Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - Xác định kết quả kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần cơ khí thống nhất thừa Thiên Huế

Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý thì quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và khoa học. Điều này sẽ góp một phần nâng cao năng lực cung cấp của thông tin kế toán trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế hiện nay các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Và vấn đề mà các doanh nghiệp lo lắng đó là: “Hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt hiệu quả hay không? Doanh thu có đủ để bù đắp được những chi phí đã bỏ ra? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? Đối với một doanh nghiệp nói chung, tiêu thụ là khâu quan trọng của quá trình quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Các số liệu mà công tác kế toán tiêu thụ cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được hiệu quả kinh doanh từ đó đưa ra những chính sách nhằm ổn định doanh thu và những biện pháp khắc phục kịp thời thiếu sót, mất cân đối giữa khâu mua-dự trữ, khâu sản xuất và khâu cung cấp ở hiện tại cũng như tương lai. Việc khai thác tối đa vai trò của kế toán doanh thu góp phần xác định kết quả kinh doanh được tốt hơn, kết hợp với việc xác định các khoản chi phí hợp lý tạo điều kiện để kế toán Thuế xác định chi phí Thuế TNDN phù hợp với chế độ kế toán và với quy định của pháp luật hiện hành. Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp có xu hướng điều chỉnh giảm doanh thu và tăng chi phí để giảm lợi nhuận trước thuế nhằm giảm chi phí Thuế TNDN hiện hành sao cho vẫn đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán. Bên cạnh đó, sự khác biệt về nguyên tắc ghi nhận giữa chế độ kế toán và Luật Thuế dẫn đến có sự chênh lệch khi xác định số Thuế phải nộp ảnh hưởng đến việc kê khai, hạch toán và theo dõi Thuế TNDN của các doanh nghiệp

pdf132 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - Xác định kết quả kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần cơ khí thống nhất thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ----------    ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU-XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỐNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ BÙI THỊ THANH TÂM Khóa học: 2011-2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ----------    ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU-XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỐNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: BÙI THỊ THANH TÂM TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN Khoa: Kế toán-Kiểm toán Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng 5 năm 2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến Lời Cảm Ơn Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa Kế toán – Tài chính đã luôn dìu dắt, dạy dỗ và trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong suốt 7 kỳ học vừa qua. Để có thể hoàn thành tốt khóa luận thực tập, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến- Giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, góp ý, giải đáp thắc mắc và truyền đạt nhưng kinh nghiệm quý báu, cũng như luôn qua tâm, nhắc nhở, động viên em trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc cùng các cô chú, anh chị phòng kế toán-tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế đã quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiệt tình trong thời gian thực tập tại công ty. Qua quá trình thực tập, nghiên cứu tại đơn vị, mặc dù đã cố gắng trong việc hoàn thiện đề tài của mình nhưng do gặp một số hạn chế về thời gian cũng như vốn kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh những thiếu sót nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến, nhận xét của các thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn toàn thể quý thầy cô. Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Thanh Tâm Đạ i h ọc K inh tế H uế MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục ............................................................................................................................. i Danh mục chữ viết tắt ..................................................................................................... iv Danh mục bảng, biểu ....................................................................................................... v Danh mục biểu đồ, sơ đồ ............................................................................................... vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 I.1. Lý do lựa chọn đề tài ......................................................................................... 1 I.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................................................ 2 I.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................ 2 I.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 2 I.5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3 I.6. Kết cấu luận văn ................................................................................................ 4 I.7. Tình hình nghiên cứu ........................................................................................ 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU-XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ................................................................................ 6 1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh và Thuế Thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp sản xuất ................................... 6 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh .. 6 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về Thuế TNDN ................................................. 8 1.2. Ý nghĩa của công tác xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN .............. 10 1.2.1. Ý nghĩa của công tác xác định kết quả kinh doanh ................................. 10 1.2.2. Ý nghĩa của công tác Thuế TNDN .......................................................... 10 1.3. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ..................................... 10 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................... 10 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................... 14 i Đạ i h ọc K inh tế H uế 1.4. Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh .................................. 15 1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................ 15 1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng ......................................................................... 19 1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ..................................................... 21 1.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ............................................ 23 1.5.1. Kế toán doanh thu tài chính ..................................................................... 23 1.5.2. Kế toán chi phí tài chính .......................................................................... 25 1.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .......................................................... 27 1.6.1. Kế toán thu nhập khác ............................................................................. 27 1.6.2. Kế toán chi phí khác ................................................................................ 28 1.7. Kế toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp. .......................................................... 30 1.7.1. Xác định thu nhập chịu thuế theo luật Thuế ............................................ 30 1.7.2. Các chi phí hợp lý được trừ ..................................................................... 31 1.7.3. Kế toán Thuế TNDN hiện hành .............................................................. 33 1.7.4. Kế toán chênh lệch Thuế TNDN ............................................................. 35 1.7.5. Cách chuyển lỗ giữa các năm .................................................................. 38 1.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp ............................... 38 1.8.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng ................................................................ 38 1.8.2. Phương pháp hạch toán ........................................................................... 39 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ-XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỐNG NHẤT HUẾ ....................................... 40 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Thừa Thiên Huế ............ 40 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ....................................... 40 2.1.2. Định hướng phát triển và lĩnh vực hoạt động .......................................... 41 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................... 41 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty ....................................................... 43 2.2. Đánh giá tình hình nguồn lực của công ty qua ba năm 2012 – 2014 ............. 46 2.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn ............................................................... 46 2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................................. 51 ii Đạ i h ọc K inh tế H uế 2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ-xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Thống Nhất Huế ................................................................................. 54 2.3.1. Một số đặc điểm về sản phẩm và tổ chức công tác tiêu thụ .................... 54 2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu............... 56 2.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh ....................... 66 2.3.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ..................................... 77 2.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .................................................... 81 2.3.6. Kế toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp .................................................... 82 phải nộp ............................................................................................................ 84 2.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp ........................ 85 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỐNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ ......... 87 3.1. Một số đánh giá về tình hình quản lý và công tác tổ chức kế toán tại công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Huế ............................................................................ 87 3.1.1 Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Thừa Thiên Huế ......................... 87 3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán Thuế TNDN tại Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Thừa Thiên Huế ...................................................................... 90 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu-xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ khí ôtô Thống Nhất Thừa Thiên Huế ........... 90 3.2.1 Giải pháp về công tác tổ chức kế toán tại công ty .................................... 90 3.2.3 Giải pháp quản lý công nợ. ....................................................................... 92 3.2.4 Giải pháp quản lý doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và các loại chi phí ....................................................................................... 93 3.2.5 Giải pháp quản lý Thuế TNDN ................................................................ 93 PHẦN III: KẾT LUẬN ............................................................................................... 96 III.1. Mức độ đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................ 96 III.2. Hạn chế của đề tài ......................................................................................... 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 98 PHỤ LỤC iii Đạ i h ọc Ki h t ế uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDV Cung cấp dịch vụ CLTT Chênh lệch tạm thời CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí Quản ý doanh nghiệp CTCP Công ty cổ phần GVHB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho HTX Hợp tác xã KPCĐ Kinh phí công đoàn KQKD Kết quả kinh doanh NPT Nợ phải trả SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TMHH Trách nhiệm hữu hạn TNCT Thu nhập chịu thuế TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TK Tài khoản VCSH Vốn chũ sở hữu iv Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1- Tình hình tài sản và nguồn vốn tại công ty giai đoạn 2012-2014 ................ 47 Bảng 2.2 – Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty .................... 52 giai đoạn 2012-2014 ...................................................................................................... 52 Bảng 3.1: Xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến TSCĐ A từ năm 2014 đến năm 2017 ....................................................................................................... 94 Bảng 3.2: Xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế liên quan đến TSCĐ B từ năm 2014 đến năm 2017................................................................................................................. 95 Biểu 2.1-Hóa đơn GTGT nghiệp vụ bán xe cho CTCP Xuất nhập khẩu Miền Bắc ..... 59 Biểu 2.2-Hóa đơn GTGT nghiệp vụ bán xe cho HTX Vận Tải Phú Thành Tuyên Minh .... 60 Biểu 2.3-Hóa đơn GTGT nghiệp vụ sửa chữa xe cho anh Nguyễn Văn Hào ............... 63 Biểu 2.4-Phiếu thu tiền sửa chữa xe cho anh Nguyễn Văn Hào ................................... 64 Biểu 2.5-Sổ chi tiết tài khoản 5111 ............................................................................... 65 Biểu 2.6-Phiếu xuất kho ................................................................................................ 68 Biểu 2.7-Sổ chi tiết tài khoản 632 ................................................................................. 69 Biểu 2.8-Hóa đơn GTGT chi phí quảng cáo của công ty .............................................. 71 Biểu 2.9-Phiếu chi cho nghiệp vụ chi phí quảng cáo của công ty ................................. 72 Biểu 2.10-Sổ chi tiết Tài khoản 641 .............................................................................. 73 Biểu 2.11-Hóa đơn GTGT thuê phòng nghỉ của anh Minh ........................................... 75 Biểu 2.12-Sổ chi tiết tài khoản 642 ............................................................................... 76 Biểu 2.13-Sổ chi tiết tài khoản 515 ............................................................................... 78 Biểu 2.14-Sổ chi tiết tài khoản 635 ............................................................................... 80 v Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1- Tình hình biến động tài sản của CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế giai đoạn 2012-2014 ................................................................................................. 48 Biểu đồ 2.2- Tình hình biến động nguồn vốn của CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế giai đoạn 2012-2014 ........................................................................................ 50 Biểu đồ 2.3- Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế giai đoạn 2012-2014 .......................................................................... 51 Sơ đồ 2.1- Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế................... 42 Sơ đồ 2.2- Sơ đồ bộ máy kế toán CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế. ............................... 43 Sơ đồ 2.3 – Trình tự ghi sổ kế toán sử dụng phần mềm kế toán ................................... 45 Sơ đồ 2.4-Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh Quý IV năm 2014 ................ 86 Sơ đồ 2.5.-Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh năm 2014 ............................ 86 Sơ đồ 3.1-Bộ máy kế toán mới của công ty .................................................................. 91 vi Đạ i h ọc K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1. Lý do lựa chọn đề tài Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý thì quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và khoa học. Điều này sẽ góp một phần nâng cao năng lực cung cấp của thông tin kế toán trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế hiện nay các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Và vấn đề mà các doanh nghiệp lo lắng đó là: “Hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt hiệu quả hay không? Doanh thu có đủ để bù đắp được những chi phí đã bỏ ra? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? Đối với một doanh nghiệp nói chung, tiêu thụ là khâu quan trọng của quá trình quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Các số liệu mà công tác kế toán tiêu thụ cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được hiệu quả kinh doanh từ đó đưa ra những chính sách nhằm ổn định doanh thu và những biện pháp khắc phục kịp thời thiếu sót, mất cân đối giữa khâu mua-dự trữ, khâu sản xuất và khâu cung cấp ở hiện tại cũng như tương lai. Việc khai thác tối đa vai trò của kế toán doanh thu góp phần xác định kết quả kinh doanh được tốt hơn, kết hợp với việc xác định các khoản chi phí hợp lý tạo điều kiện để kế toán Thuế xác định chi phí Thuế TNDN phù hợp với chế độ kế toán và với quy định của pháp luật hiện hành. Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp có xu hướng điều chỉnh giảm doanh thu và tăng chi phí để giảm lợi nhuận trước thuế nhằm giảm chi phí Thuế TNDN hiện hành sao cho vẫn đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán. Bên cạnh đó, sự khác biệt về nguyên tắc ghi nhận giữa chế độ kế toán và Luật Thuế dẫn đến có sự chênh lệch khi xác định số Thuế phải nộp ảnh hưởng đến việc kê khai, hạch toán và theo dõi Thuế TNDN của các doanh nghiệp. SVTH: Bùi Thị Thanh Tâm - Lớp: K45B KT-KT 1 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Thừa Thiên Huế sau khoảng thời gian kinh doanh không hiệu quả, tưởng chừng như đã bên bờ vực phá sản, ban quản lý và nhân viên công ty đã đồng lòng vượt qua khó khăn và bắt đầu đã có những bước chuyển mình để gây dựng lại danh tiếng và uy tín đối với khách hàng trong hiện tại. Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán bán hàng-xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN tại đơn vị, cùng với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập ở trường và sự giúp đỡ của các anh chị cũng như Giáo viên hướng dẫn, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỐNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. I.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm ba mục tiêu sau: -Tổng hợp, hệ thống và vận dụng những kiến thức đã học liên quan đến kế toán doanh thu-xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN. -Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán nói chung, đặc biệt là kế toán doanh thu-xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN nói riêng tại Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Huế. -Thông qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tế công tác kế toán tại công ty, bước đầu đưa ra một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu-xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN. I.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ở đây sẽ là nội dung, quy trình và công tác kế toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh bao gồm doanh thu về sản xuất xe khách, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành cho các loại phương tiện cơ giới và Thuế TNDN tại Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Huế. I.4 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu -xác định kết quả kinh doanh và Thuế TNDN tại Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Huế năm 2014 bao gồm doanh thu về sản xuất xe khách, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành cho các loại phương tiện cơ giới. SVTH: Bùi Thị Thanh Tâm - Lớp: K45B KT-KT 2 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến + Về không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần cơ khí Thống Nhất Huế. + Về thời gian nghiên cứu: * Tình hình kết quả kinh doanh, cơ sở vật chất tại CTCP Cơ khí Thống Nhất Huế qua 3 năm 2012-2104. * Công tác kế toán doanh thu -xác định KQKD và Thuế TNDN trong Quý IV năm 2014. I.5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng tổng hợp các phương pháp dưới đây: - Phư
Luận văn liên quan