Đề tài Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Cũng như các nước đang phát triển khác, Việt Nam đang rất cần vốn cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, lại phải trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước khốc liệt, nền kinh tế Việt Nam đã bị vốn yếu kém nay lại càng trở nên kiệt quệ. Đứng trước tình hình như vậy, tại ĐHĐVI (12/ 1986) Đảng và Nhà nước đã quyết định đổi mới toàn diện về mặt kinh tế xã hội ngoại giao , chúng ta chuyển đổi từ cơ chế bao cấp, kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Cùng với nó luật đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được ban hành vào năm 1987 nhằm thu hút vốn đầu tư trong nước, chuyển sang những công nghệ tiên tiến hiện đại từ bên ngoài vào nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ trong nước, phát triển nguồn nhân lực qua đó góp phần giúp Việt Nam đẩy nhanh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Hoa kỳ với tư cách là nhà đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trên thế giới đã bước đầu tiếp cận thị trường Việt Nam và đặc biệt sau khi hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam, nếu tăng cường được FDI Hoa kỳ vào Việt Nam, ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và học hỏi những công nghệ tiên tiến hiện đại và tranh thủ vốn xây dựng những công trình lớn – ưu thế nổi bật của các nhà đầu tư Hoa Kỳ tuy nhiên đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn về số vốn so với tiềm lực kinh tế của Hoa Kỳ cũng như chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ bé trong tổng đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ, đứng trước tình hình trên, với mong muốn đẩy mạnh được luồng vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam, người viết đã chọn đề tài: “Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam – thực trạng và giải pháp” Về mặt bố cục đề tài được chia làm 3 phần: Chương I: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương II: Thực trạng về đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam thời gian qua. Chương III: Giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

doc49 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan