Đề tài Giải pháp marketing nhằm góp phần hoàn thiện và thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm ở công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề hết sức quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều nhận thấy. Tiêu thụ sản phẩm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường, nó đảm bảo cho doanh nghiệp có thể thực hiện các mục tiêu và chiến lược do doanh nghiệp đề ra. Công ty Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm nên đã có những hoạt động tích cực, kịp thời để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Công ty muốn tồn tại và phát triển được thì phải tự tiêu thụ lấy sản phẩm của mình. Muốn vậy phải tăng cường về mọi mặt công tác marrketing và cần thành lập phòng marrketing. Những thành tựu mà công ty có được, một phần lớn dựa vào những chính sách, hình thức quản lý nhanh nhạy, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong tương lai, Công ty cần cố gắng phát huy những mặt tích cực đã có, phát huy thế mạnh của mình đồng thời luôn nhạy bén trong mọi trường hợp trước sự biến động phức tạp của thị trường nhằm đưa Công ty ngày một vững mạnh.

doc75 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/02/2013 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp marketing nhằm góp phần hoàn thiện và thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm ở công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan