Đề tài Phân tích thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín chỉ

Một trường đại học áp dụng chế độ học theo tín chỉ và cho phép sinh viên có quyền lựa chọn môn học cho mỗi học kỳ. Trước khi bước vào học kỳ mới, căn cứ vào kế hoạch của trường, phòng đạo tạo niêm yết một danh sách các môn học có trong học kỳ (kèm với thông tin các môn điều kiện) và các lớp học phần tương ứng với các môn học đó (kèm với các thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm của lớp học, sĩ số, số sinh viên đã đăng ký vào lớp,. để sinh viên có căn cứ lựa chọn. Tiếp đó mỗi sinh viên điền vào một phiếu đăng ký các môn học, lớp học tương ứng mà mình chọn, rồi gửi phiếu đó cho phòng đào tạo. Khi hết hạn đăng ký, cán bộ phòng đào tạo, dựa vào thông tin thu gom được, tổ chức lại các lớp học phần cho từng môn học. Nếu lớp dưới 15 người, lớp học phần này bị hủy, các sinh viên này có thể được ghép vào các lớp học phần khác và phòng đào tạo phải thông báo cho các sinh viên. Khi đã hoàn tất việc xếp lớp, phòng đạo tạo gửi thông tin các lớp học về văn phòng khoa, khoa tổ chức họp và thống nhất lịch giảng cho từng giảng viên dựa vào thông tin đăng ký dạy của giảng viên. Phòng đào tạo thông báo cho giảng viên lịch dạy của mình, và thông báo cho từng sinh viên lịch học của mình kèm tên giáo viên giảng dạy. Nhà trường muốn xây dựng một hệ thống thông tin trên máy tính để trợ giúp quá trình quản lý học tập theo tín chỉ trong đó mỗi đối tượng tham gia có những chức năng sau : • Nhân viên: Cho phép cập nhật (thêm, xóa, sửa) danh sách sinh viên, điểm, môn học, lớp học phần. • Sinh viên có thể truy cập trực tuyến vào hệ thống để: - Đăng ký môn học, bỏ môn học mình đã đăng ký. - Xem điểm của mình. • Giảng viên : Giảng viên có thể truy cập trực tuyến để đăng ký môn dạy, xem lịch giảng.

doc32 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 2890 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài: Thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín chỉ Sinh Viên: Lê Thị Thu Hằng Lớp : D07CNTT3 Giảng viên hướng dẫn: Trần Đình Quế –&— Mục Lục I. Yêu cầu bài toán A. Mô tả bài toán Một trường đại học áp dụng chế độ học theo tín chỉ và cho phép sinh viên có quyền lựa chọn môn học cho mỗi học kỳ. Trước khi bước vào học kỳ mới, căn cứ vào kế hoạch của trường, phòng đạo tạo niêm yết một danh sách các môn học có trong học kỳ (kèm với thông tin các môn điều kiện) và các lớp học phần tương ứng với các môn học đó (kèm với các thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm của lớp học, sĩ số, số sinh viên đã đăng ký vào lớp,.. để sinh viên có căn cứ lựa chọn. Tiếp đó mỗi sinh viên điền vào một phiếu đăng ký các môn học, lớp học tương ứng mà mình chọn, rồi gửi phiếu đó cho phòng đào tạo. Khi hết hạn đăng ký, cán bộ phòng đào tạo, dựa vào thông tin thu gom được, tổ chức lại các lớp học phần cho từng môn học. Nếu lớp dưới 15 người, lớp học phần này bị hủy, các sinh viên này có thể được ghép vào các lớp học phần khác và phòng đào tạo phải thông báo cho các sinh viên. Khi đã hoàn tất việc xếp lớp, phòng đạo tạo gửi thông tin các lớp học về văn phòng khoa, khoa tổ chức họp và thống nhất lịch giảng cho từng giảng viên dựa vào thông tin đăng ký dạy của giảng viên. Phòng đào tạo thông báo cho giảng viên lịch dạy của mình, và thông báo cho từng sinh viên lịch học của mình kèm tên giáo viên giảng dạy. Nhà trường muốn xây dựng một hệ thống thông tin trên máy tính để trợ giúp quá trình quản lý học tập theo tín chỉ trong đó mỗi đối tượng tham gia có những chức năng sau : Nhân viên: Cho phép cập nhật (thêm, xóa, sửa) danh sách sinh viên, điểm, môn học, lớp học phần. Sinh viên có thể truy cập trực tuyến vào hệ thống để: - Đăng ký môn học, bỏ môn học mình đã đăng ký. - Xem điểm của mình. Giảng viên : Giảng viên có thể truy cập trực tuyến để đăng ký môn dạy, xem lịch giảng. B. Yêu cầu ràng buộc: Sinh viên có thể đăng ký tối đa 30 tín chỉ. Thời gian đăng ký được nhà trường quy định (vd: một tuần). Lớp học đảm bảo điều kiện không dưới 15 người và không quá 100 người. II.Thu thập yêu cầu A.Quan điểm nghiệp vụ 1. Actor list Sinh viên : Xem danh sách môn học, đăng ký môn học, xem điểm. Giảng viên: Xem danh sách môn học, đăng ký môn dạy. Phòng đào tạo: Tạo các lớp học phần, lập kế hoạch đào tạo. Văn phòng khoa: Quản lý các môn học và ràng buộc giữa các môn học. Phòng kế toán: Thu học phí của sinh viên dựa trên số tín chỉ đã đăng ký. Hệ thống quản lý sinh viên: Danh sách sinh viên, xếp lớp, khoa. Hệ thống quản lý giảng viên: Danh sách giảng viên, khoa. Hệ thống quản lý học tập: Quản lý điểm, kế hoạch học tập giảng dạy của sinh viên và giảng viên. 2. Bảng thuật ngữ của dự án (Project Glossary) Tên thuật ngữ Ý nghĩa Sinh viên Là người cần đăng ký vào các lớp học. Giảng viên Là người được xác định giảng dạy cho các lớp học Môn học Sinh viên cần đăng ký vào đầu kỳ học. Tiết học Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Là đơn vị cơ sở cho việc đánh giá khối lượng học tập của sinh viên. Tín chỉ Là đơn vị căn bản để đo khối lượng kiến thức và đánh giá kết quả của một sv. 1 tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết. Mỗi môn học tương đương với 1 vài tín chỉ. Học phần Là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. Điểm Điểm của sinh viên từng môn học. Điểm gồm các thành phần : điểm chuyên cần, điểm bài tập, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ và điểm trung bình. Lớp học phần Một môn học có nhiều lớp học phần (PTTK1, PTTK2,..) 3. Xác định các Use case nghiệp vụ B1 : Giảng viên đăng ký môn dạy: Giảng viên xem danh sách các môn học và tiến hành đăng ký môn mình có thể giảng dạy. B2 : Giảng viên hủy môn dạy đã đăng ký. B3 : Sinh viên xem danh sách môn học kỳ tới B4 : Sinh viên đăng ký môn học: Sinh viên xem danh sách các môn được phép học, chọn lấy các lớp học phần để đăng ký học môn đó. B5 : Sinh viên xem danh sách môn học đã đăng ký. B6 : Sinh viên hủy bỏ môn đã đăng ký. B7 : Giảng viên xem lịch giảng dạy. B8 : Sinh viên xem điểm. B9 : Nhân viên phòng giáo vụ nhập điểm của sinh viên. B10: Nhân viên phòng giáo vụ sửa điểm của sinh viên. B11: Nhân viên phòng giáo vụ tạo các lớp học. 4. Chi tiết các Use-case B1: Giảng viên đăng ký môn dạy Giảng viên xem danh sách môn dạy. Giảng viên đăng ký các môn mình muốn dạy. Giảng viên cung cấp các thông tin cá nhân. Phòng đào tạo kiểm tra và ghi nhận giảng viên dạy môn đó. B2: Sinh viên xem danh sách môn học kỳ tới 1. Sinh viên đến phòng đào tạo yêu cầu xem danh sách môn học kỳ tới. 2. Phòng đào tạo yêu cầu sinh viên cho biết thông tin về khoa, chuyên ngành, hệ đào tạo và khóa học của sinh viên. 3. Sinh viên cung cấp các thông tin này cho cán bộ phòng đào tạo 4. Cán bộ phòng đào tạo tìm kiếm trong hệ thống và in ra danh sách các môn học theo như yêu cầu của sinh viên B3: Sinh viên đăng ký môn học 1. Sinh viên đến phòng đào tạo yêu cầu đăng ký khóa học. 2. Phòng đào tạo yêu cầu sinh viên trình thẻ sinh viên. 3. Phòng đào tạo kiểm tra trong hệ thống quản lý sinh viên các thông tin liên quan đến sinh viên này. 3.1. Nếu đúng, sinh viên được cung cấp danh sách các môn học kỳ tới. 3.1.1. Nếu các yêu cầu đối với các khóa học được thỏa mãn, sinh viên được ghi danh vào các lớp học. 3.1.2. Nếu không, phòng đào tạo từ chối ghi danh sinh viên. 3.2. Nếu sai, phòng đào tạo từ chối ghi danh sinh viên. B4: Sinh viên xem danh sách môn học đã đăng ký. 1. Sinh viên đến phòng đào tạo yêu cầu xem danh sách môn học mình đã đăng ký. 2. Phòng đào tạo yêu cầu sinh viên trình thẻ sinh viên. 3. Phòng đào tạo kiểm tra trong hệ thống quản lý sinh viên các thông tin liên quan đến sinh viên này. 3.1. Nếu đúng, sinh viên đề nghị danh sách các môn đã đăng ký. 3.1.1. Phòng đào tạo tìm trong hệ thống quản lý thông tin các môn học mà sinh viên đã đăng ký trong kỳ. 3.1.2. Nếu tìm thấy thì trả lại kết quả cho sinh viên. 3.2. Nếu sai, phòng đào tạo từ chối yêu cầu sinh viên. B5: Sinh viên hủy bỏ môn vừa đăng ký. 1. Sinh viên đến phòng đào tạo yêu cầu hủy một môn học đã đăng ký trước đó. 2. Phòng đào tạo yêu cầu sinh viên trình thẻ sinh viên. 3. Phòng đào tạo kiểm tra trong hệ thống quản lý sinh viên các thông tin liên quan đến sinh viên này. 3.1. Nếu đúng, sinh viên đề nghị xem lại danh sách môn học đã đăng ký. 3.1.1. Sinh viên thông báo với phòng đào tạo môn học muốn hủy. 3.1.2. Phòng đào tạo xác định nếu còn trong thời gian cho phép thì hủy đăng ký của sinh viên và xóa sinh viên ra khỏi lớp học đã bố trí trước đó. 3.2. Nếu sai, phòng đào tạo từ chối yêu cầu của sinh viên. B6: Giảng viên xem lịch giảng dạy. 1. Giảng viên đến phòng đào tạo yêu cầu xem lịch dạy trong kỳ. 2. Giảng viên cung cấp các thông tin cá nhân. 3. Phòng đào tạo tìm kiếm và in lịch giảng dạy tương ứng cho giảng viên. B7: Giảng viên hủy bỏ môn vừa đăng ký. 1. Giảng viên đến phòng đào tạo yêu cầu hủy một môn dạy đã đăng ký trước đó. 2. Phòng đào tạo yêu cầu giảng viên cung cấp thông tin. 3. Phòng đào tạo kiểm tra thông tin của giảng viên 3.1. Nếu đúng, giảng viên đề nghị xem lại danh sách môn dạy đã đăng ký. 3.1.1. Giảng viên thông báo với phòng đào tạo môn dạy muốn hủy. 3.1.2. Phòng đào tạo xác định nếu còn trong thời gian cho phép thì hủy đăng ký của giảng viên và xóa giảng viên khỏi lớp học đã đăng ký dạy. 3.2. Nếu sai, phòng đào tạo từ chối yêu cầu của giảng viên. B8: Sinh viên xem điểm. 1. Sinh viên đến phòng đào tạo yêu cầu lấy bảng điểm tổng kết. 2. Phòng đào tạo yêu cầu sinh viên trình thẻ sinh viên. 3. Phòng đào tạo kiểm tra trong hệ thống quản lý sinh viên các thông tin liên quan đến sinh viên này. 3.1. Nếu đúng, sinh viên đề nghị bảng điểm các môn học đã thi. 3.1.1. Cán bộ phòng đào tạo kiểm tra trong hệ thống quản lý kết quả học tập thông tin về điểm môn học của sinh viên. 3.1.2. Nếu đã có điểm, phòng đào tạo sẽ in bảng điểm các môn đã có kết quả cho sinh viên. Và tiếp nhận các yêu cầu phúc tra của sinh viên 3.2. Nếu sai, phòng đào tạo từ chối yêu cầu sinh viên. B9: Nhân viên phòng giáo vụ nhập điểm của sinh viên. 1. Phòng đào tạo nhận bài thi đã chấm từ các giảng viên. 2. Phòng đào tạo tiến hành ghép phách. 3. Cán bộ phòng đào tạo nhập điểm các môn học cho từng sinh viên. B10: Nhân viên phòng giáo vụ sửa điểm của sinh viên. 1. Phòng đào tạo tiếp nhận yêu cầu phúc tra của sinh viên. 2. Phòng đào tạo tổ chức chấm lại bài thi. 3. Nếu có thay đổi, cán bộ phòng đào tạo sửa điểm cho sinh viên. 4. Phòng đào tạo thông báo kết quả phúc khảo cho sinh viên B11: Nhân viên phòng giáo vụ tạo các lớp học. 1. Phòng đào tạo lấy thông tin về môn học từ văn phòng khoa 2. Lập lớp học cho các môn. 5. Biểu đồ giao tiếp Đăng ký môn học Đăng ký môn dạy Xem điểm 6. Biểu đồ hoạt động a) Đăng nhập Đăng ký môn học Đăng ký môn dạy Tìm kiếm Quản lý Xem điểm theo lớp B. Quan điểm nhà phát triển 1. Actor list Sinh viên: Người sử dụng web browser để truy cập hệ thống. Thông tin về tên, địa chỉ, quê quán của sinh viên đã được lưu trữ. Mỗi sinh viên có một tên đăng nhập và pass, có thể xem danh sách các môn học và đăng ký môn học, xem điểm. Giảng viên: Người sử dụng hệ thống, xem danh sách lớp học và đăng ký lớp để dạy. Nhân viên: Người điều hành hệ thống, quản lý thông tin của sinh viên, giảng viên, môn học và lớp học. 2. Usecase list U1: Đăng nhập: Trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống, người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống. U2: Đăng ký môn học: Sinh viên sau khi đăng nhập, xem danh sách môn học có thể đăng ký. U3: Xem danh sách môn học đã đăng ký : Sinh viên sau khi đăng nhập, có thể xem danh sách môn học đã đăng ký. U4: Xem điểm : Sinh viên sau khi đăng nhập, có thể xem điểm các môn học đã học. U5: Đăng ký môn dạy : Giảng viên sau khi đăng nhập, có thể đăng ký môn để dạy. U6: Xem lịch giảng dạy : Giảng viên có thể xem lịch dạy. U7: Thêm sinh viên: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể nhập thêm sinh viên vào một lớp . U8: Xoá sinh viên: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể xoá sinh viên. U9: Thêm Giảng viên: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể nhập thêm Giảng viên. U10: Xoá Giảng viên: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể xoá Giảng viên. U11: Thêm môn học: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể nhập thêm môn học . U12: Xoá môn học: Nhân viên sau khi đăng nhập có thể xoá môn học. U13: Nhập lớp : Nhân viên sau khi đăng nhập vào hệ thống có quyền tạo ra 1 lớp mới để phục vu yêu cầu học của sinh viên, yêu cầu dạy của giảng viên và chương trình học quy định. U14: Xoá lớp : Nhân viên sau khi đăng nhập vào hệ thống có quyền xoá lớp U15:.Cập nhật điểm : Nhân viên sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể cập nhật điểm. U16: Tìm kiếm Sinh viên: Người sử dụng sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể tìm kiếm thông tin của Sinh viên U17: Tìm kiếm Giảng viên: Người sử dụng sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể tìm kiếm thông tin của Giảng viên U18: Tìm kiếm Lớp học: Người sử dụng sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể tìm kiếm thông tin của lớp học. U19: Thoát: Một người dùng thoát khỏi hệ thống. 3. Biểu đồ Usecase 4. Kịch bản cho các Use case Scenario cho chức năng đăng nhập Tên use case Đăng nhập Tác nhân chính Sinh viên, giảng viên, nhân viên. Tiền điều kiện Người dùng muốn truy cập hệ thống. Mức 0 Đảm bảo tối thiểu Thông báo đăng nhập sai và quay lại giao diện đăng nhập. Đảm bảo thành công Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống với giao diện tương ứng. Kích hoạt Người dùng kích hoạt chức năng đăng nhập. Chuỗi sự kiện chính: Người dùng nhập vào (username,pass) và chọn đăng nhập. Hệ thống kiểm tra tài khoản và hiển thị giao diện tương ứng (nhân viên, giảng viên, sinh viên). Ngoại lệ: 2.a. Người dùng nhập sai username hoặc pass 2.a.1. Hệ thống thông báo nhập sai 2.a.2. Quay lại trang đăng nhập Scenario cho chức năng đăng ký môn học Tên use case Đăng ký học Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và quay lại giao diện chức năng của sinh viên Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký vào CSDL và xếp sinh viên vào lớp theo quy định. Kích hoạt Sinh viên chọn chức năng đăng ký học. Chuỗi sự kiện chính: Sinh viên chọn môn học muốn đăng ký (PTTK(4), CSDLPT(4), QLDA(3),..). Hệ thống kiểm tra thông tin môn học và xác nhận môn học hợp lệ. Hệ thống hiển thị các lớp học phần tương ứng(PTTK1, PTTK2,…). Sinh viên chọn lớp và nhấn đăng ký. Hệ thống thông báo đăng ký thành công, ghi danh sinh viên vào lớp học. Ngoại lệ: 2.a. Hệ thống thông báo môn học không đủ điều kiện để đăng ký và kèm theo môn ràng buộc. 2.a.1.Hệ thống hỏi sinh viên có tiếp tục đăng ký môn khác không. 2.a.2.Sinh viên click OK. 2.a.3.Hệ thống quay lại trang đăng ký. 2.a.4. Sinh viên chọn môn học khác. 4.a Lớp học đầy 4.a.1.Hệ thống thông báo lớp học vừa chọn đã đầy 4.a.2.Quay lại trang chọn lớp đăng ký Scenario cho chức năng xem danh sách môn học đã đăng ký Tên use case Xem danh sách môn đã đăng ký Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo truy xuất thất bại và quay lại trang trước. Đảm bảo thành công Hiển thị danh sách các môn học sinh viên đã đăng ký thành công. Kích hoạt Sinh viên chọn chức năng xem danh sách môn đã đăng ký. Chuỗi sự kiện chính: 1. Sinh viên click vào nút môn đã đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn mà sinh viên này đã đăng ký. Ngoại lệ: Scenario cho chức năng Xem điểm Tên use case Xem điểm Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo truy xuất thất bại và quay lại giao diện trước. Đảm bảo thành công Hệ thống hiển thị bảng điểm. Kích hoạt Sinh viên chọn chức năng xem điểm. Chuỗi sự kiện chính: 1. Sinh viên chọn chức năng xem điểm. 2. Hệ thống tìm kiếm trong CSDL, hiển thị các thông tin điểm của sinh viên tìm được. Ngoại lệ: 2.a. Không tìm thấy bảng điểm của sinh viên trong CSDL 2.a.1.Hệ thống thông báo tìm kiếm thất bại 2.a.2.Quay lại giao diện chức năng. Scenario cho chức năng đăng ký môn dạy Tên use case Đăng ký môn dạy Tác nhân chính Giảng viên Tiền điều kiện Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và quay lại giao diện chức năng của giảng viên Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký vào CSDL. Kích hoạt Giảng viên chọn chức năng đăng ký môn dạy. Chuỗi sự kiện chính 1. Giảng viên chọn chức năng đăng ký môn dạy. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký môn dạy 3. Giảng viên chọn khóa học đăng ký. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các môn có thể đăng ký. 5. Giảng viên chọn môn học có thể giảng dạy trong kỳ. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Ngoại lệ: Scenario cho chức năng xem lịch giảng dạy Tên use case Xem lịch giảng dạy Tác nhân chính Giảng viên Tiền điều kiện Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Đảm bảo thành công Hiển thị lịch giảng dạy tương ứng Kích hoạt Giảng viên chọn chức năng xem lịch dạy Chuỗi sự kiện chính: 1. Giảng viên click vào nút xem lịch dạy 2. Hệ thống hiển thị lịch dạy tương ứng. Ngoại lệ: Scenario cho chức năng thêm sinh viên Tên use case Thêm sinh viên Tác nhân chính Nhân viên Tiền điều kiện Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 3 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống không chấp nhận thêm sinh viên mới vào cơ sở dữ liệu và quay lai form nhập thông tin Đảm bảo thành công Tạo thêm 1 sinh viên mới trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công Kích hoạt Nhân viên chọn chức năng thêm sinh viên Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị Form yêu cầu nhập những thông tin cần thiết về sinh viên cần thêm 2. Nhân viên nhập những thông tin theo yêu cầu và chọn OK. 3. Hệ thống kiểm tra, nhập thông tin mới vào CSDL và cho hiển thị thông báo thành công. 4. Nhân viên thoát khỏi chức năng thêm sinh viên. Ngoại lệ: 3.a.Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc đã có trong cơ sở dữ liệu 3.a.1.Hệ thống thông báo thêm sinh viên thất bại 3.a.2.Quay lại form nhập thông tin Scenario cho chức năng xoá sinh viên Tên use case Xóa Sinh viên Tác nhân chính Nhân viên Tiền điều kiện Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 3 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống không xoá sinh viên trong cơ sở dữ liệu và quay lai form nhập thông tin Đảm bảo thành công Xoá dữ liệu của sinh viên đó trong cơ sở dữ liệu , hiển thị thông báo thành công Kích hoạt Nhân viên chọn chức năng xoá sinh viên Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị Form yêu cầu nhập những thông tin cần thiết về sinh viên cần xoá (mã sinh viên) 2. Nhân viên nhập những thông tin theo yêu cầu và chọn OK. 3. Hệ thống kiểm tra , xoá thông tin trong CSDL và cho hiển thị thông báo thành công. 4. Nhân viên thoát khỏi chức năng xóa sinh viên. Ngoại lệ: 3.a.Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc không có trong cơ sở dữ liệu 3.a.1.Hệ thống thông báo xoá sinh viên thất bại 3.a.2.Quay lại form nhập thông tin Scenario cho chức năng thêm Giảng viên Tên use case Thêm giảng viên Tác nhân chính Nhân viên Tiền điều kiện Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 3 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống không chấp nhận thêm Giảng viên mới vào cơ sở dữ liệu và quay lai form nhập thông tin Đảm bảo thành công Tạo thêm 1 Giảng viên mới trong cơ sở dữ liệu , hiển thị thông báo thành công Kích hoạt Nhân viên chọn chức năng thêm Giảng viên Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị Form yêu cầu nhập những thông tin cần thiết về Giảng viên cần thêm 2. Nhân viên nhập những thông tin theo yêu cầu và chọn OK. 3. Hệ thống kiểm tra , nhập thông tin mới vào CSDL và cho hiển thị thông báo thành công. 4. Nhân viên thoát khỏi chức năng thêm giảng viên. Ngoại lệ: 3.a.Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc đã có trong cơ sở dữ liệu 3.a.1.Hệ thống thông báo thêm Giảng viên thất bại 3.a.2.Quay lại form nhập thông tin Scenario cho chức năng xoá Giảng viên Tên use case Xóa giảng viên Tác nhân chính Nhân viên Tiền điều kiện Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. Mức 3 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống không xoá Giảng viên trong cơ sở dữ liệu và quay lai form nhập thông tin Đảm bảo thành công Xoá dữ liệu của Giảng viên đó trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công. Kích hoạt Nhân viên chọn chức năng xoá Giảng viên Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị Form yêu cầu nhập những thông tin cần thiết về Giảng viên cần xoá (mã Giảng viên) 2. Nhân viên nhập những thông tin theo yêu cầu và chọn OK. 3. Hệ thống kiểm tra , xoá thông tin trong CSDL và cho hiển thị thông báo thành công. 4. Nhân viên thoát khỏi chức năng xóa giảng viên. Ngoại lệ: 3.a.Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc không có trong cơ sở dữ liệu 3.a.1.Hệ thống thông báo xoá Giảng viên thất bại 3.a.2.Quay lại form nhập thông tin Scenario cho chức năng thêm môn học Tên use case Thêm môn học
Luận văn liên quan