Đề tài Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vũ thư - Thái bình

Khái quát về tín dụng, chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. Phân tích các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng DSCV, DSTN, DNCV. Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn ,nợ xấu trên tổng dư nợ và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng.

ppt17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/11/2013 | Lượt xem: 3439 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vũ thư - Thái bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ PHÍA BẮC KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VŨ THƯ-THÁI BÌNH. GVHD: Phạm Thị Bích Phượng SVTH : Nguyễn Thị Thơ LỚP : DHTN5TB MSSV : 09008004 Khái quát về tín dụng, chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. Phân tích các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng DSCV, DSTN, DNCV. Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn ,nợ xấu trên tổng dư nợ và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. 1: KHÁI NIỆM TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TÍN DỤNG 1.1: Tín dụng: Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định trả lại với lượng lớn hơn: 1.2: Chất lượng tín dụng. Với Ngân hàng CLTD tốt có nghĩa là phạm vi và quy mô của tín dụng phù hợp với tiềm lực của ngân hàng, đảm bảo nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn và nâng cao được năng lực cạnh tranh của ngân hàng. NHNo&PTNT được thành lập năm 1989 trên cơ sở NHNN cấp huyện chuyển sang. Trụ sở chính tại thị trấn Vũ Thư Huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Ngoài trụ sở chính ngân hàng có 5 phòng giao dịch tại các xã. Hoạt động chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Nhận xét: Năm 2011 DT đạt mức 97,175tr tăng 85,6% so với 2010.năm 2012 DT giảm 871tr so với 2011.Nguyên nhân do khó khăn chung của nền kinh tế năm 2012 ngân hàng thận trọng trong việc cho vay khiến Doanh thu giảm, các khoản chi phí cũng giảm nhất là khoản chi phí DPRR vì vậy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận năm 2012 vẫn tăng 2,411tr (tương ứng 11,6%) so với năm 2011 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK VŨ THƯ (2010-2012) Nhận xét: Bảng số liệu cho thấy VHĐ của NH tăng khá đều qua các năm và nguồn vốn chủ yếu là TGTK của dân cư. Năm 2012 VHD từ TGTK đạt 642,183tr(chiếm tỷ trọng 94%). Điều đó có thể cho thấy thu nhập của người dân ngày càng tăng nhu cầu tiết kiệm và đầu tư vừa bảo đảm an toàn vừa sinh lời cũng tăng theo. 2.2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TD CỦA AGRIBANK VŨ THƯ (THEO THỜI HẠN VAY) Đơn vị tính: triệu đồng 2.2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TD CỦA AGRIBANK VŨ THƯ (THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ) Đơn vị tính: triệu đồng Nhận xét: Năm 2012 là một năm khó khăn của ngành ngân hàng nhưng có thể thấy tỷ lệ nợ xấu trên TDN của ngân hàng vẫn ở mức cho phép dưới 1%.Song NQH lại ở mức quá cao đặc biệt trong 2 năm 2011 và 2012. Năm 2011 tỷ lệ NQH là 14,48%, trong đó nợ nhóm 2 chiếm tỷ lệ 13,8%. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC -Thu nhập từ hoạt động TD năm 2012 đạt 93.717 triệu trên TDT là 97.175 triệu(chiếm tỷ lệ 98%) Tỷ lệ nợ xâu 1 MỤC TIÊU 2013 -Đôn đốc KH xin cấp GCN quyền SDĐ. -Cán bộ tại các PGD căn cứ vào mùa vụ của địa phương,tiếp cận HSX để đầu tư kịp thời. Xếp hạng tín dụng,phân loại KH Tập trung xử lý nợ xấu,nợ đã cơ cấu thời hạn trả nợ. -NH cần thành lập thẩm định TD riêng. -Cần nâng cao hơn nưa hiệu quả các báo cáo của các PGD. -Tăng cường tài chính đổi mới công nghệ. - Xắp xếp cán bộ phù hợp,đổi địa bàn hoạt động cho các cán bộ Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch về các xã. Thực hiện công tác quảng cáo tuyền truyền thông qua đài phát thanh xã. Chủ động tìm dự án và giúp KH lập phương án kinh doanh KIẾN NGHỊ NHNo&PTNT VN -Tăng cường chỉ đạo ,kiểm tra ,kểm soát nội bộ Tạo điều kiện hỗ trợ cho Agribank Thái Bình về công nghệ ngân hàng Thường xuyên tổ chức các hội thao về tín dụng và biện pháp phòng ngừa,hạn chế rủi ro tín dụng. Hỗ trợ Agribank Vũ Thư xử lý các khoản nợ xấu. CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN! 2. Dư nợ/Vốn huy động ( % ) -Chỉ tiêu này phản ánh NH cho vay được bao nhiêu so với nguồn vốn huy động, nó còn nói lên khả năng huy động vốn tại địa phương của NH. - Chỉ tiêu này lớn thể hiện vốn huy độg tham gia vào dư nợ ít, khả năng huy động vốn của NH chưa tốt. 3. Hệ số thu nợ ( % ) = ( Doanh số thu nợ / Doanh số cho vay ) * 100 - Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH. - Nó phản ánh trong 1 thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì Nh sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn. - TL này càng cao càng tốt 4. TL nợ quá hạn ( % ) = ( Nợ quá hạn / Tổng số dư ) * 100 - Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của NH đối với các khỏa vay. - Đây là chỉ tiêu đc dùng để đánh giá chất lượg tín dụng cũng như rủi ro TD tại NH. - TL nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng TD ngân hàng càng kém , và ngược lại. 5. Vòng quay vốn TD (vòng) = Doanh số thu nợ / Dư nợ bình quân [ trong đó dư nợ bình quân trong kỳ = ( Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ ) / 2 ] - Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn TD của NH, thời gian thu hồi nợ của NH là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn.
Luận văn liên quan