Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ giai đoạn cung cấp, sản xuất đến tiêu thụ. Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày , đánh giá được hiệu quả kinh doanh nói chung và của từng mặt hàng nói riêng, đảm bảo lượng dự trữ vật tư, hàng hoá đúng mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, cũng không quá ít làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ. Vì thế công tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phương pháp kế toán hàng tồn kho nói riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp . Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế , vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hạch toán kế toán càng trở nên cần thiết. Với mục tiêu đó, chúng ta đã và đang nghiên cứu dần từng bước hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán. Đã có bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời và nhiều văn bản, quyết định, thông tư được ban hành quy định, hướng dẫn việc hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp . Vì những lý do trên, khi thực hiện đề án môn học lần này, em quyết định chọn đề tài "Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp" với mong muốn góp thêm ý kiến hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho và hạch toán kế toán nói chung . Nội dung đề án gồm ba phần chính : Phần I : TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP Phần II : CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO HIỆN HÀNH Phần III : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP.

doc28 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 4076 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan