Đề tài Thực tập tại Công ty xây dựng 492

Công ty xây dựng số 492 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng. Đơn vị được thành lập theo Quyết định số 506/TCT-LĐ ngày 10/8/1991 của Tổng Công ty Trường Sơn và Quyết định số 04/QĐ-TM ngày 03/01/1992 của Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về giải thể Công ty dịch vụ đời sống và thành lập Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn. Nhiệm vụ được giao khi thành lập Xí nghiệp là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng, vận tải, hàng hoá. Thực hiện Nghị định 388/HĐBT về sắp xếp lại doanh nghiệp, Bộ quốc phòng ra Quyết định số 251/QĐ-QP ngày 25/6/1993. Thành lập Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng với chức năng nhiệm vụ: xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng. Đến ngày 26/6/1994 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 374/QĐ-QP bổ xung ngành nghề cho phép xây dựng giao thông, thủy lợi kinh doanh vật tư thiết bị đại lý xăng dầu. Ngày 18/4/1996 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 506/QĐ-QP đổi tên thành Công ty xây dựng 492. Ngày 11/11/1996 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 1895/QĐ-QP ban hành điều lệ số 121 của Công ty xây dựng 492. Ngày 18/7/1997 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định xếp loại hình Công ty xây dựng 492 là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nên rất chủ động trong việc liên hệ, ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng. Công ty xây dựng 492 là đơn vị mới thành lập của Tổng Công ty, nên bước đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất so với các Công ty khác. Trong những năm qua, để khắc phục khó khăn ,Đảng bộ đã quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của cấp trên. Từ đó đề ra những chiến lược phát triển đúng đắn, đẩy mạnh xây dựng cơ bản, trong đó ,xây dựng là chủ yếu, cùng với đó là phát triển giao thông thủy lợi có quy mô phù hợp với năng lực hiện có của đơn vị. Tăng cường củng cố cơ quan, đầu tư xây dựng cấp đội về mọi mặt, xây dựng và củng cố lại tổ chức con người. Đến nay các đội đều đầy đủ thiết bị xây dựng nhà từ 5-7 tầng như: vận thăng, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy ép cọc, máy cẩu . Đồng thời từng bước đầu tư các thiết bị làm đường như: máy xúc, máy ủi, máy trộn .

doc15 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty xây dựng 492, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên