Đề tài Báo cáo Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tìa sản cố định trong kiểm toán tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC

Hiện nay, chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của hội nhập kinh tế trong khu vực và trên toàn thế giới. Năm 2006 là năm quan trọng đánh dấu sự gia nhập của Việt Nam vào tổ chức WTO và tổ chức thành công hội nghị APEC. Hội nhập kinh tế vừa là cơ hội để phát triển đất nước, nhưng cũng là thử thách lớn đối với nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Việt Nam để có thể cạnh tranh với các hàng hoá nước ngoài trên thị trường trong và ngoài nước. Trong xu thế chung của nền kinh tế đất nước, lĩnh vực dịch vụ kiểm toán Việt Nam cũng đang từng bước chuẩn bị hội nhập hoàn toàn với quốc tế. Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC cũng có những định hướng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng như dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế AASC đó trở thành một trong hai tổ chức hợp phỏp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và quản trị kinh doanh, tài chính kế toán và kiểm toán. TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong tổng tài sản, là một trong cỏc yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. TSCĐ bao gồm những khoản mục lớn có mối liên hệ chặt chẽ với các khoản mục khác trên BCTC và cũng là đối tượng quan tâm của nhiều bên. Đối với công ty kiểm toỏn, việc thực hiện tốt quy trỡnh kiểm toán TSCĐ đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn cuộc kiểm toán. Đối với đơn vị khách hàng, kết quả kiểm toán sẽ đưa ra những thông tin đáng tin cậy giúp họ thấy được những điểm bất hợp lý trong cụng tỏc kế toỏn cũng như trong công tác quản lý TSCĐ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy trong quỏ trỡnh thực tập tại Cụng ty AASC, em đó chọn đề tài: “HHjjjjHoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toỏn – AASC” làm chuyên đề thực tập của mỡnh. Với chuyên đề thực tập này, em mong muốn đi sâu tỡm hiểu quy trỡnh kiểm toỏn TSCĐ một cách có hệ thống trên hai giác độ lí luận và thực tiễn. Trên cơ sở kiến thức thu thập được trong quá trỡnh học tập cũng như trong thời gian thực tập tại AASC, em xin đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp luận và hoạt động thực tiễn trong kiểm toán TSCĐ tại đơn vị thực tập. Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC. Phần 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại Cụng ty. Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục TSCĐ tại Công ty.

doc83 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Báo cáo Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tìa sản cố định trong kiểm toán tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của hội nhập kinh tế trong khu vực và trên toàn thế giới. Năm 2006 là năm quan trọng đánh dấu sự gia nhập của Việt Nam vào tổ chức WTO và tổ chức thành công hội nghị APEC. Hội nhập kinh tế vừa là cơ hội để phát triển đất nước, nhưng cũng là thử thách lớn đối với nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Việt Nam để có thể cạnh tranh với các hàng hoá nước ngoài trên thị trường trong và ngoài nước. Trong xu thế chung của nền kinh tế đất nước, lĩnh vực dịch vụ kiểm toán Việt Nam cũng đang từng bước chuẩn bị hội nhập hoàn toàn với quốc tế. Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC cũng có những định hướng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng như dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế… AASC đã trở thành một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và quản trị kinh doanh, tài chính kế toán và kiểm toán. TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong tổng tài sản, là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. TSCĐ bao gồm những khoản mục lớn có mối liên hệ chặt chẽ với các khoản mục khác trên BCTC và cũng là đối tượng quan tâm của nhiều bên. Đối với công ty kiểm toán, việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán TSCĐ đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn cuộc kiểm toán. Đối với đơn vị khách hàng, kết quả kiểm toán sẽ đưa ra những thông tin đáng tin cậy giúp họ thấy được những điểm bất hợp lý trong công tác kế toán cũng như trong công tác quản lý TSCĐ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy trong quá trình thực tập tại Công ty AASC, em đã chọn đề tài: “HHjjjjHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC” làm chuyên đề thực tập của mình. Với chuyên đề thực tập này, em mong muốn đi sâu tìm hiểu quy trình kiểm toán TSCĐ một cách có hệ thống trên hai giác độ lí luận và thực tiễn. Trên cơ sở kiến thức thu thập được trong quá trình học tập cũng như trong thời gian thực tập tại AASC, em xin đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp luận và hoạt động thực tiễn trong kiểm toán TSCĐ tại đơn vị thực tập. Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC. Phần 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại Công ty. Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục TSCĐ tại Công ty. Chuyên đề được kết hợp giữa các phương pháp nghiên cứu: phương pháp chung kết hợp phương pháp cụ thể, mô tả kết hợp với phân tích, trình bày bằng lời nói kết hợp với bảng biểu, phỏng vấn các KTV cũng như được trực tiếp tham gia công việc kiểm toán… Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nên chuyên đề chỉ tập trung vào quy trình kiểm toán TSCĐ do AASC thực hiện tại hai đơn vị khách hàng. Trên cơ sở đó, tổng kết quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại AASC để rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán này. Em xin chân thành cảm ơn Th.S Bùi Thị Minh Hải đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho em hoàn thành chuyên đề thực tập. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), các Phòng ban và đặc biệt là các anh, chị trong Phòng KIỂM TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại Quý Công ty. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM VÀ KIỂM TOÁN - AASC Khái quát chung về Công ty Quá trình hình thành và phát triển Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán. Ngày 1/4/1991 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra thông báo số 957/PPLT đồng ý cho Bộ Tài chính thành lập Công ty Dịch vụ Kế toán Việt Nam với tên giao dịch ASC (Accounting Service Company). Thời kỳ này chức năng chủ yếu của công ty là cung cấp các dịch vụ kế toán. Công ty được cấp vốn ngân sách ban đầu là 200 triệu đồng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/9/1991 với tổng số nhân viên là 8 người. Ngày 14/9/1993 với việc nhận thức rõ sự cần thiết của kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đổi tên công ty dịch vụ kế toán thành “Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán” - Tên giao dịch quốc tế: AUDITING & ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCE SERVICE COMPANY (viết tắt là AASC).Trụ sở chính của Công ty đặt tại: số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vốn kinh doanh của Công ty là 229.107.173 đồng trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp là 137.040.000 đồng; vốn huy động thêm là 92.067.173 đồng. Quá trình phát triển của công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán được xem xét trong các giai đoạn sau: Giai đoạn I: Từ 01/01/1991 đến tháng 08/1993 (giai đoạn hình thành) Đây là giai đoạn hình thành và phát triển của công ty với chức năng chủ yếu là cung cấp các dịch vụ kế toán. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế đất nước, công ty cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ cũng như qui mô của mình. Tháng 03/1992 công ty đã mở thêm một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu mới của nền kinh tế, với những thành quả bước đầu đạt được, ngày 29/04/1993, Công ty đã được trọng tài kinh tế Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 109157 và trở thành một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính. Công ty không ngừng nâng cao, mở rộng chất lượng cũng như các loại hình dịch vụ, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và từng bước tạo nên uy tín cũng như sự tin tưởng của khách hàng. Giai đoạn II: Từ năm 1993 đến nay (giai đoạn phát triển) Đây là giai đoạn phát triển không ngừng của Công ty. Để đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời đại mới, Công ty đã bổ sung thêm chức năng kiểm toán theo quyết định của Bộ Tài chính và đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Được sự cho phép của Bộ Tài chính tháng 3/1995 chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đã tách khỏi Công ty thành lập ra Công ty kiểm toán Sài Gòn (AFC). Cũng trong thời gian này, nhu cầu kiểm toán của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao và Công ty đã mở rộng qui mô bằng việc thành lập các chi nhánh tại các tỉnh như:Cùng với thách thức hội nhập, các Công ty kiểm toán Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty nhà nước sang TNHH hay Công ty hợp danh, Công ty AASC đã có chiến lược phù hợp với sự phát triển của mình. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật trong đó có Nghị định 105/2005/NĐ – CP ngày 30 /03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, Nghị định 133/2005/NĐ – CP ngày 31/10/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 105/2004/NĐ – CP; các Quyết định, Thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập và hệ thống các chuẩn mực kế toán, kiểm toán đã tạo cơ sở pháp lý giúp cho hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán trong nước từng bước chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Theo đó, các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm các hình thức: công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo ông Ngô Đức Đoàn – Giám đốc Công ty cho biết: Các công ty kiểm toán hoạt động theo lĩnh vực công ty hợp danh là phù hợp nhất nhưng do mô hình kinh tế của nước ta hiện nay và theo kinh nghiệm của các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc thì các quyết định của Việt Nam hiện nay chưa hướng dẫn thực hiện cho loại hình này nên Công ty AASC lưa chọn chuyển đổi theo mô hình công ty TNHH. Đặc điểm quản lý của Công ty Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình chức năng, phân chia theo các phòng ban chức năng, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực riêng độc lập nhưng có quan hệ hỗ trợ, bổ sung cho nhau nhằm hướng tới kế hoạch chung, mục tiêu chung của Công ty. Mô hình quản lý được tổ chức tại Công ty thành các phòng ban như sau: Ban Giám đốc: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh, chỉ đạo thực hiện, lựa chọn thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty. Ban giám đốc gồm 1 Giám đốc và 5 Phó giám đốc. Hằng năm, Công ty tiến hành phân công lại Ban giám đốc, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh của tập thể lãnh đạo trong tổ chức điều hành công việc. Giám đốc Công ty: Là người đứng đầu có toàn quyền quyết định các vấn đề về mọi mặt hoạt động của Công ty đồng thời là người đại diện cho Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Bộ tài chính. Phó Giám đốc Công ty: Là người thực hiện hoạt động chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, đưa ra ý kiến và các giải pháp nhằm hỗ trợ, tư vấn cho Giám đốc Công ty trong công tác điều hành, quản lý. Trong 5 Phó Giám đốc thì 4 Phó Giám đốc phụ trách tại Hà Nội trên lĩnh vực tài chính, tư vấn, thuế… và Phó giám đốc 5 phụ trách chi nhánh Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công ty bao gồm 2 phòng hành chính sự nghiệp và 7 phòng nghiệp vụ. Các phòng được chia theo mặt quản lý hành chính, tạo điều kiện cho công tác quản lý và phân công trách nhiệm. Mỗi phòng ban đều có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tương hỗ nhau và chịu sự lãnh đạo thống nhất của Ban Giám đốc. Phòng hành chính sự nghiệp gồm 2 phòng: Phòng Hành chính tổng hợp: là phòng có nhiệm vụ quyết định về công tác tổ chức của Công ty, tổ chức nhân sự, bảo vệ tài sản, cung cấp hậu cần cho Công ty, quản lý công văn đến và đi, bảo vệ tài sản Công ty… Phòng Kế toán tài chính: có nhiệm vụ trợ giúp Ban giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty, theo dõi và hạch toán lương, tạm ứng cho cán bộ công nhân viên… Phòng nghiệp vụ: Công ty có 7 phòng nghiệp vụ cung cấp các dịch vụ về chuyên môn, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch và mục đích chung của toàn Công ty. Các dịch vụ được tiến hành kịp thời, đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của pháp luật cũng như các chế độ, chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam hay Chuẩn mực kế toán, kiểm toán được chấp nhận tại Việt Nam. Cụ thể: Phòng Kiểm toán các ngành sản xuất vật chất: Hiện có 26 cán bộ, nhân viên trong đó gồm 1 trưởng phòng và 3 phó phòng. Chức năng chính của phòng là thực hiện kiểm toán BCTC các ngành sản xuất vật chất, cung cấp dịch vụ tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá… Phòng Kiểm toán các ngành thương mại, dịch vụ: bao gồm 25 cán bộ, nhân viên trong đó có 1 trưởng phòng và 2 phó phòng. Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán, kiểm toán liên quan tới các hoạt động thương mại dịch vụ như kiểm toán các Ngân hàng, kiểm toán Bưu điện… và có khi còn cung cấp dịch vụ sang lĩnh vực khác để hỗ trợ các phòng ban khác trong Công ty. Phòng Kiểm toán dự án: gồm 26 người trong đó có 1 trưởng phòng và 3 phó phòng. Cung cấp các dịch vụ liên quan tới các dự án của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ… Hiện nay, kiểm toán các dự án đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty. Phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản: là phòng duy nhất cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc các hạng mục công trình hoàn thành… được thực hiện bởi đội ngũ KTV cũng như kỹ sư xây dựng có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Phòng Tư vấn và kiểm toán: Có 1 trưởng phòng và 2 Phó phòng. Thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng các vấn đề về tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá trị tài sản trong doanh nghiệp… Ngoài ra cũng thực hiện hỗ trợ các phòng ban khác trong việc cung cấp các dịch vụ về kiểm toán BCTC… Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế: gồm 10 cán bộ, nhân viên trong đó có 1 Trưởng phòng và 3 Phó phòng. Nhiệm vụ của phòng là đào tạo nhân viên hàng năm, tổ chức sát hạch định kỳ để đanh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên, cập nhật các thông tin mới về tài chính, kế toán, kiểm toán… và ban hành công văn hướng dẫn cho các phòng nghiệp vụ. Đồng thời, phòng còn thực hiện nhiệm vụ chính là kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán hàng năm theo yêu cầu của Ban giám đốc. Phòng cũng mới bổ sung thêm chức năng thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phòng Công nghệ thông tin: có nhiệm vụ lắp đặt, bảo trì mạng máy tính của Công ty, góp phần hỗ trợ việc thực hiện kiểm toán cho các phòng ban nghiệp vụ khác. Đồng thời, còn thực hiện việc thiết kế và sản xuất ra các phần mềm kế toán, quản lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường. Trong những năm gần đây phòng phát triển không ngừng và thu được nhiều thành tựu to lớn. Với cơ cấu tổ chức khoa học như trên giúp cho công tác quản lý tại Công ty đạt hiệu quả cao, các phòn ban cùng hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu chung của toàn Công ty. Tại các chi nhánh của Công ty ở các vùng trên cả nước cũng thực hiện các chức năng trên nhưng có thuận lợi hơn trong việc cung cấp các dịch vụ ở ngay địa bàn chi nhánh, hạn chế các chi phí đi lại, ăn ở. Các chi nhánh hoạt động độc lập có BCTC riêng, BCTC cả Công ty là hình thức hợp nhất của các báo cáo. BAN GIÁM ĐỐC Chi nhánh TP Hồ Chí MInh Chi nhánh Vũng Tàu Chi nhánh Quảng Ninh Trụ sở chính Hà Nội Chi nhánh Thanh Hoá Phòng chức năng Phòng nghiệp vụ Phòng Kiểm toán ngành SXVC Phòng Kiểm toán Dự án Phòng Kiểm toán ngành TM,DV Phòng Tư vấn và kiểm toán Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế Phòng Công nghệ thông tin Phòng Hành chính tổng hợp Phòng Kế toán tài chính Phòng Kiểm toán XDCB ‘Bảng 1.1: Tổ chức bộ máy Công ty AASC Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Nhân viên kế toán Tại trụ sở chính của Công ty, Phòng Kế toán trực thuộc Ban Giám đốc, gồm có 3 thành viên: Kế toán trưởng: phụ trách chung, giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Kế toán viên: chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp, có chức năng chính và phụ trách mảng lương Có nhiệm vụ hạch toán về tài sản cố định, bảo hiểm xã hội, công nợ phải thu, phải trả. Thủ quỹ: quản lý tiền mặt về mặt hiện vật, quản lý thu chi tiền mặt theo từng chứng từ cụ thể, vào sổ quỹ. Ngoài ra, thủ quỹ còn theo dõi các chi nhánh, và thực hiện công tác tiếp thị. Tại các chi nhánh, các bộ phận kế toán được thành lập gồm 1 hoặc 2 nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các chi nhánh, các chi nhánh được phép hạch toán độc lập. Cuối kỳ, kế toán tại các chi nhánh nộp BCTC về trụ sở chính của Công ty để phục vụ cho việc hợp nhất BCTC. Tổ chức công tác kế toán Chế độ kế toán áp dụng Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống chứng từ và biểu mẫu sổ sách ban hành theo quyết định của Bộ Tài chính. Quyết định 15/QĐ – BTC ngày 20/03/2006. Các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo các Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2001. Quyết định số 165/2002/QĐ – BTC ngày 30/12/2003 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. Niên độ kế toán. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, trừ năm bắt đầu thành lập thì niên độ bắt đầu từ ngày 14/09/1991 đến 31/12/1991. Cơ sở lập BCTC BCTC được lập bằng đồng Việt Nam theo nguyên tắc giá gốc (giá phí, giá thực tế) và phù hợp với các quy định hiện hành của Chế độ kế toán Việt Nam. Hình thức sổ kế toán áp dụng Công ty áp dụng hình thức sổ nhật ký chung. Hạch toán và chuyển đổi ngoại tệ. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi sang Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Đến ngày 31/12 các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cùng ngày với ngày lập BCTC. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ hoặc đánh giá lại số dư các khoản mục tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính phát sinh trong kỳ kế toán. Hạch toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định của Công ty được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng theo thời gian ước tính của tài sản. Đội ngũ nhân viên Quan điểm của Công ty đội ngũ KTV là tài sản giá trị nhất của Công ty, là nhân tố làm nên thương hiệu của AASC. Bảng 1.2: Bảng tổng hợp số lượng công nhân viên STT Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 1 Nhân viên 231 254 249 300 320 2 Số lượng KTV 74 87 103 115 118 3 Thẩm định viên về giá - - - 4 5 4 Tiến sỹ, Thạc sỹ 3 3 3 7 14 5 Học cao học, ACCA 14 17 18 23 24 Qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nhân viên lớn gồm cán bộ, KTV, kỹ thuật viên có trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng - kế toán và kiểm toán ở trong nước và ở nước ngoài. Với đội ngũ nhân viên cùng với trình độ nghiệp vụ ngày càng cao qua các năm chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Công ty Các loại hình dịch vụ Công ty cung cấp Hiện nay AASC đã và đang cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp gồm: Kiểm toán Kế toán Thẩm định giá trị tài sản phục vụ cổ phần hóa Công nghệ thông tin Tư vấn tài chính, quản trị kinh doanh Tư vấn thuế Đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kiểm toán là một trong các hoạt động chính của AASC, có khoảng hơn 300 nhân viên kiểm toán trong đó có 118 nhân viên đạt chứng chỉ KTV cấp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực này. Với bề dày 15 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội và các dự án hoạt động tại Việt Nam, AASC đã và đang được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cững như các ý kiến tư vấn. Dịch vụ này bao gồm các loại hình sau: Kiểm toán BCTC thường niên của các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội. Kiểm toán hoạt động của các dự án. Kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. Kiểm toán xác định vốn thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp. Kiểm toán tuân thủ luật định Dịch vụ kiểm toán của AASC được thực hiện nhằm thu thập, đánh giá và đưa ra thông tin hữu ích phục vụ cho các mục đích sử dụng của khách hàng hiệu quả nhất. Dịch vụ kiểm toán của AASC cho phép đưa ra những đề xuất và tư vấn cho khách hàng thông qua thư quản lý, và lời tư vấn đi cùng với cùng với Báo cáo kiểm toán. Hiện nay AASC đã và đang cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho hơn 1500 khách hàng là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, các dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế, các tổ chức kinh tế xã hội… Hoạt động kiểm toán của AASC luôn tuân thủ những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam cũng như các chuẩn mực quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Dịch vụ kế toán AASC đã và đang cung cấp cho các khách hàng nhiều dịch vụ kế toán như: Lập và ghi sổ kế toán. Lập các BCTC định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và cơ quan cấp trên Xây dựng các mô hình tổ chức, bộ máy kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của khách hàng và các quy định của Chế độ kế toán Việt Nam, trợ giúp việc chuyển đổi hệ thống kế toán và BCTC phù hợp với các quy định của Nhà nước Việt Nam hoặc các nguyên tắc kế toán được chấp nhận. Hướng dẫn cho các khách hàng trong việc áp dụng các chế độ kế toán tài chính và tư vấn, trợ giúp trong việc lựa chọn đăng ký chế độ kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. AASC luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động kế toán cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội… Là một tổ chức chuyên ngành, AASC hiện có đội ngũ các chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc
Luận văn liên quan