Đề tài Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt nam

Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế thế giới càng phát triển thì quá trình phân công lao động càng trở nên sâu sắc. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ở mức cao đòi hỏisự phân công lao động phải đ-ợc mở rộng và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Khi phân công lao động ngày càng sâu sắc, quá trình chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ cả ở phạm vi quốc gia và quốc tế sẽ càng phát triển. Khi đó, mỗi quốc gia,mỗi doanh nghiệp muốn duy trì và nâng cao thị phần của mình cần phải đ-a ra thị tr-ờng các sản phẩm thích hợp, tại địa điểm thích hợp, vào thời điểm thích hợp và với giá cạnh tranh. Để đạt đ-ợc mục tiêu này, các doanh nghiệp cần thựchiện tốt các khâu: Cung ứng và thu mua hàng hóa, bảo quản và dự trữ hàng hóa, giao nhận, vận chuyển và tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Nói cách khác, để phát triển hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần có sản phẩm thích hợp đ-a ra thị tr-ờng với chất l-ợng tốt nhất, đ-ợc đ-a đến địa điểm chính xác nhất, vào đúng thời điểm ng-ời tiêu dùng có nhu cầu và điều quan trọng là sản phẩm phải đ-ợc chào bán với giá cả cạnh tranh nhất. Mặt khác, doanh nghiệp cần tạo cho mình một cơ chế quản lý thông tin thích hợp nhằm kiểm soát tất cả mọi công đoạn trong quá trình di chuyển của sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụcó liên quan kể từ khâu đặt hàng đến khâu giao nhận vận chuyển, bảo quản và dự trữ hàng hóa, đ-a hàng hóa tới tay ng-ời tiêu dùng và thanh toán tiền hàng. Nh-vậy, toàn bộ các khâu từ cung ứng vật t-cho sản xuất đến việc l-u giữ, bảo quản, dự trữ, vận chuyển hàng hóa và quản lý thông tin có liên quan tạo nên một hệ thống dịch vụ hậu cầncủa doanh nghiệp với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp không thể tự làm hết và thực hiện một cách hiệu quả tất cả các công đoạn của hệ thống dịch vụ nêu trên và từ đó xuất hiện các doanh nghiệp chuyên kinh doanh một số loại dịch vụ nhất định trong hệ thống nh-: Dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi để bảo quản và dự trữ hàng hóa, dịch vụ giao nhận Từ khi thực hiện chính sách “mở cửa” và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụở Việt Nam là rất lớn. Vì vậy, việc tổ chức các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hậu cần (đặc biệt là các dịch vụ phục vụ phát triển hoạt động th-ơng mại nh-: Dịch vụ vận tải, dịch vụ giao nhận, dịch vụ kho bãi đểbảo quản và dự trữ hàng hóa) là yêu cầu hết sức cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống dịch vụ hậu cần của Việt Nam còn nhiều bất cập do cơ sở vật chất yếu kém, trình độ chuyên môn hóa ch-a cao, khả năng của hệ thống kho bãi ch-a đủ đáp ứng yêu cầu của việc bảo quản, dự trữ, giao nhận, vận chuyển một khối l-ợng hàng hóa lớn. Mặt khác, số doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ hậu cần hiện đang có quy mô nhỏ, chỉ thực hiện đ-ợc một phần hay một bộ phận trong hệ thống dịch vụ hậu cần tổng thể, thiết bị bảo quản và dự trữ hàng hóa còn lạc hậu, tốc độ trung chuyển hàng 2 hóa chậm, ch-a có các doanh nghiệp chuyên môn hóa kinh doanh dịch vụ hậu cần đủ mạnh. Đặc biệt, Nhà n-ớc cũng ch-a có quy chế cụ thể để việc quản lý các dịch vụ hậu cần đạt hiệu quả cao. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tếhiện nay, khi phân công lao động quốc tế đã đạt trình độ cao, nhiều n-ớc trên thế giới đã phát triển dịch vụ hậu cần nhằm tạo cơ sở cho th-ơng mại phát triển. Để thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa th-ơng mại, Việt Nam cần phát triển các dịch vụ hậu cần để thúc đẩy phát triển th-ơng mại nội địa cũng nh-th-ơng mại với n-ớc ngoài. Nhận thức rõ đ-ợc tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, Chính phủ và các Bộ, Ngành, đặc biệt là Bộ Th-ơng mại đang rất quan tâm đến việc phát triển dịch vụ hậu cần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho th-ơng mại phát triển và đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Xuất phát từ những lý do cơ bản nêu trên, Bộ Th-ơng mại đã duyệt và cho phép tổ chức nghiên cứu Đề tài:“Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam”.

pdf156 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan