Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Nghiên

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập và mở cửa thu hút các nước công nghiệp phát triển đầu tư hợp tác vào nước ta, cùng với sự kiện nước ta đang gia nhập WTO, sự trao đổi hàng hoá dịch vụ trở nên đa dạng phong phú. Vì vậy những công ty, doanh nghiệp và các cửa hàng trong nước muốn đứng vững trên thị trường, muốn tồn tại lâu dài thì đòi hỏi phải có năng lực, phải có trình độ và nghiệp vụ chuyên môn. Điều này cho thấy khâu kế toán là cơ sở quyết định và không thể thiếu của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức, mọi đơn vị. Lợi nhuận, chất lượng, giá cả sản phẩm – hàng hoá là những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Cùng một loại có cùng một chất lượng giá cả giữa hàng nội và hàng ngoại hàng nào giá thấp thì thu hút người tiêu dùng nhiều nhất. Nhiệm vụ của kế toán phải hạch toán phản ánh tình hình quản lý vốn, tài sản, xác định hiệu quả kinh doanh một cách chính xác, dựa trên cơ sở năng suất lao động, nguồn chi phí và giá thành sản phẩm để đảm bảo nguồn thu bù đắp chi phí và mang lợi nhuận cho doanh nghiệp.

doc6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/03/2014 | Lượt xem: 4030 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Nghiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT a&b A. LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập và mở cửa thu hút các nước công nghiệp phát triển đầu tư hợp tác vào nước ta, cùng với sự kiện nước ta đang gia nhập WTO, sự trao đổi hàng hoá dịch vụ trở nên đa dạng phong phú. Vì vậy những công ty, doanh nghiệp và các cửa hàng trong nước muốn đứng vững trên thị trường, muốn tồn tại lâu dài thì đòi hỏi phải có năng lực, phải có trình độ và nghiệp vụ chuyên môn. Điều này cho thấy khâu kế toán là cơ sở quyết định và không thể thiếu của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức, mọi đơn vị. Lợi nhuận, chất lượng, giá cả sản phẩm – hàng hoá là những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Cùng một loại có cùng một chất lượng giá cả giữa hàng nội và hàng ngoại hàng nào giá thấp thì thu hút người tiêu dùng nhiều nhất. Nhiệm vụ của kế toán phải hạch toán phản ánh tình hình quản lý vốn, tài sản, xác định hiệu quả kinh doanh một cách chính xác, dựa trên cơ sở năng suất lao động, nguồn chi phí và giá thành sản phẩm để đảm bảo nguồn thu bù đắp chi phí và mang lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trước tình hình thực tế trên cùng với thời gian học tập tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long. Em quyết định chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH Bình Nghiên để nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đó nhằm củng cố thêm kiến thức đã học và hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em. Bên cạnh việc nghiên cứu phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh em cũng nghiên cứu thêm các phần hành kế toán khác như kế toán tiền mặt, kế toán nhập- xuất hàng hóa....nhằm bổ sung thêm kiến thức thực tế để phục vụ tốt cho quá trình công tác sau này. II. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cở sở kiến thức đã học tại nhà trường kết hợp với việc nghiên cứu thực tế tại đơn vị từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân. Cụ thể: Tại đơn vị thực tập em phải quan sát thực tế việc luân chuyển chứng từ kế toán, cách thức thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, cách thức thực hiện báo cáo của đơn vị. Qua đó đối chiếu lại với kiến thực đã được tiếp thu tại nhà trường để rút ra những kinh nghiệm thực tế bổ sung thêm kiến thức đã học để phục vụ cho công tác sau này. Trong quá trình quan sát nếu gặp những trường hợp mới chưa được học ở trường hoặc đã học ở trường những vận dụng vào thực tế chưa đúng thì phải trao đổi thêm với nhân viên kế toán để tìm hiểu rõ nguyên nhân và thu thập lại các chứng từ kế toán để phục vụ cho quá trình nghiên cứu về sau. III. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu các phần hành kế toán tại đơn vị như: Kế toán vốn bằng tiền: Nghiên cứu quá trình hạch toán thu chi tiền mặt tại quỹ của đơn vị. Kế toán tài sản cố định. Nghiên cứu tình hình biến biến động tăng, giảm tài sản cố định, tính toán và trích khấu hao tài sản cố định của đơn vị, việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Nghiên cứu nội dung ký kết hợp đồng lao động, căn cứ để lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Hạch toán nghiệp vụ tiền lương phải trả cho người lao động và nghiệp vụ thanh toán tiền lương cho người lao động. Bên cạnh các phần hành kế toán nêu trên, em đi sâu nghiên cứu phần hành kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Cty TNHH Bình Nghiên. Vì phần hành kế toán này rất quang trọng đối với các đơn vị. Phần hành kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp nắm được số lượng hàng hoá của đơn vị được tiêu thụ, theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phân phối lợi nhuận một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN I. KHÁI NIỆM: 1. Doanh thu 2. Doanh thu thuần 3. Các khoản giảm trừ doanh thu II. ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG, NỘI DUNG VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN : 1. Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1 Điều kiện ghi nhân doanh thu bán hàng 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.4 Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 2. Nội dung của kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lơi nhuận 2.1 Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh của DN 2.2 Nguyên tắc kế toán phân phối lợi nhuận III NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIÊU THỤ; XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 1. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ 2. Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh 3. Nhiệm vụ kế toán phân phối lợi nhuận IV. KẾ TOÁN TIÊU THỤ, CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, DOANH THU HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH, THU NHẬP KHÁC, KẾ TÓAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: LN sau thuế = Lợi nhuận thuần + lợi nhuận – chi phí thuế thu nhập từ hoạt động khác thu nhập doanh nhgiệp kinh doanh doanh nghiệp LN trước thuế = Lợi nhuận + lợi nhuận + lợi nhuậ thu nhập hoạt động hoạt động khác doanh nghiệp kinh doanh tài chính 1. Kế toán tiêu thụ 1.1 Chứng từ sử dụng 1.2 Sổ kế toán chi tiết 1.3 Tài khoản sử dụng 1.4 Phương pháp kế toán tổng hợp 2. Kế toán chi phí bán hàng 2.1 Sổ kế toán chi tiết 2.2 Tài khoản sử dụng 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.1 Sổ kế toán chi tiết 3.2 Tài khoản sử dụng 4. Doanh thu hoạt động tài chính 5. Chi phí tài chính 6. Kế toán thu nhập khác 7. Kế toán chi phí khác 8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 9. Kế toán phân phối lợi nhuận CHƯƠNG II: NỘI DUNG KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH NGHIÊN I.Giới thiệu doanh nghiệp 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 2. Tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán áp dụng a) Tổ chức bộ máy kế toán b) Hình thức kế toán áp dụng 3 Đặc điểm việc áp dụng máy tính trong công tác kế toán a/ Sơ đồ kế toán theo hình thức kế toán trên máy b/ Trình tự nhập chứng từ và phần mềm kế toán II. Nội dung các phần hành kế toán tại đơn vị 1. Nội dung phần hành kế toán Vốn bằng tiền a/ Chứng từ sử dụng b/ Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp c/ Phương pháp kế toán tổng hợp d/ Trình bày chỉ tiêu trên báo cáo tài chính 2.Nội dung phần hành kế toán mua hàng a) Chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ b/ Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp c/ Phương pháp kế toán tổng hợp d/ Trình bày chỉ tiêu trên báo cáo tài chính 3. Nội dung phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương a/ Chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ b/ Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp c/ Phương pháp kế toán d/ Trình bày chỉ tiêu trên báo cáo tài chính III. Nội dung phần hành kế toán doanh thu tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 1. Kế toán doanh thu tiêu thụ a) Hệ thống chứng từ và thủ tục luân chuyển chứng từ b/ Sổ sách kế toán c/ Phương pháp kế toán bán hàng 2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 3. Kế toán phân phối lợi nhuận 4. Nội dung phần hành kế toán thuế a/ Thuế môn bài b/ Thuế GTGT c/ Thuế thu nhập doanh nghiệp IV. Lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Chương III: LIÊN HỆ THỰC TẾ VÀ KẾT LUẬN I. Liên hệ thực tế II. Kết luận III. Bài học kinh nghiệm bản thân
Luận văn liên quan