Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27-7 Hà Nội

Trong cơ chế thị trường hiện nay, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh do đó vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có tính quan trọng nó quyết định sự tồn tại và phăt triển của doanh nghiệp. Trong cơ chế cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường, việc các doanh nghiệp phải năng động mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hướng kinh doanh, chất lượng, mẫu mã sản phẩm làm ra, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có cũng như sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp là công việc quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Sau hơn 10 năm đổi mới chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, nhiều năm qua Nhà nước và các doanh nghiệp luôn luôn coi trọng việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp sao cho cơ cấu tổ chức quản lý gọn nhẹ, giảm bớt được đầu mối quản lý mà công việc được giao luôn hoàn thành ở mức tối đa, đây chính là kết quả mà các doanh nghiệp đều mong muốn đạt được. Với điều kiện hiện nay, khi khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển đây cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp có tính chất quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bất cứ doanh nghiệp nào bên cạnh sự quan tâm đầu tư máy móc trang thiết bị sản xuất thì còn quan tâm đến đội ngũ cán bộ quản lý, biết sử dụng, sắp xếp vị trí lao động sao cho phù hợp với chuyên môn nhằm sử dụng hết được các tiềm năng, sáng tạo của họ trong sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ thành công. Hiện nay các nhà doanh nghiệp đều đã xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của mình, song với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế hiện nay thì việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức sao cho bắt kịp với sự phát triển đó là rất cần thiết. Xuất phát từ những thực trạng nêu trên Đảng uỷ và ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27/7 Hà Nội đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của mình mặc dù đây không phải là bộ phận sản xuất trực tiếp nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.với chức năng quản lý của mình thì việc danh tiếng hay ưu thế của Công ty trên thị trường đều là kết quả của sự quản lý cùng với các đơn vị sản xuất sẽ tạo nên sức mạnh của Công ty. Với những kiến thức quản lý kinh tế kết hợp với thực tế giúp em thấy được việc tổ chức bộ máy quản lý hợp lý, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp, cùng với mong muốn nâng cao sự hiểu biết và đóng góp những suy nghĩ của mình vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27/7 Hà Nội. Với đề tài trên cấu trúc bài viết bao gồm những nội dung sau: Lời nói đầu Chương 1: Một số vấn đề lí luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong một doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27/7 Hà Nội. Chương 3: Những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27/7 Hà Nội. Kết luận

doc56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Bao Bì 27-7 Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan