Đề tài Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta có nhiều sự phát triển đáng kể, việc xây mới, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng diễn ra ở khắp mọi nơi, bộ mặt của đất nước được đổi mới từng ngày. Điều đó không chỉ cho thấy được những cơ hội phát triển hơn nữa cho ngành xây dựng cơ bản, mà song song với nó sẽ là số vốn đầu tư ngày càng tăng, tính cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp trong ngành xây lắp thương mại sẽ là làm sao giảm chi phí, hạ thấp giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời phải làm sao quản lý vốn một cách có hiệu quả, giảm thiểu triệt để tình trạng thất thoát, lãng phí vốn trong kinh doanh. Xây lắp phải trải qua rất nhiều khâu (thiết kế lập dự án, thi công, nghiệm thu…) thời gian lại kéo dài. Cũng như các doanh nghiệp khác chi phí sản xuất và tính giá thành là thước đo trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lý sản xuất của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hoạch toán đúng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về thực trạng, khả năng của mình. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất tính đúng giá thành sản phẩm, do kế toán cung cấp, người quản lý doanh nghiệp nắm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ cũng như kết quả của toàn bộ hoạt động cản xuất kinh doanh, để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. Từ đó tìm cách cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất, tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn là phần hành cơ bản của công tác kế toán, lại có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Trong những năm qua, lãnh đạo Công ty xây dựng Lũng Lô luôn quan tâm đến công tác hạch toán chi phí, tính giá thành sản phẩm để có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời và phù hợp với với chế độ kế toán hiện hành. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô, em đã chọn đề tài về “Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô” Chuyên đề gồm có 3 chương: - Chương 1: Lý luận chung về công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. - Chương 2: Thực trạng công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô - Chương 3: Một số nhận xét, đóng góp nhằm hoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô

docx63 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan