Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trá

Việt Nam là một nưác XHCN, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nưác theo định hưáng XHCN. Cũng như các quốc gia khác Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nưác trên mọi lĩnh vực. Chính nền kinh tế nhiều thành phần này tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.Để giữ vững vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mái công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất và chát lượng sản phẩm, do đó các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì phải có phương án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu qủa kinh tế có nghĩa là phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí và mang lại lợi nhuận. Công ty TNHH Minh Trí là một Công ty chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc. Sự thay đổi cơ chế thị trường tạo môi trường thôân lợi cho sự phát triển của Công ty. Bên cạnh thuận lợi đó cũng còn nhiều khó khăn mà Công ty gặp phải trong qúa trình tiêu thô sản phẩm của mình, nhờ có sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty cũng đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Công ty luôn hoàn thành kế hoạch đặt ra,luôn đảm bảo chữ tín đối vái khách hàng, không ngừng nâng cao doanh lợi và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Để có được điều đó là có sự góp phần không nhá của đội ngũ kế toán của Công ty. Chính vì thế mà khi tìm hiểu em chọn Công ty TNHH Minh Trí làm nơi thực tập của mình. Như chúng ta đã biết để sản xuất ra của cải vật chất cần phải có đủ 3 yếu tố cơ bản : Lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Trong đó lao động là yếu tố quan trọng nhất và tích cực nhất. Trong nền kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hóa, nó nhận được một giá trị nhất định biểu thị bằng tiền lương (tiền công). Đó chính là thù lao trả cho người lao động để bù đắp và tái sản xuất sức lao động. Chính vì vậy mà trong những năm qua Công ty TNHH Minh Trí đã xem xét hạch tóan lao động tiền lương gắn vái kết quả lao động, kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty trong việc tiết kiệm vật tư , tiền vốn để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Vì những lý do trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Minh Trí em chọn đề tài vái nội dung : “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Phần chuyên đề của em được chia làm 3 chương như sau : Chương 1 : Giái thiệu tổng quan về Công ty TNHH Minh Trí. Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trá. Chương 3 : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trách theo lương tại Công ty TNHHMinh Trá.

doc61 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan