Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa

Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1. Lý luận chung về Quỹ tín dụng nhân dân. Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. Chương 3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. 3. Phần kết luận

ppt23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 3173 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG KHOA: TỰ NHIÊN ------------ www.caodanghaiduong.edu.vn Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Hương Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thủy (08/11/90) Lớp : Tài chính- Ngân hàng 3 Kết cấu chuyên đề Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1. Lý luận chung về Quỹ tín dụng nhân dân. Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. Chương 3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. 3. Phần kết luận PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Thời gian thực tập Kết cấu của chuyên đề Những đóng góp cơ bản của bài báo cáo Lời tri ân PHẦN NỘI DUNG Chương I. Lý luận chung về Quỹ tín dụng nhân dân Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa Chương III. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa Chương I. Lý luận chung về QTDND Tổng quát về quỹ tín dụng nhân dân 1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND 2 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND 3 Khái niệm về quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân Hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND Thu nhập của QTDND Chi phí của QTDND Lợi nhuận của QTDND Chỉ tiêu đánh giá HĐKD Thu từ hoạt động cho vay. Thu nhập từ nghiệp vụ đầu tư. Thu nhập từ dịch vụ tiền gửi. Chi phí trực tiếp cho HĐKD. Chi phí kinh doanh gián tiếp. Lợi nhuận là một chỉ tiêu có ý nghĩa quan trong, nó là điều kiện cần có để thu hút vốn nhằm cait thiện và mở rộng dịch vụ của Quỹ. Lãi suất thực tế bình quân đầu vào của nguồn vốn. Lãi suất thực tế cho vay. Các chỉ tiêu về chi phí. V.v... Các nhân tố ảnh hưởng Quản trị và đội ngũ nhân viên chuyên môn Lãi suất Chất lượng hoạt động cho vay Tỷ trọng các loại nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn Điều kiện kinh tế Hiệu quả HĐKD Nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến Chương 2. Thực trạng HĐKD của QTDND Cộng Hòa Khái quát về quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa. 3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND xã Cộng Hòa. Khái quát về QTDND Cộng Hòa QTDND xã Cộng Hòa được thành lập theo quyết định số 037 NQ/QĐ ngày 17/07/1994 của Giám đốc NHNN tỉnh Hải Dương và khai trương hoạt động ngày 15/08/1995. Trụ sở: Thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sơ đồ bộ máy tổ chức: Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Để hình dung một cách tổng quát về thực tế hoạt động của QTDND xã Cộng Hòa, ta phân tích các mặt chính yếu sau của QTDND xã Cộng Hòa qua 3 năm hoạt động: 2008, 2009, 2010…Qua đó đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua sử dụng nguồn lực nội tại của QTDND. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Huy động vốn Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Sơ đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn thay đổi qua các năm Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Tình hình cho vay trên địa bàn xã Quy mô cơ cấu tín dụng Tình hình cho vay theo ngành Tình hình gia hạn nợ và thu nợ Đánh giá hoạt động tín dụng trên các mặt Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 1. Tình hình cho vay Đơn vị: Triệu đồng Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (2008-2010) Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 2. Phân tích cơ cấu tín dụng Đơn vị: triệu đồng Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (năm 2008-2010) Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Sơ đồ 2. Cho vay theo ngành Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 3.Trích lập dự phòng rủi ro, quỹ dự phòng tài chính Đơn vị: Đông Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (2008- 2010) Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Kết quả: Lợi nhuận của Quỹ tăng lên từng năm =>QTDND Cộng Hòa đang từng bước trên đà phát triển theo hướng an toàn và hiệu quả Bên cạnh đó: Năng lực tài chính và thị phần tín dụng còn nhiều hạn chế. Trình độ công nghệ còn lạc hậu. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ còn nghèo nàn. Chương III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của QTDND Cộng Hòa Định hướng của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, chiến lược trung dài hạn với phát triển của QTDND Mục tiêu phát triển của QTDND trong giai đoạn tới: Vốn điều lệ: 900.000.000 đ Vốn huy động: 12.000.000.000 đ Vay QTDTW: 7.000.000.000 đ Các khoản phải trả: 0 Định hướng phát triển của QTDND Cộng Hòa Giải pháp nâng cao hiệu quả HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Phát triển và đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Tăng cường các biện pháp khơi tăng nguồn vốn huy động trên địa bàn. Tiết kiệm chi phí quản lý. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ. www.caodanghaiduong.edu
Luận văn liên quan