tìm cho mình một biện pháp phù hợp để có thể huy động và sử dụng vốn một cách tốt nhất phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Ngày nay, trước xu thế quốc tế hóa, thị trường vốn rầm rộ và các dòng chảy đan xen nhau trên khắp toàn cầu và giữa các khu vực, các nước đi sau có nhiều lợi thế trong việc tạo vốn để giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế-xã hội, công nghệ, kỹthuật, môi trường . . . Tăng tốc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại nhằm phát triển nhanh kinh tế-xã hội đòi hỏi rất nhiều vốn. Bình Thuận cần phải đề ra và thực hiện các giải pháp pháp huy động vốn một cách hiệu quả từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài, khơi dậy nguồn lực to lớn trong dân, cổ vũ các nhà kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế ra sức làm giàu cho mình,cho địa phương và cho đất nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua, nguồn vốn huy động chưa ổn định, còn thấp so với điều kiện, tiềm năng và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh. Việc thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm lợi thế của tỉnh còn hạn chế. Vì sao lại như vậy? Thực trạng tình hình huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội như thế nào? Và các giải pháp cho vấn đề này. Đó là những vấn đề cấp bách đang đặt ra. Cũng từ những yêu cầu đó, tôi xin chọn đề tài “HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài Trên sơ sở nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế, cơ sở lý luận huy động vốn, mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế, kinh nghiệm của một số nước trong việc huy động vốn đầu tư, luận văn đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư trên địa bàn Bình Thuận giai đoạn 2001-2006. Đây là giai đoạn quan trọng, giai đoạn mà tỉnh có những bước khởi sắc rõ rệt trong phát triển kinh tế-xã hội. Dựa theo mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, dự báo nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2007-2020, luận vănđề xuất các giải pháp cụ thể, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bình Thuận. 3. Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp khác: cách tiếpcận chuỗi thời gian để tìm ra mối quan hệ và đánh giá vai trò, tác động củavốn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, diễn dịch quy nạp để đánh giá nhận xét hiện thực khách quan, đưa ra các giải pháp có tính khả thi, phù hợp thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra. 4. Nội dung Luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Chương II: Thực trạng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001-2006. Chương III: Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

pdf97 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 3155 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan