Đề tài Marketing địa phương tỉnh Vĩnh Phúc

Địa phận thị xã Phúc Yên nằm cạnh Quốc lộ 2, có đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy qua; cách sân bay quốc tế Nội Bài 8 km, cách thành phố Hà Nội 30 km. Thị xã Phúc Yên có vị trí địa lý rất thuận lợi: gần với thủ đô Hà Nội, các khu công nghiệp của Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài; có thị trường rộng lớn để cung cấp và tiêu thụ hàng hoá; có hệ thống giao thông thuận tiện: quốc lộ 2, quốc lộ 23, đường sắt Hà Nội – Lào Cai, tương lai gần có đường cao tốc xuyên Á đi cảng Cái Lân Quảng Ninh và Côn Minh Trung Quốc. Thị xã Phúc Yên có 12.029,55 ha diện tích tự nhiên và 104.092 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Xuân Hòa, Đồng Xuân, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Phúc Thắng và các xã: Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu, Ngọc Thanh. Thị xã Phúc Yên được thành lập ngày 31/10/1905, là tỉnh lị tỉnh Phúc Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, chuyển thành thị trấn rồi được tái lập làm thị xã ngày 1/2/1955. Ngày 26/6/1976, một lần nữa Phúc Yên chuyển thành thị trấn thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú. Khi huyện Yên Lãng hợp nhất với huyện Bình Xuyên thành huyện Mê Linh, thì thị trấn Phúc Yên là huyện lỵ huyện Mê Linh. Từ năm 1978 đến năm 1991 thị trấn Phúc Yên cùng với huyện Mê Linh chuyển về Hà Nội. Sau đó thị trấn Phúc Yên lại trở về tỉnh Vĩnh Phú, rồi thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (từ 1996).

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Marketing địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TN- MT THỊ XÃ PHÚC YÊN: 7 II-HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẠI SỞ TN-MT 7 1. Chức năng 7 2. Nhiệm vụ 8 3. Về tổ chức bộ máy 8 III-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2008 9 1. Về đăng ký sử dụng đất. 9 2. Công tác xác nhận đăng ký giao dịch 10 3. Về giao đất ,đền bù ,giải phóng mặt bằng 10 4. Về đấu giá quyền sử dụng đất: 11 5. Về Công tác tiếp nhận đơn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 11 5. Các công tác Môi trường 13 6. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường. 16 7. Công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ 17 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 17 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2009 18 1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 18 2. Công tác quy hoạch, giao đất, thu hồi đất 18 3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai 19 4. Công tác Môi trường 19 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 19 KẾT LUẬN 21 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT HĐND:Hội đồng nhân dân. UBND:Ủy ban nhân dân. CN QSDĐ:Chứng nhận quyền sử dụng đất. TN & MT:Tài nguyên và môi trường. LỜI NÓI ĐẦU Phúc Yên là một thị xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Vị trí địa lý Địa phận thị xã Phúc Yên nằm cạnh Quốc lộ 2, có đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy qua; cách sân bay quốc tế Nội Bài 8 km, cách thành phố Hà Nội 30 km. Thị xã Phúc Yên có vị trí địa lý rất thuận lợi: gần với thủ đô Hà Nội, các khu công nghiệp của Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài; có thị trường rộng lớn để cung cấp và tiêu thụ hàng hoá; có hệ thống giao thông thuận tiện: quốc lộ 2, quốc lộ 23, đường sắt Hà Nội – Lào Cai, tương lai gần có đường cao tốc xuyên Á đi cảng Cái Lân Quảng Ninh và Côn Minh Trung Quốc. Thị xã Phúc Yên có 12.029,55 ha diện tích tự nhiên và 104.092 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Xuân Hòa, Đồng Xuân, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Phúc Thắng và các xã: Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu, Ngọc Thanh. Thị xã Phúc Yên được thành lập ngày 31/10/1905, là tỉnh lị tỉnh Phúc Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, chuyển thành thị trấn rồi được tái lập làm thị xã ngày 1/2/1955. Ngày 26/6/1976, một lần nữa Phúc Yên chuyển thành thị trấn thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú. Khi huyện Yên Lãng hợp nhất với huyện Bình Xuyên thành huyện Mê Linh, thì thị trấn Phúc Yên là huyện lỵ huyện Mê Linh. Từ năm 1978 đến năm 1991 thị trấn Phúc Yên cùng với huyện Mê Linh chuyển về Hà Nội. Sau đó thị trấn Phúc Yên lại trở về tỉnh Vĩnh Phú, rồi thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (từ 1996). Thị xã Phúc Yên được tái lập theo Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ và chính thức ra mắt hoạt động từ ngày 1/1/2004. Thị xã Phúc Yên có địa hình đa dạng, có cả nông thôn và đô thị, có vùng đồi rừng, bán sơn địa, vùng đồng bằng, có hồ Đại Lải diện tích 525 ha bước đầu đã định hình là khu du lịch; ngoài ra còn có các đầm hồ khác như đầm Láng, đầm Rượu, sông Cà Lồ,... có thể phát triển các loại hình du lịch vui chơi giải trí, du lịch thắng cảnh, du lịch sinh thái, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản. Hành chính Thị xã Phúc Yên có 12.029,55 ha diện tích tự nhiên và 104.092 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Xuân Hòa, Đồng Xuân, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Phúc Thắng và các xã: Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu, Ngọc Thanh. Thị xã Phúc Yên được thành lập ngày 31/10/1905, là tỉnh lị tỉnh Phúc Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, chuyển thành thị trấn rồi được tái lập làm thị xã ngày 1/2/1955. Ngày 26/6/1976, một lần nữa Phúc Yên chuyển thành thị trấn thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú. Khi huyện Yên Lãng hợp nhất với huyện Bình Xuyên thành huyện Mê Linh, thì thị trấn Phúc Yên là huyện lỵ huyện Mê Linh. Từ năm 1978 đến năm 1991 thị trấn Phúc Yên cùng với huyện Mê Linh chuyển về Hà Nội. Sau đó thị trấn Phúc Yên lại trở về tỉnh Vĩnh Phú, rồi thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (từ 1996). Thị xã Phúc Yên được tái lập theo Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ và chính thức ra mắt hoạt động từ ngày 1/1/2004. Điều kiện tự nhiên Thị xã Phúc Yên có địa hình đa dạng, có cả nông thôn và đô thị, có vùng đồi rừng, bán sơn địa, vùng đồng bằng, có hồ Đại Lải diện tích 525 ha bước đầu đã định hình là khu du lịch; ngoài ra còn có các đầm hồ khác như đầm Láng, đầm Rượu, sông Cà Lồ,... có thể phát triển các loại hình du lịch vui chơi giải trí, du lịch thắng cảnh, du lịch sinh thái, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản. Điều kiện xã hội Thị xã Phúc Yên có 82.730 nhân khẩu (1/1/2004), mật độ dân số trung bình là 700 người/km²; Phúc Yên có nguồn lao động dồi dào, lao động trong độ tuổi chiếm trên 60% tổng dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm trong tổng cơ cấu không cao. Thị xã Phúc Yên còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn thị xã có trên 50 cơ quan, doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của trung ương, của tỉnh, của Hà Nội, là điều kiện thuận lợi để Phúc Yên khai thác các thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội Kinh tế Cơ cấu kinh tế của thị xã Phúc Yên được xác định là: công nghiệp-dịch vụ, du lịch – nông, lâm nghiệp. Quy hoạch Thị xã Phúc Yên đang tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế–xã hội; quy hoạch chung đô thị thị xã đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; trong quy hoạch phát triển đô thị kết hợp với phát triển công nghiệp, ưu tiên cho công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến có sử dụng nhiều lao động. Cùng với quá trình quy hoạch tổng thể bước đầu các khu, cụm đô thị, cụm công nghiệp của thị xã đã dần được hình thành: Cụm đô thị Phúc Thắng – Nam Viêm, quy mô 275 ha. Cụm đô thị Hùng Vương, quy mô 67 ha. Cụm đô thị Đầm Vạc, quy mô 70 ha. Cụm đô thị Đồng Sơn tại phường Phúc Thắng, quy mô 36,9 ha. Khu công nghiệp Phúc Thắng – Kim Hoa đã được đã được Chính Phủ phê duyệt năm 1998 với diện tích trên 260 ha. Trong đó quy hoạch diện tích đất phường Phúc Thắng thuộc thị xã Phúc Yên là 50 ha. I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TN- MT THỊ XÃ PHÚC YÊN: Quyết định hình thành Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thị xã Phúc Yên Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 14/2008/NĐ –CP ngay 04/02/2008 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ,quận ,thị xã,thành phố thuộc tỉnh. Căn cứ Nghị quyết số 03/2008 NQ-HĐND ngày 24/03/2008 của hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết định thành lập và phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức Phòng Tài Nguyên và Môi Trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Phúc Yên . Phòng Tài Nguyên và Môi Trường :tham mưu ,giúp UBND thị xã Phúc Yên thự hiện chức năng quản lý nhà nước về :Tài nguyên đất ;tài nguyên nước ;tài nguyên khoáng sản ;môi trường;khí tượng ;thủy văn ;đo đạc ;bản đồ. II-HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẠI SỞ TN-MT 1. Chức năng Phòng Tài Nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp luật. Phòng tài nguyên và môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, về chuyên môn, nghiệp vụ. 2. Nhiệm vụ Phòng Tài Nguyên và Môi trường có 14 nhiệm vụ cụ thể được quy định tại quyết định số 77 ngày 31 tháng 01 năm 2005 của UBND huyện và được cụ thể hóa thành quy chế làm việc của phòng Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm thanh tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực TN & MT. Giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TN & MT theo quy định của pháp luật. 3. Về tổ chức bộ máy Phòng Tài nguyên và Môi trường Tràng Định được bố trí 6 biên chế gồm: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 01 cán bộ phụ trách công tác đăng ký đất đai, thu hồi, giao đất, 01 cán bộ phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai, cán bộ phụ trách tài nguyên khoáng sản, 01 cán bộ phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường 01 cán bộ kế toán. - Về điều kiện làm việc: Cả Phòng Tài Nguyên và Môi trường, văn phòng đăng ký QSDĐ chỉ được bố trí sử dụng 4 gian làm việc tại tầng I - Trụ sở cũ của UBND thị xã nên rất chật hẹp. Do vậy, phòng Tài nguyên và Môi trường chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng. Việc tiếp công dân hàng ngày được bố trí tại phòng tiếp dân của UBND huyện. Nếu phòng tiếp dân của UBND huyện bận thì tiếp dân trực tiếp tại phòng làm việc của cán bộ được giao việc giải quyết tranh chấp đất đai. III-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2008 1. Về đăng ký sử dụng đất. Năm 2008 Phòng Tài Nguyên Môi trường tham mưu trình UBND thị xã xét cấp được 1.389 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Trong đó: - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình và cá nhân(Kể từ 01/01/2008 đến 24/11/2008)gần 440 giấy CNQSD đất. +Phường Trưng Trắc :86 giấy CNQSD đất. +Phường Trưng Nhị: 19 giấy CNQSD đất. +Phường Hùng Vương: 36 giấy CNQSD đất . +Phường Phúc Thắng: 47 giấy CNQSD đất . +Xã Tiền Châu : 20 giấy CNQSD đất. +Xã Nam Viêm : 44 giấy CNQSD đất. +Phường Xuân Hòa: 160 giấy CNQSD đất . +Xã Cao Minh: 01 giấy CNQSD đất. +Xã Ngọc Thanh :27 giấy CNQSD đất. -Cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho các hộ gia đình và cá nhân thực hiện quyền chuyển đổi ,chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất, gồm: 770 giấy CNQSD đất. Ước đạt được đến 31/12/2008 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu trình UBND thị xã xét duyệt,cấp 182 giấy CNQSD đất lần đầu cho các hộ gia đình và cá nhân đủ điều kiện được xét cấp. 2. Công tác xác nhận đăng ký giao dịch Tính đến 24/11/2008 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định và ký xác nhận được 680 hồ sơ hợp đồng giao dịch bảo đảm trong việc bảo lãnh,thế chấp ,góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất ;412 hồ sơ xin xóa thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với các ngân hàng và tổ chức tín dụng như: chi nhánh ngân hàng công thương Phúc Yên; ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên ;ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng ngoại thương , Quỹ tín dụng liên phường Phúc Yên… nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho công dân vay được vốn , phát triển kinh tế gia đình góp phần đưa thị xã Phúc Yên sớm trở thành đô thị loại 3. 3. Về giao đất ,đền bù ,giải phóng mặt bằng -Năm 2008 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho 16 dự án ,làm thủ tục giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức đầu tư trên địa bàn thị xã . -Phối hợp cùng với phóng Tài chính – kế hoạch , Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án phòng Kinh Tế ,UBND các xã ,phường nơi có đất thu hồi tham gia thống kê đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã: Đường Xuyên Á , khu tái định cư đường Xuyên Á ,đường Nguyễn Tất Thành ,khu đô thị mới Xuân Hòa – Cao Minh ,khu đô thị Đầm Rượu ,đường vào nhà máy số 2 Công ty HONDA Việt Nam ,dự án mở rông trường TNCH Tiền Châu… Từ đó đối chiếu hồ sơ địa chính, thẩm tra xác định diện tích của từng loại đất thu hồi , tham mưu UBND thị xã ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ có đất bị thu hồi để nhanh chóng bàn giao đất cho các dự án triển khai thục hiên. - Thực hiện các quyết định của cấp cú thẩm quyền về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND thị xã cấp, giao đất cho hộ bà Đào Thị Nguyệt - Phường Hùng Vương bà Nguyễn Thị Thờii - Phường Trưng Trắc, bà Nguyễn Thị Hồng - Thành phố Hồ Chớ Minh tại khu đụ thị Hùng Vương. 4. Về đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia cùng Hội đồng đấu giỏ quyền sử dụng đất của thị xã đó bán đấu giá được 6 lô đất với diện tích: 6.000,0 m2 tại khu tỏi định cư xã Ngọc Thanh. 5. Về Công tác tiếp nhận đơn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Năm 2008 Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận được 9 thư khiếu nại, tố cáo = 9 vụ việc liên quan đến đất đai và Môi trường do UBND thị xã chuyển đến. Trong đú: - Đơn khiếu nại: 3 đơn - Đơn tố cáo: 5 đơn - Đơn đề nghị: 1 đơn Phòng Tài nguyên và Môi trường đó kiểm tra, xác minh và cú báo cáo đề xuất với UBND thị xã Phúc Yên giải quyết 5/9 (01 đơn của ông Nguyễn Văn Thụy - tổ 10, phường Trưng Nhị xin tự rút lại đơn). Còn lại 4 vụ việc đang trong thời gian tiến hành kiểm tra, xác minh. Ngoài ra phũng Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu UBND thị xã ra quyết định, kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng của năm 2007; ra Quyết định giải quyết giữa hộ bà Nguyễn Thị Liên với hộ ông Cự Xuân Sinh - phường Xuân Hòa; Kết luận giải quyết giữa hộ ông Lờ Văn Khỏ với hộ ông Lờ Văn Nhỡ - phường Đồng Xuân, ông Nhỡ không đồng ý với kết luận, hiện nay vụ việc này Thanh tra tỉnh đang tiến hành thụ lý giải quyết; Hộ bà Lờ Thị Thời và bà Nguyễn Thị Long tổ 5 phường Xuân Hũa; - Phối hợp với UBND phường Đồng Xuân giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Dương Thỏi Sơn với ông Trần Văn Sản; Tham gia cùng với đoàn thanh tra của thị xã về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Đỗ Như Sơn - phường Phúc Thắng; - Tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ bà Lờ Thị Tớnh và bà Lờ Thị Mong - phường Trưng Trắc; - Báo cáo UBND thị xã Phúc Yên về việc giải quyết đơn ông Nguyên Cỏt Hồ và bà Lờ Thị Ngọc Mai ở thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết việc ông Trần Văn Ba - xã Ngọc Thanh làm nhà trên đất mà gia đình đã bán cho ông Hồ và bà Mai; - Tham gia đoàn thanh tra liên ngành của thị xã Phúc Yên về việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã Cao Minh, giai đoạn 1 đó kiểm tra, xác minh 31 hộ dân vi phạm trong lĩnh vực đất đai ở thôn Đức Cung - xã Cao Minh; + Thuận lợi: Từ 1/1/2006 đến nay, công tác giải quyết đơn thư tranh chấp về đất đai đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quan tâm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ giúp phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến khiếu nại, tranh chấp về đất đai. Đồng thời công tác giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai cũng được lãnh đạo cấp uỷ, UBND huyện đôn đốc kiểm tra tạo điều kiện cho phòng Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thụ xã. + Khó khăn: Tuy nhiên, từ 1/1/2006 đến nay vẫn còn nhiều đơn thư khiếu nại, tranh chấp về đất đai xảy ra trên địa bàn; Tuy không có các vụ khiếu kiện đông người, gây bức xúc nhưng cũng có một số vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; đặc điểm về tranh chấp đất đai địa bàn thĩ xã là việc đòi lại đất ông cha trước đây, sau khi chuyển đổi cơ chế, hợp tác xã nông nghiệp giải thể. Nguyên nhân: Do năng lực cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai còn yếu; công tác xác minh, điều tra ở cơ sở chưa cụ thể, thiếu chính xác, đầy đủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về đất đai đến mọi người dân chưa được các cấp các ngành ở cơ sở quan tâm đúng mức. Nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Một số công dân chưa thỏa đáng với quyết định giải quyế của cấp có thẩm quyền, tiếp tục khiếu nại dây dưa kéo dài. 5. Các công tác Môi trường Phũng Tài nguyên và Môi trường đó tham mưu giỳp UBND thị xã đưa chức năng quản lý Nhà nước về Môi trường trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ CNH-HĐH, trong đó truyền thông về Môi trường là nhiệm vụ hàng đầu; - Ngày 16/5/2008, tại khu trung tâm vườn hoa thị xã Phúc Yên (phường Trưng Trắc) phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Thị đoàn thị xã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh Môi trường và ngày vì Môi trường thế giới. Lực lượng tham gia mít tinh khoảng 400 người gồm các đơn vị khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, khối các xã, phường, khối các doanh nghiệp, đoàn thể… đoàn diễu hành trên một số trục đường chính cú nhiều khu dân cư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm thu hỳt đụng đảo đoàn viờn, thanh niờn và mọi người dân cùng tham gia hưởng ứng Tích cực ngày làm cho thế giới sạch hơn. - Triển khai tổ chức 3 lớp tập huấn chuYên mụn, nghiệp vụ về bảo vệ Môi trường; xây dựng mô hình về thu gom rác thải sinh hoạt cho cán bộ đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia Công tác Môi trường của các xó, phường, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhằm -nâng cao năng lực nhận thức bảo vệ Môi trường trên địa bàn thị xã; Địa điểm tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, UBND phường Phúc Thắng, UBND phường Đồng Xuân. - Tổ chức triển khai dự án xây dựng hầm BIOGAS trên địa bàn thị xã theo dự án đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định, giám sát và nghiệm thu việc xây dựng hầm BIOGAS của các hộ dân đó đăng ký, hiện đang sử dụng và đi vào hoạt động. Ngoài ra, năm 2008 Phòng Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện một số Công việc sau: - Tham mưu UBND thị xã Báo cáo đoàn kiểm tra số 1 của Ban bí thư Trung ương về việc Báo cáo tình hình giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã; - Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ Môi trường với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; - Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cả vợ và chồng phục vụ Công tác điều tra phối hợp giữa Ngân hàng thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuờ đất, Dưới sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với UBND các xã, phường kiểm kê quỹ đất của các tổ chức trên địa bàn thị xã Phúc Yên. Kết quả cơ bản đó hoàn thành giai đoạn 1, dự thảo Báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; - Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, kiểm tra và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 (tập trung vào thu hồi lúa nước) của thị xã. Kết quả UBND thị xã có Báo cáo trình UBND tỉnh để UBND tỉnh tổng hợp Báo cáo Thủ tướng; - Thực hiện Công văn số: 67 ngày 7/8/2008 của Sở kế hoạch đầu tư về việc triển khai 2 Nghị quyết: Nghị quyết số 19/2008; Nghị quyết số 20/2008 sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng từ ngày 01/7/1997 đến ngày 31/7/2008. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp trình UBND thị xã để UBND thị xã Báo cáo với Sở kế hoạch và đầu tư; - Thực hiện Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND thị xã Phúc Yên thành lập Hội đồng điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế của các loại đất trên địa bàn thị xã Phúc Yên. Ttrong đó giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Thống kê, Chi cục thuế thị xã và UBND các xã, phường phát phiếu điều tra, hướng dẫn đối tượng điều tra ghi thông tin trên phiếu điều tra, thu và xử lý thông tin, lưu phiếu điều tra. Kết quả trình UBND thị xã Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt; - Thu thập số liệu hồ sơ địa chính phục vụ dự án đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính dạng số của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; - Rà soát thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn thị xã Phúc Yên Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường; - Phối hợp với Toà án; Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã trong việc định giá tài sản, tham gia cưỡng chế các trường hợp phải thi hành án, hợp phân chia tài sản trên địa bàn thị xã; - Tham gia đoàn thanh tra liên ngành. Trong đú UBND thị xã giao phòng Tài nguyên và Môi trường làm trưởng 2 đoàn kiểm tra giải quyết việc lấn chiếm đất đai của các hộ dân ở 2 bên bờ sông Cà Lồ khu vực xã Tiền Châu và kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất của các hộ xung quanh rạp hát ngoài trời thị xã Phúc Yên. 6. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trườn
Luận văn liên quan