công tác hạch toán kế toán tại Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phú

Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước . Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kế toán với tư cách là công cụ qủan lý ngày càng được khai thức tối đa sức mạnh và sự linh hoạt của nó nhằm điều chỉnh vĩ mô và sự vận hành của nền kinh tế trong hiện thưc phong phú và đa chiều. Cùng với sự đổi mới trong cơ chế quản lý , các doanh nghiệp được tự chủ trong hoạch toán kinh doanh, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế "Tự trang trải và có doanh lợi" đ• tạo ra kế toán một bộ mặt mới, khẳng định vị trí quan trọng của kế toán trong hệ thống các công cụ qủan lý . Ngày nay, kế toán đ• có những thay đổi khá cơ bản để phù hợp với tình hình mới, với những thông lệ chuẩn mực quốc tê. Đồng thời tạo ra được những cơ sở để hoà nhập với kế toán của các nước trong khu vực, cũng như trên thế giới. Cơ chế thị trường hiện, bắt buộc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải lựa chọn: Hoặc là thất bại, hoặc là phải dói đầu và vượt qua sự canh tranh không khoan nhượng của thị trường. Do vậy, một doanh nghiệp muốn đứng vững được , đủ sức cạnh tranh thì hoạt đông kinh doanh phải mang lại lợi nhuận nghĩa là làm ăn phải có l•i và thực sự lợi nhuận đ• trở thành mục tiêu cao nhất đối với doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Phần thứ nhất I/ Đặc điểm tình hình chung của Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc là doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp Vĩnh Phúc có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các sản phẩm giầy da xuất khẩu và nội địa. Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc nằm tại: Phường Đống Đa Thị x• Vĩnh yên đối diện với khu công sở và UBND tỉnh Vĩnh Phúc cách quốc lộ số 2 khoảng 300 m Với địa điểm Công ty có thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm cung cấp vật tư nhiên liệu và nhu cầu tiền vốn. Số Fax: Số điện thoại: 1. Quá trình hình thành và phát triển. Công ty Giầy Vĩnh yên trước đây là Nhà máy cơ khí vật tư tổng hợp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc được đổi tên và chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh thành Công ty giầy Vĩnh Yên năm 1996 . Công ty ra đời theo quyết định 1007/ QĐ-UB của UBND Vĩnh Phúc. Là một Công ty Giầy hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo luận chứng thiết kế ban đầu, Công ty có công suất thiết kế 400.000 sản phẩm / năm với gần 300 lao động thị trường tiệu thụ sản phẩm xác định xuất khẩu. Nguồn vốn đầu tư là vốn vay ngân hàng và vốn tự có. Mới đầu thành lập công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cùng như tập thể l•nh đạo Công ty đ• có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn tìm kiếm thị trường mới , đa dạng hoá sản phẩm để đưa công ty đi lên. Tuy vậy, Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc đ• có nhiều cố gắng tìm kiếm thị trường ngay cả trong chính thị trường nội địa tạo ra sức cạnh tranh cho chính sản phẩm của mình, phấn đấu hạ thấp giá thành. Đồng thời tập thể l•nh đạo Công ty đ• có nhiều cố gắng khẩn trương tổ chức sắp xếp lại nhân sự và xác lập mô hình tổ chức sản xuất mới, bước đầu đ• có sự ổn định cơ bản về mặt nhân và cơ cấu các phòng ban, chức năng phân xưởng sản xuất. Đến nay, với nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV toàn Công ty, bước đầu sản xuất đang đi vào ổn định, khẳng định được vị trí sản phẩm của mình trên thị trường bằng chứng là sản phẩm của Công ty đ• xuất khẩu được sang nhiều nước trên thế giới Công nhân đa số đ• có việc làm ổn định. Bên cạnh những kết quả đ• đạt được, hiện tại Công ty vấn còn gặp những khó khăn, đó là doanh số sản xuất chưa cao, thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh còn hạn chế điều này được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản Năm 1999 - 2000 sau đây.

doc48 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1703 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu công tác hạch toán kế toán tại Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan