Đề án Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ

Công cuộc đổi mới , hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mỗi ngành , mỗi doanh nghiệp phải cố gắng hơn , tiếp tục đổi mới toàn diện sâu sắc trong mọi hoạt động của mình. Với chức năng huy động số lượng tiền nhỏ từ nhiều cá nhân nhằm hình thành một quỹ bảo hiểm tập trung để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế , công ty bảo hiểm , đặc biệt là công ty bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một tổ chức , một nhà đầu tư chuyên nghiệp chủ chốt trên thị vốn của nhiều nước .Và nếu như trong một thời kỳ dài trên thế giơí , hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được xem như là một hoạt động bổ trợ nhằm gia tăng thêm lợi nhuận ngoài phần lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm thì ngay từ khi loại hình bảo hiểm nhân thọ được đưa ra thị trường , đầu tư đã trở thành một hoạt động hết sức quan trọng , không thể tách rời và có thể nói nó quyết định đến sự sống còn của công ty bảo hiểm nhân thọ

docx32 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU C ông cuộc đổi mới , hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mỗi ngành , mỗi doanh nghiệp phải cố gắng hơn , tiếp tục đổi mới toàn diện sâu sắc trong mọi hoạt động của mình. Với chức năng huy động số lượng tiền nhỏ từ nhiều cá nhân nhằm hình thành một quỹ bảo hiểm tập trung để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế , công ty bảo hiểm , đặc biệt là công ty bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một tổ chức , một nhà đầu tư chuyên nghiệp chủ chốt trên thị vốn của nhiều nước .Và nếu như trong một thời kỳ dài trên thế giơí , hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được xem như là một hoạt động bổ trợ nhằm gia tăng thêm lợi nhuận ngoài phần lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm thì ngay từ khi loại hình bảo hiểm nhân thọ được đưa ra thị trường , đầu tư đã trở thành một hoạt động hết sức quan trọng , không thể tách rời và có thể nói nó quyết định đến sự sống còn của công ty bảo hiểm nhân thọ Để làm rõ hơn các vấn đề về hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ người viết xin trình bày đề tài: Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ Đề tài này sẽ cho ta thấy vai trò của hoạt động đầu tư , các công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư như thế nào và hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay Em rất trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô đã giúp em hoàn thành đề tài này đặc biệt là tiến sỹ Nguyễn văn Định . Đề tài bao gồm một số nội dung chính sau: Phần I : Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty BHNT I.Lý luận chung về hoạt động đầu tư hoạt động đầu tư trong các doanh nghiệp 1.Khái quát chung về đầu tư 2.Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp II.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và sự cần thiết của hoạt động đầu tư 1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 2.Vai trò hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ III.Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của công ty BHNT 1.Sự cần thiết của quản lý nhà nước về đầu tư 2.Quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động đầu tư của các công ty BHNT 3.Những tác động tiêu cực của các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư của công ty BHNT Phần II :Các hình thức đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ I.Các hình thức đầu tư thông dụng II.Các hình thức tổ chức đầu tư Phần III: Hoạt động đầu tư trong công ty BHNT ở Việt nam hiện nay và giải pháp I.Thực trạng hoạt động đầu tư trong các công ty BHNT ở Việt nam hiện nay II.Phương hướng và giải pháp chủ yếu trong hoạt động đầu tư của các công ty BHNT ở Việt nam hiện nay: III.Kiến nghị PHẦN I SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ I.LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.Khái quát chung về đầu tư T rong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001- 2010 là “ Đưa nước ta ra khoỉ tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất , văn hoá tinh thần của nhân dân , tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại “ . Muốn thực hiện được mục tiêu tổng quát trên chúng ta phải quan tâm giải quyết nhiều vấn đề nhưng vấn đề đầu tư luôn được đặt ở vị trí hàng đầu Đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung , tiềm lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên trong xã hội Có thể hiểu đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động naò đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên , là sức lao động và trí lực Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn ) , tài sản vật chất (nhà máy , đường xá ) tầi sản trí tuệ (trình độ văn hoá , chuyên môn , KHXH..) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xã hội Đối với từng cá nhân , đơn vị , đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời , tồn tại và tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất , kinh doanh dịch vụ . Đối với nền kinh tế , đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển nền sản xuất xã hội , là chìa khoá của sự tăng trưởng . Đầu tư được thực hiện thông qua hoạt động đầu tư 2.HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trong đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường .Hoạt đông đầu tư là quá trình trong đó người có tiền (nhà đầu tư ) bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm mục đích chung là thu được lợi ích nào đó (tài chính , cơ sở vật chất , nâng cao trình độ ...)trong tương lai lớn hơn những chi phí bỏ ra Xuất phát từ bản chất và phạm vi lợi ích do đầu tư mang lại chúng ta có thể chia ra một số hoạt động đầu tư chính trong doanh nghiệp như sau : Đầu tư tài chính : là loại hình đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các loại chứng khoán có giá trị để hưởng lãi suất Đầu tư thương mại là loại hình đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra để mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và bán Đầu tư tài sản vật chất và sức lao động : Là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế , làm tăng tiềm lực sản xuất và mọi hoạt động xã hội khác II.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Trong nền kinh tế thị trường mọi thành phần kinh tế đều phải chịu sự chi phối của các quy luật th̃ trường ,sự tác động mạnh mẽ và liên tục của hệ thống các chƯnh sách vĩ mô của nhà nước Công ty bảo hiểm là một tổ chức kinh doanh như nhỉu doanh nghiệp khác trên thịtrường nên luôn ch̃u sự chi phối của các quy luật thị trường và các chính sách chính phủ của mỗi nước đó .Tuy vậy , sự khác nhau cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm với các doanh nghiệp khác là ở hàng hoá kinh doanh .Các doanh nghiệp bảo hiểm có mặt hàng kinh doanh rất đặc biệt “kinh doanh rủi ro “.Chính vì sự khác nhau này các công ty bảo hiểm được coi là các tổ chức tài chính trung gian ở mỗi nền kinh tế với chức năng chủ yếu là huy động số lượng tiền nhỏ từ các khách hàng của mình (phí bảo hiểm )để lập ra một quỹ vốn rất lớn do chính họ quản lý Công ty bảo hiểm nhân thọ , ngoài những đặc điểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ nói chung còn mang những đặc điểm riêng biệt .Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm , vừa mang tính rủi ro : Tức là người mua bảo hiểm cũng là người gửi tiết kiệm vào doanh nghiệp bảo hiểm , chỉ khác tiền gửi ngân hàng ở chỗ đầu tư tiết kiệm qua hợp đồng bảo hiểm , người được bảo hiểm còn được bảo vệ trước các rủi ro của cuộc sống Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể dùng làm vật thế chấp để vay vốn hoặc bản thân người tham gia bảo hiểm đến công ty bảo hiểm vay những thông thường khoản tiền vay này thấp hơn tiền dự phòng phí tính toán trên hợp đồng của anh ta Mặt khác , trong quá trình kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ có thể kiểm soát được rủi ro ( ít có rủi ro nằm ngoài dự kiến ) nên công ty này tính được tương đối chính xác nhu cầu về chi trả bồi thường , và do đó họ sẽ cam kết trả một tỷ lệ lãi nhất định hàng năm , quý , tháng cho người tham gia bảo hiểm Như vậy nguồn thu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từ phí bảo hiểm là rất lớn , nhưng trách nhiệm bồi thường cảu công ty bảo hiểm lại không phát sinh ngay mà thường kéo dài trong một thời gian dài , có thể lên đến mấy chục năm như trong các hợp đồng Niên kim nhân thọ .Do đó việc sử dụng nguồn quỹ này như thế nào giữ vị trí rất quan trọng , ảnh hưởng không chỉ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà còn nảh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung .Các đặc điểm trên tác động đến hoạt động đầu tư của ccông ty bảo hiểm nhân thọ thường xuyên trực tiếp Ở Mỹ , trong số các tổ chức tài chính trung gian , các công ty bảo hiểm nhân thọ đứng thứ hai sau các ngân hàng thương mại về tổng giá trị tài sản có mà công ty này đang nắm giữ với gía trị lên tới hơn 1500 tỷ USD mỹ , cung cấp khoảng 10% tổng quỹ đầu tư cảu thị trường tiền tệ và vốn 2.Vai trò hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ Đầu tư trong công ty bảo hiểm nhân thọ là một bộ phận quan trọng của cộng ty bảo hiểm .Tăng cường hiệu quả của công tác đầu tư sẽ góp phần phát triển nền kinh tế nói chung và cộng ty bảo hiểm nói riêng , đẩy mạnh công cuộc đổi mới để hội nhập với khu vực và thế giới của các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào nhiêù lĩnh vực khác nhau từ đầu tư trực tiếp vào các dự án , cho vay thế chấp bất động sản , cho xây dựng các cao ốc văn phòng , siêu thị , căn hộ ...đến đầu tư gián tiếp qua thị trường vốn và thị trường tiền tệ cả trong và ngoài nước Vai trò hoạt động đầu tư thể hiện ở hai lĩnh vực 2.1.Hoạt động đầu tư đối với bản thân công ty bảo hiểm nhân thọ Đối với một công ty bảo hiểm nhân thọ , toàn bộ lợi nhuận của công ty đều thu được từ hoạt động đầu tư do vậy kết quả của hoạt động đầu tư có ý nghĩa sống còn đối với kết quả chung của toàn công ty Đầu tư gắn liền với hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ từ thiết kế sản phẩm , tính phí , công bố cổ tức hay các lợi ích khác cho cổ đông và nó đóng một vai trò nhất định trong quan hệ với khách hàng .Lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư sẽ quyết định đến các sản phẩm bảo hiểm của công ty Nếu thu nhập của hoạt động đầu tư cao sẽ giúp sản phẩm đưa ra thị trường hấp dẫn hơn đối với khách hàng về phí , về lãi suất đầu tư ...trong khi tỷ lệ lãi đầu tư thấp có thể làm cho các sản phẩm kém cạnh tranh và có thể dẫn đến mất khách hàng Hơn nữa nếu công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư được với mức lãi suất cao tỷ lệ lãi trung bình của thị trường , thì họ có thể tính phí thấp hơn so với các công ty khác và trong một môi trường cạnh tranh , khả năng chiến thắng đối thủ cạnh tranh là rất lớn .ở các công ty bảo hiểm lớn trên thế giới như AIG , Cigna...,tỷ lệ bồi thường đạt 98%-99%.Tức là gần như toàn bộ phí bảo hiểm thu được chỉ đủ trả cho chi bồi thường , còn các chi phí khác và lãi cổ đông được lấy từ tiền đầu tư Có thể nói việc tạo ra sản phẩm bảo hiểm mới với mức phí linh hoạt , nhạy cảm với mức biến động của lãi suất đã làm nảy sinh mối quan hệ qua lại giữa hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Hoạt động đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi đối với các công ty bảo hiểm được ví như một ‘cánh tay ‘ của công ty bảo hiểm đối với ‘cánh tay ‘ kinh doanh trực tiếp .Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có thể ‘vỗ tay’ được khi có đủ cả hai cánh tay.’Đầu tư hay là chết ‘ đó là phương châm tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp bảo hiểm trong môi trường cạnh tranh Ngoài ra các công ty bảo hiểm còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia 2.2.Hoạt động đầu tư đối với xã hội Xuất phát từ đặc điểm của công ty bảo hiểm nhân thọ ở trên ta thấy công ty bảo hiểm có trong tay một quỹ taì chính rất lớn , nhưng trách nhiệm bồi thường của các công ty này lại không phát sinh ngay mà thường kéo dài .Do vậy các công ty bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế với tư cách là một trong những tổ chức tài chính cung cấp vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế ví dụ : Tổng đầu tư của các công ty nhân thọ mỹ lên đến 1408 tỷ USD năm 1990 , 1551 tỷ năm 1991 , 1839 tỷ năm 1993 và 1977 tỷ năm 1994 đứng thứ 3 sau các ngân hàng thương mại và các quỹ tương hỗ (Nguồn best’s aggregates&averages;mutual fund fact book 1994) Đầu tư của các công ty nhân thọ Pháp là 2638 tỷ France năm 1995 và 3089 năm 1996 (Nguồn :French isurance in 1996) Ngoài ra công ty bảo hiểm còn tạo ra việc làm cho một lực lượng lao động lớn trong thị trường Việt Nam hiện nay góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp cho nền kinh tế nói chung và cho sinh viên chuyên ngành bảo hiểm nói riêng III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY BAO HIỂM NHÂN THỌ 1.Sự cần thiết của quản lý nhà nước về đầu tư Nhà nước cần phải quản lý chính sách đầu tư của các công ty bảo hiểm nhằm: Bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm (khách hàng) Hướng đầu tư các quỹ vào những mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước Ngăn ngừa các công ty bảo hiểm tìm cách gây ảnh hưởng tiêu cực trong toàn bộ lĩnh vực tài chính 1.1.Quản lý nhà nước về đầu tư nhằm bảo vệ người tham gia bảo hiểm Khi xem xét đến rủi ro đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ chúng ta phải đi từ mối quan hệ nói chung đó là quan hệ giữa rủi ro đầu tư và lợi nhuận , rủi ro càng cao thì lợi nhuận cũng càng lớn và ngược lại .Mục đích của nhà quản lý quỹ là làm sao tối đa hoá lợi nhuận với một mức độ rủi ro nhất định . Tuy nhiên do đặc thù của mình nên công ty bảo hiểm nhân thọ cần có những đòi hỏi riêng Các rủi ro tài chính đối với công ty bảo hiểm nhân thọ là : -Rủi ro về tài sản (c1):Phát sinh do các nhà quản lý quỹ không thu hồi được nợ hoặc các tài sản đầu tư của các công ty baỏ hiểm nhân thọ bị giảm giá trị -Rủi ro về tính phí (c2) : phát sinh do trong lúc tính phí bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ không dự tính đúng các yếu tố liên quan trong quá trình tính phí như : thu nhập đầu tư ,tỷ lệ chết chi phí kinh doanh , mức bán hàng -Rủi ro về cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ (c3):Do các trách nhiệm phát sinh hiện tại nhiều hơn tiền thu từ phí bảo hiểm và các khoản đầu tư làm cho công ty bảo hiểm nhân thọ phải bán tài sản với giá thấp để đảm bảo cho khả năng thanh toán -Các rủi ro khác (c4): Liên quan đến khả năng thanh toán của công ty bao hiểm nhân thọ trong việc dự đoán các rủi ro như sự thay đổi về thuế , chính sách của nhà nước hay sự lỗi thời của sản phẩm và trong mọi trường hợp rủi ro xảy ra người phải chịu thiệt thòi trước sự mạo hiểm của công ty bảo hiểm không ai khác chính là người tham gia bảo hiểm .Những hạn chế đối với công ty bảo hiểm trong việc lựa chọn hình thức đầu tư được đặt ra nhằm giảm bớt khả năng các công ty này lâm vào tình trạng phá sản và để đảm bảo rằng nếu xảy ra phá sản thì những người tham gia bảo hiểm chỉ chịu thiệt hại ít nhất 1.2.Định hướng sự lưu chuyển của quỹ đầu tư Các công ty bảo hiểm nhân thọ thường quản lý một tỷ lệ khá lớn các cổ phiếu và tiền tiết kiệm cá nhân dài hạn bởi vậy đòi hỏi khi chính phủ thấy rằng cần phải định hướng sự lưu chuyển của số cổ phiếu và tiền tiết kiệm này để phục vụ cho những mục tiêu kinh tế cao hơn của đất nước .Việc định hướng sự lưu chuyển trên thường nhằm vào một số mục tiêu cụ thể sau : -Bảo đảm đủ nguồn vốn để tài trợ cho các chương trình cho tiêu công cộng -Đảm bảo để các quỹ đầu tư vào nền kinh tế trong nước -Bổ xung cho sự thâm hụt của ngân sách Nhà Nước 1.3.Làm giảm nguy cơ tập trung nguồn lực trong khu vực tài chính Tại một số nước chính phủ thường đưa ra những giới hạn đối với hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhằm ngăn chặn các công ty này sử dụng nguồn lực tài chính của mình để kiểm soát các tổ chức tài chính khác .Những giới hạn này làm giảm quyền sở hữu trong các doanh nghiệp tài chính phi bảo hiểm như Ngân hàng , thậm chí ngay cả trong ngành bảo hiểm .VD :chính phủ nhật bản không khuyến khích các công ty bảo hiểm nhân thọ sở hữu các công ty bảo hiểm nhân thọ và ngược lại 2.Quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ Những chính sách đầu tư của công ty bảo hiểm chủ yếu chịu sự điều chỉnh của các đạo luật bảo hiểm .Những hạn chế đối với hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm được quy định trong luật bảo hiểm nhằm đạt ít nhất một trong các mục tiêu sau : -Các tài sản đầu tư tài chính phải đảm bảo mức độ rủi ro thua lỗ thấp nhất đến mức có thể chấp nhận được -Danh mục đầu tư phải được đa dạng hoá ở mức đủ để làm giảm bớt hơn nữa rủi ro thua lỗ và có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán bồi thường -Cơ cấu của danh mục đầu tư phải tương ứng với tính chất của các trách nhiệm để đảm bảo khả năng đáp ứng các thanh khoản theo hợp đồng cho người tham gia bảo hiểm *Các quy định chủ yếu trong luật bảo hiểm của các nước về quản lý hoạt động đầu tư +Danh mục đầu tư : Là danh mục các loại đầu tư mà công ty bảo hiểm nhân thọ được phép thực hiện .Danh mục đầu tư mà công ty bảo hiểm nắm giữ có độ rủi ro và tính thanh khoản có thể chấp nhận được .Theo thông tư số 72/ TC BTC ngày 28-8-2001 của bộ tài chính thì danh mục đầu tư gồm có : Mua công trái , tín phiếu kho bạc nhà nước , kinh doanh bất động sản , mua chứng khoán , góp vốn liên doanh , gửi ngân hàng , các tổ chức tín dụng , cho vay thế chấp +Những giới hạn tối đa , tối thiểu với các loại đầu tư .Những giới hạn tối đa được áp dụng đối với những loại đầu tư bị coi là có mức độ rủi ro cao ví dụ :Cổ phiếu công ty , bất động sản và cho vay .Mức giới hạn tối đa và tối thiểu với các loại đầu tư thường được ấn định bằng một tỷ lệ phần trăm chứ không phải bằng một con số cụ thể .VD : Việt Nam -Theo thông tư trên thì mức giới hạn tối đa là 35% tổng vốn từ khoản dự phòng nghiệp vụ Những giới hạn tối thiểu cũng được pháp luật quy định đối với một số loại hình đầu tư nhất là các chứng khoán chính phủ nhằm thực hiện các chính sách vĩ mô của nhà nước +Những hạn chế đối với một khoản đầu tư : Luật bảo hiểm không chỉ hạn chế đối với từng loại hình đầu tư mà còn hạn chế đối với mỗi khoản đầu tư +Duy trì tỷ lệ hợp lý giữa các khoản đầu tư và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm .Yêu cầu này được xuất phát từ nguyên tắc mà theo đó các công ty bảo hiểm phải luôn bảo đảm phần chênh lệch giữa tài sản nợ nằm trong giới hạn nhất định +Giới hạn về hoạt động đầu tư ra nước ngoài .Ở các nước , luật bảo hiểm thường quy định rằng trách nhiệm của một công ty bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm được bảo đảm bằng những khoản đầu tư thực hiện trên cùng một đồng tiền với đồng tiền mà người tham gia bảo hiểm nộp phí .Ngoài ra , giới hạn đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài luôn thấp hơn so với các khoản đầu tư trong nước 3.Những tác động tiêu cực của các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ Những hạn chế đối với những chính sách đầu tư về cơ bản nhằm mục đích bảo vệ người tham gia bảo hiểm .Tuy nhiên , những hạn chế này khiến các công ty bảo hiểm phải giữ danh mục đầu tư sao cho đáp ứng được những yêu cầu nhất định và điều này gây thiệt hại cho chính người tham gia bảo hiểm .Trong một thị trường cạnh tranh gay gắt , một tỷ suất lợi nhuận đầu tư thấp sẽ khiến giá cả của sản phẩm bảo hiểm trở nên cao hơn .Đặc biệt ,đối với bảo hiểm nhân thọ , là nơi mà động cơ chủ yếu của việc tham gia bảo hiểm là đảm bảo một tỷ lệ lãi tỷ suất thu hồi lơị nhuận như khoản tiết kiệm dài hạn , giá cả còn có thể cao hơn Việc thiết kế các sản phẩm mới trong các công ty bảo hiểm nhân thọ , vốn có liên quan chặt chẽ với sự điều chỉnh linh hoạt theo chính sách đầu tư , cũng có thể bị ảnh hưởng .Sự linh hoạt mềm dẻo trong các chính sách đầu tư càng lớn thì phạm vi cải tiến các sản phẩm càng mở rộng.Các công ty bảo hiểm sẽ bị đặt vào vị trí bất lợi so với các nhà cung cấp các khoản tiết kiệm đầu tư dài hạn khác , VD như : Ngân hàng thương mại do những ngân hàng này không phải chịu những hạn chế trên Cuối cùng , các quy định của pháp luật cũng ảnh hưởng đến việc huy động tiết kiệm .Các công ty bảo hiểm là một trong những công cụ quan trọng để huy động những khoản tiết kiệm cá nhân dài hạn .Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhằm vào những nhóm dân cư là những người ít có khả năng đầu tư vào thị trường vốn do hạn chế về quy mô vốn và kiến thức tài chính .Do đó những hạn chế của pháp luật về đầu tư làm giảm khả năng của công ty bảo hiểm trong việc tung ra thị trường những sản phẩm tiết kiệm hấp dẫn , gây phương hại cho việc huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế PHẦN II CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ I.CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THÔNG DỤNG Do những đặc điểm của mình mà công ty bảo hiểm nhân thọ phải phân bổ tài
Luận văn liên quan