Đề tài Phân biệt khái niệm cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng nhằm đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác. Nhận thức được vai trò thiết yếu đó, Luật cán bộ, công chức ra đời năm 2008 đã làm rõ những vấn đề liên quan đến vai trò, quyền hạn, chức năng, chế độ tuyển dụng, chế độ lương bổng của cán bộ, công chức. Bài viết này chỉ xin làm rõ cách hiểu về hai khái niệm “cán bộ” và “công chức” để tiện cho việc đọc và hiểu luật.

doc3 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân biệt khái niệm cán bộ, công chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBµi lµm.doc
  • docMôc lôc.doc
  • docTµi liÖu tham kh.doc
Luận văn liên quan