Luận án Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường

Vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam (gọi tắt VBVB Đông Bắc) vừa có tiềm năng phát triển kinh tế cao, vừa có giá trị bảo tồn lớn với sự đa dạng về sinh vật cũng nh cảnh quan. Sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế đa dạng đã và đang gây sức ép đến môi tr-ờng và tài nguyên, làm suy thoái các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, ảnh h-ởng ngày càng lớn tới sự phát triển bền vững của vùng. Do vậy, cần phải có những đánh giá khách quan về mức độ, xu thế biến động tài nguyên và môi tr-ờng tại đây. Để có các kết quả nh- vậy, cần có các chỉ thị (indicators) môi tr-ờng mà hiện tại ch-a đ-ợc đề cập và đầu t- nghiên cứu ở cấp vùng. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc. Đó cũng là lý do đề tài luận án đ-ợc xác lập, với tiêu đề “Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi tr-ờng”.

pdf30 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan