Đề tài Hiệu quả của phương pháp hấp phụ trong công nghệ xử lý khí thải

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ là quá trình phân tách khí dựa trên ái lực của một số chất rấn đối với một số loại khí có mặt trong hỗn hợp khí nói chung và trong khí thải nói riêng. Trong quấ trình hấp phụ các phần tử chất khí ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt vật liệu rắn (chất hấp phụ) . Chất khí bị giữ lại gọi là chất bị hấp phụ. Quá trình hấp phụ được sử dụng để khử ẩm trong không khí, khử khí độc hại và mùi trong khí thải, thu hồi các loại hơi, khí có giá trị. Có hai phương thức hấp phụ:  Hấp phụ vật lý : Các phần tử khí bị giữ lại trên bề mặt chất hấp phụ nhờ lực liên kết giữa các phần tử. Quá trình này có toả nhiệt, độ nhiệt toả ra phụ thuộc vào cường độ lực liên kết phân tử.

pdf25 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiệu quả của phương pháp hấp phụ trong công nghệ xử lý khí thải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên