Đề tài Các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Ngày nay ai cũng nhận thức được rằng: "Vấn đề tiêu thụ sản phẩm của công ty, của doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng" bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, ổn định hay diệt vong của công ty, của doanh nghiệp. Kết quả của vấn đề tiêu thụ sản phẩm là những cái thu được cuối cùng sau những nỗ lực chủ quan cuả công ty, của doanh nghiệp trên thị trường. Nước ta có nền kinh tế thị trường - đa thành phần có định hướng của nhà nước, chịu sự điều tiết của cơ chế "hai bàn tay". Trong đó thành phần kinh tế quốc doanh là chủ đạo, để từ đó định hướng phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước chấp nhận nền kinh tế thị trường, đa thành phần kinh tế thì đồng thời đi đôi với nó là tồn tại tất yếu của khách quan của các qui luât thị trường, đăc biệt là qui luật cạnh tranh. Khi có cạnh tranh thì ắt có người thắng kẻ bại, và điều này thường thể hiện qua kết quả của vấn đề tiêu thụ. Với vai trò to lớn của mình, vai trò định hướng sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nền kinh tế quốc doanh không được phép thất bại trong cạnh tranh và ngược lại các danh nghiệp nhà nước phải tồn tại, phát triển ngày càng cao cả trình độ lẫn quy mô để thực hiện được sứ mệnh của mình, định hướng sự phát triển nền kinh tế nước nhà. Đó là một đòi hỏi hợp lý, thiết thực, cấp bách đối với các đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước và đây cũng là lý do để tôi mạnh dạn đi vào nghiên cứu vấn đề này với hy vọng được đóng góp hết sức mình vào việc nâng cao marketing tiêu thụ của các công ty, của các doanh nghiệp nhà nước.

doc58 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan