Đề tài Thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá

Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hoá Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang. Được thành lập từ năm 1966 với tên gọi là Công ty Vận Tải Hàng hoá Hà Nội. Lúc cao điểm công ty có trên 1000 CB-CNV. Khối quản lý bao gồm 11 phòng ban và trên 200 lao động. Từ năm 1990 Nhà nước xoá bỏ chế độ bao cấp chuyển dần sang nền kinh tế thị trường Công ty tự hạch toán thu – chi. Công việc sản xuất kinh doanh giảm do không còn độc quyền vận chuyển hàng hoá. Số lượng phòng ban không còn phù hợp nên Công Ty đã giải thể và đã sát nhập thành 6 phòng ban nghiệp vụ với trên 100 lao động. Năm 1992 để tổ chức lại sản xuất Công ty 1 lần nữa tổ chức lại khối quản lý gồm 5 phòng nghiệp vụ và giảm bộ máy xuống còn gần 40 lao động. Ngày 7/9/96 UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 2942/QĐ-UB về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ cho Công ty từ kinh doanh vận tải thuần tuý sang kinh doanh vận tải + các dịch vụ khác. Qua đó Công ty xây dựng lại mô hình tổ chức khối quản lý cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được UBND Thành phố điều chỉnh. Số lượng phòng ban nghiệp vụ từ 5 phòng còn lại 4 phòng với số lao động còn khoảng 30 người. Kể từ ngày 1/11/2000 trở thành Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hoá và chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ công ty cổ phần. Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hoá, địa chỉ trụ sở chính nằm ở ngã ba Đuôi Cá, phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế: HaNoi Goods services and transport joint stock company.

doc21 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 2483 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên