Đồ án Lập dự án đầu tư

Đầu tư là một hoạt động phổ biến, thường xuyên. Nó liên quan hầu hết các lỉnh vực của nên kinh tế quốc dân. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tốc độ phát triển của mỗi quốc gia. Đầu tư dẫn tới tích luỹ cơ bản, về lâu dài đây là yếu tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế nói chung và khuyến khích các thành phần kinh tế trong đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - – xã hội của đất nước, để chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đối với các doanh nghiệp và nhất là các doanh nghiệp trong nước, đầu tư là một trong các yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Đảng và nhà nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa phát triển nền kinh tế quốc dân kêu gọi đầu tư. Những chính sách, cơ chế về đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với pháp luật của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả và ra quyết định đầu tư vốn còn tồn tại khuyết điểm, thậm chí chưa phù hợp. Do đó, nhiều công trình dự án được đầu tư đã không mang lại hiệu quả kinh tế, đã làm thất thoát không ít tiền của tài sản nhà nước gây hiệu quả xấu cho việc phát triển nền kinh tế xã hội. Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Lập dự án đầu tư nhằm mục đích giúp cho sinh viên có cách nhìn tổng thể về trình tự các bước lập dự án đầu tư. Tạo cho sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng có những kinh nghiệm gần với thực tế những hiểu biết chuyên sâu về lỉnh vực đầu tư và dự án đầu tư. Đây là cẩm nang cho công việc chuyên môn sau này.

doc121 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 4962 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Lập dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan