Đề tài Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ có thể cấu thành tội danh nào trong bộ luật hình sự 1999

Nếu người nam giới đã thành niên giao cấu với tre em gái dưới 13 tuôi trong mọi trường hợp đều phạm tội hiếp dâm trẻ em. Nếu người nam giới đã thành niên có hành vi giao cấu mà trái ý muốn của trẻ em nữ từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (đó là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nan nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muố của họ) thì phạm tội hiếp dâm trẻ em. Dấu hiệu pháp li của tội hiếp đâm trẻ em: * Chủ thể của tội phạm: Cũng giống như tội hiếp dâm chủ thể của tội hiếp dâm trẻ em cũng là chủ thể đặc biệt người thực hiện hành vi tội phạm này chỉ có thể là nam giới có NLTNHS và đạt độ tuổi luật định (trong trường hợp cụ thể trên chủ thể của tội phạm hiếp dâm trẻ em là người nam giới đã thành niên thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em nữ). Nữ giới chỉ có thể tham gia trong vụ đồng phạm hiếp dâm trẻ em với vai trò là người xúi dục, dúp sức hay tổ chức * Mặt khách quan của tội phạm hiếp dâm trẻ em. Thứ nhất là mọi hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi. Thứ hai là hành vi giao cấu với trẻ em gai từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuôi trái với ý muốn của họ bằng thủ đoan dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được hoặc bằng thủ đoạn khác. * Mặt chủ quan của tội phạm hiếp dâm trẻ em. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý: là lỗi cố ý trực tiếp khi người tội phạm biết rõ là trẻ em mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu, là cố ý gián tiếp khi người thực hiện hành vi hiếp dâm nghĩ rằng không phải là trẻ em mà trên thực tế là trẻ em. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tử hình.

doc9 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2071 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ có thể cấu thành tội danh nào trong bộ luật hình sự 1999, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BÀI TẬP CÁ NHÂN SỐ 2 MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODULE2 Đề tài: Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ có thể cấu thành tội danh nào trong BLHS 1999? - Hãy phân tích và đưa thêm các tình tiết cần thiết để chứng minh cho các lập luân của mình trong việc xác định các loại tội phạm cụ thể đó - Nêu các đấu hiệu pháp lí đặc trưng của từng tội danh cụ thể mà anh chị đã xác định. Sinh viên: NGUYỄN LÂM SƠN Lớp: KT32B – MSSV KT32B016 Hà nội, 28/02/2009 Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ có thể cấu thành tội danh nào trong BLHS 1999? - Hãy phân tích và đưa thêm các tình tiết cần thiết để chứng minh cho các lập luân của mình trong việc xác định các loại tội phạm cụ thể đó - Nêu các đấu hiệu pháp lí đặc trưng của từng tội danh cụ thể mà anh chị đã xác định. * * * I. NHẬN XÉT CHUNG. Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ có thể cấu thành một trong những tội danh được quy định trong BLHS 1999 sau: - Tội hiếp dâm trẻ em. - Tội cưỡng dâm trẻ em. - Tội giao cấu với trẻ em. - Tội mua dâm người chưa thành niên. * Khách thể của nhóm tội phạm này là xâm phạm đến quan hệ nhân thân( quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển toàn diện của trẻ em ) II. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ 1. Tội hiếp dâm trẻ em. ( Quy định tại điều 112) Nếu người nam giới đã thành niên giao cấu với tre em gái dưới 13 tuôi trong mọi trường hợp đều phạm tội hiếp dâm trẻ em. Nếu người nam giới đã thành niên có hành vi giao cấu mà trái ý muốn của trẻ em nữ từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (đó là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nan nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muố của họ) thì phạm tội hiếp dâm trẻ em. Dấu hiệu pháp li của tội hiếp đâm trẻ em: * Chủ thể của tội phạm: Cũng giống như tội hiếp dâm chủ thể của tội hiếp dâm trẻ em cũng là chủ thể đặc biệt người thực hiện hành vi tội phạm này chỉ có thể là nam giới có NLTNHS và đạt độ tuổi luật định (trong trường hợp cụ thể trên chủ thể của tội phạm hiếp dâm trẻ em là người nam giới đã thành niên thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em nữ). Nữ giới chỉ có thể tham gia trong vụ đồng phạm hiếp dâm trẻ em với vai trò là người xúi dục, dúp sức hay tổ chức * Mặt khách quan của tội phạm hiếp dâm trẻ em. Thứ nhất là mọi hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi. Thứ hai là hành vi giao cấu với trẻ em gai từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuôi trái với ý muốn của họ bằng thủ đoan dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được hoặc bằng thủ đoạn khác. * Mặt chủ quan của tội phạm hiếp dâm trẻ em. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý: là lỗi cố ý trực tiếp khi người tội phạm biết rõ là trẻ em mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu, là cố ý gián tiếp khi người thực hiện hành vi hiếp dâm nghĩ rằng không phải là trẻ em mà trên thực tế là trẻ em. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tử hình. 2. Tội cưỡng dâm với trẻ em ( được quy định tại điều 114 BLHS) Nếu người nam giới đã thành niên nói trên có hành vi giao cấu với trẻ em nữ từ đủ 13 tuổi đên dưới 16 tuổi lệ thuộc mình hoặc đang trong tình trạng quấn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Dấu hiệu pháp lí của tội cưỡng dâm trẻ em * Chủ thể của tội cưỡng dâm trẻ em. Chủ thể của tội cưỡng dâm trẻ em cũng là chủ thể đặc biệt người thực hiện hành vi tội phạm này chỉ có thể là nam giới có NLTNHS và đạt độ tuổi luật định (trong trường hợp cụ thể trên chủ thể của tội phạm hiếp dâm trẻ em là người nam giới đã thành niên thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em nữ từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi). Nữ giới chỉ có thể tham gia trong vụ đồng phạm cưỡng dâm trẻ em với vai trò là người xúi dục, dúp sức hay tổ chức * Mặt khách quan của tội cưỡng dâm trẻ em. Mặt khách quan của tội phạm này, hành vi cưỡng dâm được thể hiên ở việc dùng mọi thủ đoạn khiến trẻ em nữ từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi lệ thuộc người phạm tội hoặc đang trong tình trạng quấn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Như vậy việc phân biệt tội này với tội hiếp dâm trẻ em là sự có sự đồng ý của người bị hại trong việc giao cấu nhưng sự đồng ý này là miễn cưỡng họ vẫn có khả năng phản kháng nhưng đã miễn cưỡng chịu giao cấu còn ở tội hiếp dâm trẻ em thì tre em bị hại từ đủ 13 đến 16 tuổi không có sự đồng ý giao cấu. * mặt chủ quan của tội cưỡng dâm trẻ em. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý: là lỗi cố ý trực tiếp khi người tội phạm biết rõ là trẻ em mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu, là cố ý gián tiếp khi người thực hiện hành vi cương dâm nghĩ rằng không phải là trẻ em mà trên thực tế là trẻ em. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là chung thân. 3. Tội giao cấu với trẻ em. ( được quy định tại điều 115) Hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nữ như đã nêu ở trên có thể cấu thành tội giao cấu với trẻ em nếu hành vi giao cấu đó là thuận tình ( đựơc sự nhất trí hoàn toàn của bé gái từ đủ 13 đến 16 tuổi) Tội giao cấu với trẻ em là hành vi giao cấu của người đã thành niên với với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ( giao cấu thuận tình) Dấu hiệu pháp lí của tội giao cấu với trẻ em . * Chủ thể của tội giao cấu trẻ em. Chủ thể của tội này là người đã thành niên ( không kể là nam hay nữ) có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. * Mặt khách quan của tội giao cấu với trẻ em. Người phạm tội có hành vi giao cấu thuận tình với người trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi đây là hành vi giao cấu được thực hiện với sự đồng tình của trẻ em.( hoàn toàn tự nguyện) đây là đấu hiệu để phân biệt với hai loại tội phạm trên. Quy định điều luật nay, nhà làm luật muốn ngăn chăn hành vi của người lớn lợi dụng sự non nớt, nhẹ dạ của trẻ em để đẩy các em vào những quan hệ tình dục quá sớm gây ảnh hưởng xấu về mọi mặt cho các em. * Mặt chủ quan của tội phạm Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em một cách cố ý và tuy đã biết rõ người mà mình giao cấu là trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi mà vấn giao cấu. Trong trường hợp do nhầm lẫn về tuổi của người bị hại ( tưởng người đó đã từ đủ 16 tuổi trở lên do dáng vẻ bề ngoài quá phát triển so với trẻ em cùng lứa) thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này lên tới 15 năm. 4. Tội mua dâm người chưa thành niên. (được quy định tại điều 256) Nếu hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên nêu trên với trẻ em gái từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi mà có hành vi dùng tiền bạc hoặc các lợi ích vật chất khác trả cho trẻ em gái đó để thực hiện hành vi giao cấu. Thì phạm tội mua dâm người chưa thành niên được quy định tại khoản 2 điểm b điều 256 ( mua dâm trẻ em từ đủ 13 đến 16 tuổi) Dấu hiệu pháp lý của tội phạm này: * Chủ thể của tội phạm này: Người đã thành niên, có năng lực trách nhiệm hình sự ( không kể là nam hay nữ) trong trường hợp này là người nam giới đã thành niên đã thực hiện hành vi giao cấu nói trên. * Mặt khách quan của tội pham. Hành vi của người phạm tội thể hiên như sau: + Dùng tiền bạc họăc các lợi ích vật chất khác dụ dỗ, thuyết phục mua chuộc người chưa thành niên để họ bán dâm cho mình. + Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về mặt vật chất cũng như tinh thân của người chưa thành niên để đặt điều kiện, yêu sách mua dâm và thực hiện hành vi giao cấu. + Thoả thuận việc mua bán dâm với người chưa thành niên. * Mặt chủ quan của tội phạm Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ. Như vậy cùng một hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em có thể cấu thành một trong 4 tội danh được quy định tại bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, mỗi tội có dấu hiệu pháp lý khác nhau nhưng trong trường hợp cụ thể này sự phân biệt chủ yếu là mặt khách quan của tội phạm tức là hành vi giao cấu đó được thực hiện như thế nào? nếu trái ý muốn thì phạm tội hiếp dâm trẻ em ( trừ trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi) Điều 112, Nếu trẻ em nữ từ đủ 13 đến dưới 16 miễn cưỡng giao cấu thi phạm tội cưỡng dâm Điều 114, Nếu trẻ em nữ từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thuận tình giao cấu thì phạm tội giao cấu với trẻ em Điều 115, nếu hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 đến 16 tuổi mà có dùng tiền bạc hoặc lợi ích vật chất khác để giao cấu thì phạm tội mua dâm người chưa thành niên quy định tại Điều 256( khoản 2 điểm b mua dâm trẻ em). Do các tội trên đều có quy định các tình định khung tăng nặng là “ có tính chất loạn luân” nên với hành vi giao cấu của người nam giới đã thành niên với trẻ em nêu trên không thể cấu thành một tội danh riêng là tội loạn luân được. Qua việc nghiên cứu bài tập này và nhóm tội xâm phạm về tình dục bản thân em thấy có một số điểm bất hợp lý muốn kiến nghị sửa đổi đó là trong tội hiếp dâm đòi hỏi phải có chủ thể đắc biệt là nam giới thì không còn hợp lý. Vì trong thời đại hiện nay chủ thể thực hiện tội phạm này hoàn toàn có thể là nữ giới. vì hiện nay có rất nhiều thuốc kích thích tình dục mà người nữ giới dùng thủ đoạn cho nam giới sử dụng và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của họ thì vẫn cấu thành tội hiệp dâm, nhưng trong thực tế xét xử chỉ quy định nam giới mới là chủ thể của những tội này đây là một điểm bất hợp lý mà theo em cần phai sửa đổi./. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập 1,2; Trường ĐH Luật HN, Nxb Công an nhân dân. Giáo trình luật hình sự Việt Nam ( phần các tội phạm ) Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia. Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm, Nxb Chính trị quốc gia. Tập bài giảng của thầy giáo Trần Đức Thìn. MỤC LỤC I. NHẬ XÉT CHUNG……………………………………………………..2 II. PHẦN CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ…………………………………….3 1. Tội hiếp dâm trẻ em…………………………………………………….3 2. Tội cưỡng dâm trẻ em…………………………………………………..4 3. Tội giao cấu với trẻ em…………………………………………………5 4. Tội mua dâm người chưa thành niên…………………………………...6 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ………………………….6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….8
Luận văn liên quan