Đề tài Đặc tả yêu cầu phần mềm

Mục đích của tài liệu này là để mô tả chi tiết của phần mềm cơ sở dữ liệu phòng máy của hệ thống Đăng ký sử dụng phòng máy trực tuyến. Đây là phần mềm giúp người muốn sử dụng phòng máy của trường có thể tìm kiếm và đăng ký sử dụng phòng máy một cách dễ dàng, hơn nữa cũng giúp chính người quản lý phòng máy có thể dễ dàng và đơn giản việc quản lý phòng máy. Người dùng có thể tìm kiếm phòng máy theo tên phòng, theo mã phòng, hay có thể xem lịch sử dụng phòng máy theo ngày mà họ muốn. Mặt khác, họ có thể cập nhật thông tin phòng máy theo thuộc tính trên.

doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 10492 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc tả yêu cầu phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đề tài: “Xây dựng phần mềm đăng ký sử dụng phòng máy trực tuyến khoa công nghệ thông tin, trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội” ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM Mã dự án: 52C_NH05 Mã tài liệu: – v Nhóm 05: Phạm Thùy Phương, trưởng nhóm Nguyễn Thị Mai Hoa, thành viên Nguyễn Thị Vân, thành viên Hướng dẫn và đánh giá: ThS. Phạm Thủy Vân Hà Nội, Ngày 08 tháng 03năm 2011 BẢNG MÔ TẢ NHỮNG THAY ĐỔI *A - Added (Thêm mới) M - Modified (sửa) D - Deleted (Xóa) Ngày thực hiện Danh mục thay đổi A* M, D Mô tả việc thay đổi Mã phiên bản  16/3/2011 Yêu cầu phần mềm A* Được tạo mới 1.0  25/3/2011 Yêu cầu phần mềm A* Thêm giao diện hình ảnh 1.1                                                           NGƯỜI THỰC HIỆN Người tạo tài liệu: Phạm Thùy Phương 10/04/2011 Quản lý dự án Người kiểm duyệt: Ths. Phạm Thủy Vân 10/04/2011 Hướng dẫn kỹ thuật Nguyễn Thị Vân 10/04/2011 Trưởng nhóm thực hiện Nguyễn Thị Mai Hoa 10/04/2011 QA (Người kiểm soát chất lượng) Người đánh giáL: Phạm Thùy Phương 10/04/2011 Quản lý dự án Ths. Phạm Thủy Vân 10/04/2011 Hướng dẫn kỹ thuật MỤC LỤC 1 GIỚI THIỆU CHUNG 5 1.1 Mục đích 5 1.2 Phạm vi 5 1.3 Các định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 5 1.4 Tài liệu tham khảo 6 1.5 Giới thiệu tổng quan 6 2 MÔ TẢ KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI 8 3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU 9 3.1 Các chức năng của hệ thống 9 3.2 Tính sử dụng 9 3.3 Độ tin cậy 9 3.4 Hiệu năng 10 3.5 Hỗ trợ 10 3.6 Các ràng buộc thiết kế 10 3.7 Yêu cầu trợ giúp hệ thống và tài liệu người dung trực tuyến 10 3.9 Giao diện 10 3.10 Các yêu cầu về bản quyền 10 3.11 Quy định pháp luật, bản quyền và những điểm lưu ý khác 11 3.12 Các chuẩn cần áp dụng 11 4 THÔNG TIN THÊM 12 GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích Mục đích của tài liệu này là để mô tả chi tiết của phần mềm cơ sở dữ liệu phòng máy của hệ thống Đăng ký sử dụng phòng máy trực tuyến. Đây là phần mềm giúp người muốn sử dụng phòng máy của trường có thể tìm kiếm và đăng ký sử dụng phòng máy một cách dễ dàng, hơn nữa cũng giúp chính người quản lý phòng máy có thể dễ dàng và đơn giản việc quản lý phòng máy. Người dùng có thể tìm kiếm phòng máy theo tên phòng, theo mã phòng, hay có thể xem lịch sử dụng phòng máy theo ngày mà họ muốn. Mặt khác, họ có thể cập nhật thông tin phòng máy theo thuộc tính trên. Phạm vi - Hệ thống phục vụ cho thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin có thể đăng ký sử dụng phòng máy trực tuyến. - Đồng thời giúp cho người quản lý phòng máy của trường cũng đơn giản, dễ dàng trong việc cập nhật, quản lý phòng máy. - Mọi hoạt động đăng ký hay quản lý phòng máy người dùng có thể làm trực tuyến thông qua Internet Các định nghĩa và thuật ngữ viết tắt Viết tắt Định nghĩa Ghi chú  SRS Software Requirement Specification  URD User Requirement Document  ASCII American Standard Code for Information Interchange  Update To Edit  GUI Graphic User Interface  MDMS Music Database Management System  HDD Hard Disk Drive  Insert To Add more  ADD Architecture Design Document  Tài liệu tham khảo + Mẫu đặc tả yêu cầu phần mềm _ + Software Requirements. First Edition – MS Press + Music Data Management System Software Requirement Specification_Trường Đại Học FPT Giới thiệu tổng quan Phần còn lại của SRS có tất cả các yêu cầu chức năng và không chức năng với lời giải thích. Các chức năng chính của phần mềm được mô tả trong phần chức năng. Một số yêu cầu quan trọng khác là khả năng sử dụng, độ tin cậy, và giấy phép và bản quyền .... Các thông tin hỗ trợ bao gồm một bảng nội dung. Nhìn chung về mô tả: Quan điểm về sản phẩm- Product perspective Chức năng Sản phẩm- Product functions Các lớp người dùng và đặc điểm Thiết kế và hạn chế thi hành Tài liệu người dùng Giả định và ràng buộc(Dependencies) Yêu cầu cụ thể: Chức năng của sản phẩm Tính sử dụng Độ tin cậy Hiệu suất Supportability Các rang buộc Thiết kế Tài liệu người dùng trực tuyến và Yêu cầu hệ thống trợ giúp Purchased Components Giao diện Yêu cầu cấp phép về bản quyền Quy định pháp luật, bản quyền và các điểm cần lưu ý khác 2 MÔ TẢ KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI • Mục đích của sản phẩm Sản phẩm này giúp những người quản lý phòng máy có thể quản lý 1 cách hiệu quả. Khi nó được phát triển, người dùng có thể đăng kí một cách thuận tiện. • Các chức năng của sản phẩm Sản phẩm này bao gồm 3 chức năng chính: Tìm kiếm, Cập nhật, chỉnh sửa. Tìm kiếm: Người sử dụng gõ một chuỗi vào một ô và nhấn "tìm kiếm"nút và hệ thống sẽ tìm thấy nó trong cơ sở dữ liệu. Chỉnh sửa: Người dùng có thể thay đổi thông tin của việc đăng kí và phần mềm sẽ thay đổi tập tin nguồn trong máy tính. Cập nhật: thông tin của các phòng máy • Các đặc điểm cơ bản của người sử dụng Hệ thống hỗ trợ một số thành phần tài liệu hướng dẫn người sử dụng: Giới hạn: giới thiệu về thẩm quyền. Trợ giúp: làm thế nào để sử dụng phần mềm. • Các ràng buộc Giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng Kích thước của cơ sở dữ liệu phải đủ lớn để lưu trữ thông tin tăng lên khi sử dụng. Bàn giao sản phẩm đúng thời gian và địa điểm thích hợp Phần mềm chạy trên nền Web • Các giả thiết và sự phụ thuộc Máy tính hỗ trợ mạng internet và các phần mềm ứng dụng cần thiết. ĐẶC TẢ YÊU CẦU Các chức năng của hệ thống Tính sử dụng Giao diện của phần mềm đơn giản, đủ để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng sau 5 phút. Nó dễ dàng hơn để sử dụng HELP. HELP là các hướng dẫn trong đó mô tả toàn bộ hệ thống với cách sử dụng. Độ tin cậy Độ tin cậy bao gồm các cơ sở vâtj chất Sẵn có, Khoảng thời gian trung bình giữa các lần đăng kí không thành công, thời gian để sửa chữa lại hệ thống, độ chính xác trong cơ sở dữ liệu, đưa ra được tỉ lệ lỗi cao nhất hay thấp nhất có thể. Hiệu năng Hệ thống cần có bộ nhớ cần thiết và trong khi chạy hệ điều hành cần chạy với tốc độ Ram khoảng 136MB. Thời gian đáp ứng của hệ thống càng nhanh càng tốt. Hỗ trợ Hệ thống hỗ trợ một cách dễ dàng để làm chức năng. Các cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng chèn, cập nhật và xóa. Tất cả các thao tác để tăng cường cho hệ thống phải độc lập với mã nguồn. Các ràng buộc thiết kế Ngôn ngữ viết phần mềm là PHP Yêu cầu quá trình thiết kế phần mềm: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch dự án, Đặc tả yêu cầu phần mềm, Tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm tra và kết quả thử nghiệm. Các công cụ hỗ trợ phát triển: Phần mềm XAMP Dreamwear Thiết kế kiến trúc và hạn chế: Một tài liệu để thiết kế kiến trúc và tài liệu thiết kế cần phải được gửi đến người hướng dẫn. Họ cần được rõ ràng và dễ thực hiện, duy trì hệ thống. Yêu cầu trợ giúp hệ thống và tài liệu người dung trực tuyến Hệ thống được thiết kế cho người dùng on-line. Chức năng Giúp đỡ cung cấp mô tả đầy đủ của hệ thống và chức năng của mình, có thể phục vụ như là một hướng dẫn cho người dùng mới. 3.8 Purcharsed Components 3.9 Giao diện 3.10 Các yêu cầu về bản quyền Phần mềm này có logo của tác giả. Bất kỳ phiên bản sao chép mà không có đặc quyền là bất hợp pháp. 3.11 Quy định pháp luật, bản quyền và những điểm lưu ý khác Phần mềm này có logo của tác giả. Bất kỳ phiên bản sao chép mà không có đặc quyền là bất hợp pháp. 3.12 Các chuẩn cần áp dụng THÔNG TIN THÊM Không có phụ lục khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc52CNH05DAC TA YEU CAU.doc
 • docBLS03DACTAPHANMEM.doc