Công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 101

Mục lục Phần I: Các vấn đề chung về hoạt động kinh doanh và quản lý của Xí nghiệp xây dựng 101 1. Lịch sử hình thành và phát triển của XNXN 1011 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh3 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XNXD 1015 4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ xây lắp.9 Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán tại XNXD 10111 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại XNXD 10111 2.Vấn đề vận dụng các chế độ kế toán hiện hành tại XNXD 10114 3. Hạch toán kế toán trên các phần kinh tế kế toán tại XNXD 101.22 Phần III: Đánh giá kết quả công tác tổ chức hạch toán kế toán tại XNXD 10145 1. Thành tựu đạt được45 2. Tồn tại hạn chế46 3. Kiến nghị47 Lời kết50

doc52 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 101, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan