Đề tài Thực trạng môi trường lao động tại làng Triều Khúc Thanh Trì- Hà Nội

Tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xuất hiện và phát triển lâu đời gắn liền với đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, đặc biệt có ý nghĩa đối với truyền thống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hiện nay cả nước có 2790 làng nghề với nhiều hình thức như hộ gia đình, tổ chức sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Kim nghạch xuất khẩu của khu vực làng nghề không ngừng tăng từ 273,7 triệu USD (2000) lên 900 triệu USD. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho 13 triệu người, sản xuất làng nghề còn đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng của thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đống góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân, phát triển làng nghề và thủ công tạo lên cầu nối cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội giữa cá nhân và nhà nước, giữa nông thôn và thành thị và nó là cơ hội để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên có một thực tế là việc phát triển theo phong trào một cách ồ ạt của các làng nghề không được kiểm soát, chưa có quy hoạch, quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ và thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề của lao động thấp và không đồng đều. Đồng thời sự buông lỏng quản lý quá trình sản xuất, chất thải, nước thải.khiến môi trường lao động và môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng làm suy giảm nhanh chóng sức khỏe của người lao động và dân cư sinh sống. Vấn đề an toàn và vệ sinh lao động lại không được chú trọng vì vậy nguy cơ tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Nguyên nhân trước tiên phải nói tới là do quy mô sản xuất nhỏ ở các làng nghề đầu tư ít nhà xưởng, công nghệ thiết bị thô sơ, chủ yếu dùng sức người và công cụ sản xuất thô sơ, các nguyên liệu sản xuất rẻ tiền, thiếu an toàn gây độc hại và ô nhiễm môi trường lao động và môi trường xung quanh. Bên cạnh đó lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông , trình độ tay nghề thấp, không có những kiến thức bảo vệ mình và môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà các hiểu biết về an toàn và vệ sinh lao động còn hạn chế, đồng thời công tác thanh tra kiểm tra thực hiện an toàn và vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý đối với các làng nghề hầu như là không có. Chính vì vậy công tác huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động là việc làm hết sức cần thiết nhắm cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng dân cư ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

doc35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng môi trường lao động tại làng Triều Khúc Thanh Trì- Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I, Đặt vấn đề Tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xuất hiện và phát triển lâu đời gắn liền với đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, đặc biệt có ý nghĩa đối với truyền thống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hiện nay cả nước có 2790 làng nghề với nhiều hình thức như hộ gia đình, tổ chức sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Kim nghạch xuất khẩu của khu vực làng nghề không ngừng tăng từ 273,7 triệu USD (2000) lên 900 triệu USD. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho 13 triệu người, sản xuất làng nghề còn đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng của thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đống góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân, phát triển làng nghề và thủ công tạo lên cầu nối cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội giữa cá nhân và nhà nước, giữa nông thôn và thành thị và nó là cơ hội để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên có một thực tế là việc phát triển theo phong trào một cách ồ ạt của các làng nghề không được kiểm soát, chưa có quy hoạch, quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ và thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề của lao động thấp và không đồng đều. Đồng thời sự buông lỏng quản lý quá trình sản xuất, chất thải, nước thải....khiến môi trường lao động và môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng làm suy giảm nhanh chóng sức khỏe của người lao động và dân cư sinh sống. Vấn đề an toàn và vệ sinh lao động lại không được chú trọng vì vậy nguy cơ tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Nguyên nhân trước tiên phải nói tới là do quy mô sản xuất nhỏ ở các làng nghề đầu tư ít nhà xưởng, công nghệ thiết bị thô sơ, chủ yếu dùng sức người và công cụ sản xuất thô sơ, các nguyên liệu sản xuất rẻ tiền, thiếu an toàn gây độc hại và ô nhiễm môi trường lao động và môi trường xung quanh. Bên cạnh đó lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông , trình độ tay nghề thấp, không có những kiến thức bảo vệ mình và môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà các hiểu biết về an toàn và vệ sinh lao động còn hạn chế, đồng thời công tác thanh tra kiểm tra thực hiện an toàn và vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý đối với các làng nghề hầu như là không có. Chính vì vậy công tác huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động là việc làm hết sức cần thiết nhắm cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng dân cư ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. II, Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 1, Mục tiêu Xuất phát từ mục đích và ý nghĩa trên chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu nhắm đạt được các mục tiêu sau: Điều tra, đánh giá, thực trạng của sản xuất nhựa tái chế tại làng nghề Triều Khúc Điều tra, đánh giá nhận thức của người lao động ở làng nghề điển hình. Biên soạn tài liệu tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở sản xuất và mở lớp tập huấn thí điểm Theo kế hoạch nghiên cứu năm 2011, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã thực hiện được các mục tiêu sau: Điều tra được thực trạng tái chế nhựa tại làng Triều Khúc – Thanh Trì - Hà Nội. Điều tra, đánh giá được nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động của người lao động tại làng Triều Khúc Biên soạn đề cương tài liệu tập huấn về vệ sinh an toàn lao động cho các cơ sở sản xuất tại làng Triều Khúc. 2, Địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.1, Địa điểm nghiên cứu Làng nghề Triều Khúc sản xuất và tái chế nhựa 2.2, Đối tượng nghiên cứu Mặt bằng sản xuất, công nghệ sản xuất, dây chuyến sản xuất, vi khí hậu,....... của các cơ sở sản xuất trong làng nghề Triều Khúc. Người lao động trực tiếp sản xuất được chọn ngẫu nhiên. 2.3, Phương pháp nghiên cứu Phương pháp hồi cứu số liệu Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả Phương pháp phỏng vấn chuyên gia bằng bộ phiếu của điếu tra viên và phỏng vấn người lao động Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các số liệu về môi trường được so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh của việt nam. Số liệu thu thập được xử lý trên phần mềm EPI – INFO 6.04 III, Kết quả 1, Thông tin chung 1.1, Lịch sử hình thành và phát triển làng nghề Làng Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà nội là một làng nghề đã được hình thành và phát triển lâu đời. Triều Khúc nổi tiếng với nghề dệt từ thế kỷ thứ 18. Làng phát triển nhiều ngành nghề thủ công như sản xuất như thuê may, dệt nhuộm, kim hoàn … Triều khúc có hai xóm làm nhựa là xóm Lẻ và xóm Án. Nghề nhựa bắt đầu được truyền tay nhau làm từ 1960. Hiện nay, làng Triều Khúc có gần 3000 hộ dân, trong đó có 70% số hộ dân làm nghề thu gom rác thải. Với khoảng 200 hộ làm nghề tái chế nhựa, thu hút khoảng 1000 lao động nhưng chủ yếu là cơ sở xay xát phế liệu. Chỉ một số hộ đầu tư sản xuất sản phẩm nhựa. Trong đó công ty TNHH Vinh Hương là cơ sở sản xuất nhựa lớn nhất. Sản phẩm làm ra rất đa dạng: vải, tơ lụa, chỉ thêu, phất trần, độn tóc và các sản phẩm đồ nhựa như xô, chậu, đĩa hoa quả, móc áo hay máy bơm, nắp cánh, nắp gió, nắp tụ, xi nhan ô tô… 1.2, Điều kiện làm việc 1.2.1, Một số cơ sở lớn (Công ty TNHH Vinh Hương,...) Diện tích nhà xưởng từ 100 - 170m2. Trang thiết bị: có các loại máy nấu chảy nhựa, máy sản xuất phôi, máy sản xuất sản phẩm nhựa. Mỗi máy có giá từ 10 – 15 USD. Tuy nhiên công nghệ còn chưa cao, đòi hỏi công nhân thực hiện nhiều thao tác thủ công. Thời gian làm việc: 7-8 tiếng/ ngày. Chia làm 2 ca; Ca 1: 7h-16h; Ca 2: 16h-23h. Thời gian nghỉ trưa: Khoảng 30 phút -45 phút. Thu nhập trung bình/ tháng: Khoảng 2 – 2,2 triệu/ người. Các chế độ khác: Suất ăn trưa, nơi ở, thuốc men khi đau ốm, một số đồ dùng cá nhân, không được mua bảo hiểm. 1.2.2, Các cơ sở sản xuất nhỏ (chủ yếu là các cơ sở thu gom và xay nhựa) Không gian làm việc là các khu sản xuất đơn giản hay hộ gia đình làm việc tại nhà. Trang thiết bị :Đơn giản với số lượng nhỏ. Thời gian làm việc: 8- 9 tiếng/ ngày. Chia làm 2 ca; Ca 1: 7h-16h; Ca 2: 16h-24h Thời gian nghỉ trưa: Khoảng 20-30 phút. Thu nhập trung bình/ tháng: Khoảng 1,5- 2 triệu/ người. Các chế độ khác: Suất ăn trưa. 1.3, Quy trình sản xuất Bước 1. Phân loại màu nhựa Bước 2. Xay vụn nhựa thành từng mảnh nhỏ Bước 3. Làm sạch nhựa Bước 4. Phơi khô Bước 5. Trộn nhựa với chất tạo màu và cho vào máy quay trộn đều Bước 6. Cho nhựa màu vào thùng (phiễu) được gắn trên máy, sấy khô bằng nhiệt độ khoảng từ 300C – 400C. Máy sẽ tự động chuyển nhựa xuống bình nấu chảy nhựa với nhiệt độ rất cao từ 1000c trở lên. Đối với mỗi loại nguyên liệu sẽ được nấu chảy với nhiệt độ khác nhau. Trong mỗi máy có 3 bình nấu chảy có nhiệt được điều chỉnh. Sau khi nấu chảy ra theo các khuôn ống dây dẫn (có đường kính khoảng 2-3mm). Những ống dẫn này được chạy qua hệ thống làm lạnh bằng nước nhằm định hình các sản phẩm nhựa trước khi đưa đến máy cắt. Sau khi cắt, đối với những máy tự động sản phẩm sẽ được đẩy ra ngoài, máy bán tự động thì công nhân phải lấy sản phẩm ra một cách thủ công. 1.4, Sản phẩm Phôi nhựa. Đồ dùng bằng nhựa: mắc áo, đai áo, hót rác, xô, chậu… được sản xuất từ nhựa PP. Một số đệm cao su dành cho ô tô. 2, Thực trạng môi trường lao động Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khi công tác quản lý còn chưa chặt chẽ và thiếu kinh nghiệm. 2.1, Vi khí hậu Nhiệt độ nhà xưởng đặc biệt là những cơ sở sản xuất phôi nhựa rất cao, nhất là vào mùa nóng, lượng nhiệt tỏa ra từ máy móc là rất lớn. Độ ẩm ở mức trung bình. Một số cơ sở có tốc độ gió thấp, thông thoáng kém do nhà xưởng khá kín. Chưa có sự tận dụng hướng nhà và hướng gió tự nhiên để thông gió. 2.2, Tiếng ồn Tiếng ồn tại các trí xung quanh các loại máy móc khá cao, trong khi tại các vị trí này người lao động phải làm việc từ 8-9h/ ngày. Người dân xung quanh cũng chịu ảnh hưởng của tiếng ồn 15-16h/ ngày. Nhất là đối với các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất liền kề. 2.3, Ánh sáng Viếc chiếu sáng nói chung không được đầy đủ. Ánh sáng tự nhiên không được tận dụng một cách triệt để do nhà xưởng không bố trí cửa sổ. Số lượng bóng chiếu sáng không đủ, không được bố trí hợp lý. Các nguồn sáng không được bảo trì thường xuyên, các bóng đèn đã hỏng không được thay mới và không được làm sạch hoặc bóng đèn đã sử dụng quá lâu làm giảm hiệu suất phát quang. Ngoài ra việc vệ sinh trần nhà, tường nhà hay sơn màu sáng để làm tăng độ sáng cũng không được coi trọng. 2.4, Không khí ( Ô nhiễm bụi, khí độc và mùi) Nhà xưởng khá kín, không có hệ thống hút và thông gió nên khí độc khó thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Khó khăn trong hoạt động xử lý hơi khí độc nên khí độc được thải trực tiếp ra môi trường không khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Không gian làng bị chiếm dụng làm nơi để đồ phế liệu: vỏ chai lọ nhựa, can nhựa, dây điện,... Các đồ phế liệu vốn không sạch, để lâu ngày bốc mùi làm ô nhiễm môi trường không khí, gây cảm giác khó chịu, ngột ngạt. Rác thải không được thu gom xử lý kịp thời mà bị thải một cách bừa bãi ra môi trường cũng làm ô nhiễm môi trường không khí. Môi trường không khí còn bị ô nhiễm do tình trạng đốt rác khá phổ biến, đặc biệt là ô nhiễm do khí độc từ quá trình nấu chảy nhựa. Quá trình vận chuyển phế liệu với nhiều xe tải cỡ lớn cũng gây ô nhiễm môi trường không khí. 2.5, Đất và nước Khoảng 7-10 tấn rác thải và hàng vạn mét khối nước thải được thải ra mỗi ngày mà không có hệ thống lọc nước thải hay xử lý rác thải. Đồ phế liệu vốn không sạch, chứa nhiều loại hóa chất làm ô nhiễm môi trường đất. Đặc biệt là chai dầu nhớt, dây chuyền dịch, bơm tiêm, chai lọ y tế. Số lượng rác thải quá lớn (khoảng 7-10 tấn/ ngày), không được thu gom kịp thời. Rác thải, nhãn mác chai lọ,… không được xử lý, để lâu ngày làm ô nhiễm môi trường đất. Ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng do hóa chất từ việc súc rửa các chai dầu gội, dầu nhớt, axit,… Rác thải được xả ra cống, vũng nước, ao tù làm biến đổi màu nước và bốc mùi khó chịu, gây hiện tượng phú dưỡng, đe dọa nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt của người dân, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. Vụn nhựa từ các xưởng nghiền phế liệu làm ách tắc dòng chảy. 3, Thực trạng an toàn lao động An toàn lao động tại các cơ sở sản xuất nhìn chung chưa được quan tâm một cách đầy đủ. Đặc biệt là tâm lý chủ quan của người lao động và sự quản lý chưa chặt chẽ của chủ các cơ sở sản xuất. 3.1, An toàn điện và an toàn cháy nổ Các đường dây điện thường được bố trí tùy tiện, không khoa học, gây nguy hiểm. Bảng điện quá cũ. Các thiết bị điện không có nắp che chắn an toàn. Dầu mỡ của máy móc dễ gây hỏa hoạn. Hầu hết các cơ sở sản xuất đều không có dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Người lao động chưa được đào tạo những kiến thức cơ bản khi có sự cố cháy nổ. 3.2, An toàn cơ khí Máy móc không có thiết bị bảo vệ. Trang thiết bị bảo hộ lao động không đầy đủ và không đúng chủng loại. Công nhân được trang bị một số trang thiết bị bảo hộ lao động đơn giản như găng tay, giầy. Tuy nhiên người lao động không sử dụng thường xuyên. Các cơ sở sản xuất nhỏ (chủ yếu là thu gom và xay nhựa) có công nghệ đơn giản nên rất ít xảy ra tai nạn. Một số cơ sở lớn có máy móc lớn hơn đôi khi xảy ra tai nạn. 3.2, An toàn không khí Trang thiết bị bảo hộ lao động không đầy đủ và không đúng chủng loại. Công nhân được trang bị khẩu trang đơn giản. Tuy nhiên người lao động không sử dụng thường xuyên. Môi trường làm việc chứa khá nhiều loại khí độc từ quá trình nấu chảy nhựa, và nhiều mùi dầu mỡ của máy móc. 3.2, An toàn khác Không có tủ thuốc cấp cứu thông thường và một số dụng cụ cấp cứu thông dụng khi xảy ra tai nạn. Người lao động phải làm việc từ 8-9h/ ngày trong điều kiện tiếng ồn cao. Một số cơ sở lớn có nhiều loại máy móc, trên sàn có nhiều dầu mỡ dễ gây trơn trượt. 3.3, KÕt qu¶ kh¶o s¸t b»ng pháng vÊn ng­êi lao ®éng 3.3.1, Tr×nh ®é häc vÊn cña ng­êi lao ®éng Häc vÊn Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % CÊp 1 4 2 6 3 CÊp2 83 88 171 85.5 CÊp 3 13 10 23 11.5 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: NL§ chñ yÕu cã tr×nh ®é cÊp 2 (85.5%) trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi.Trong sè nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cÊp 3 cã 2 ng­êi ®¹t tr×nh ®é trung cÊp ,cã 3 ng­êi míi häc cÊp 1 Tõ ®ã cho thÊy NL§ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp. 3.3.1, Thêi gian lµm viÖc Theo phiÕu ®iÒu tra thu thËp ®­îc ta cã 10 ng­êi(5%) cã tuæi nghÒ tõ 8 ®Õn 10 n¨m, cã 18 ng­êi(9%) cã tuæi nghÒ tõ 5 ®Õn >7 n¨m,54 ng­êi (27%) cã tuæi nghÒ tõ 3 ®Õn 5 n¨m, 118 nguêi(49%) cã tuæi nghÒ tõ 1 ®Õn 3 n¨m trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi.Ta thÊy ®a sè NL§ cã Ýt n¨m lµm viÖc. XÐt tÝnh th­êng xuyªn khi lµm viÖc: TÝnh chÊt c«ng viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % Th­êng xuyªn 76 90 166 83 Thêi vô 24 10 34 17 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi c©u hái nµy ta thÊy NL§ phÇn lín cã c«ng viÖc th­êng xuyªn( chiÕm 83%). VÒ thêi gian lµm viÖc trong ngµy cã121 ng­êi( 60.5%) tr¶ lêi lµm viÖc 8 tiÐng / ngµy, cã 57 ng­êi(28,5%) tr¶ lêi lµm viÖc 9 ®Õn 10 tiÕng/ ngµy,22 ng­êi(11%) tr¶ lêi lµm viÖc ®Õn 11tiÕng,12 tiÕng/ ngµy. 3.3.1, M«i tr­êng lao ®éng NhiÖt ®é n¬i s¶n xuÊt NhiÖt ®é n¬i s¶n xuÊt Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % RÊt nãng 86 14 100 50 nãng 9 57 66 33 B×nh th­ßng 5 29 34 17 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: §a sè NL§ cho r»ng n¬i lµm viÖc cã nhiÖt ®é rÊt nãng (50%).66NL§(33%) cho r»ng n¬i lµm viÖc cã nhiÖt ®é nãng trong tæng sè 200 ng­ßi tr¶ lêi c©u hái nµy.§Æc biÖt hÇu hÕt sè NL§ s¶n xuÊt ph«i nhùa cho r»ng n¬i lµm viÖc rÊt nãng. TiÕng ån n¬i s¶n xuÊt TiÕng ån Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % RÊt ån 76 80 156 78 B×nh th­êng 24 20 44 22 Tæng 100 100 200 NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi lao ®éng tr¶ lêi c©u hái nµy th× hÇu hÕt (78%) cho r»ng n¬I s¶n xuÊt rÊt ån Bôi bôi Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % RÊt bôi 3 2 17 8.5 bôi 39 33 72 36 B×nh th­êng 58 65 111 55 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi c©u hái nµy th× cã 55% cho r»ng n¬i s¶n xuÊt cã ®é bôi b×nh th­êng C­êng ®é chiÕu s¸ng: ®a sè ng­êi lao ®éng cho r»ng ¸nh s¸ng ®· ®¶m b¶o ( 151 ng­êi, chiÕm 75.5% trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi c©u hái.Cã 6 NL§ lµm s¶n phÈm(46,1% trong tæng sè 13 ng­êi ®­îc hái) cho r»ng ¸nh s¸ng vµo ca ®ªm ch­a ®¶m b¶o. H¬i khÝ ®éc: ë x­ëng lµm ph«i 100% sè NL§ ®­îc hái cho r»ng khÝ ®éc g©y khã chÞu, ë x­ëng lµm s¶n phÈm 28 NL§(28%) trong tæng sè 100 ng­êi tr¶ lêi c©u hái. §é th«ng tho¸ng: 6 NL§(8.3%) trong tæng sè 72 NL§ lµm ph«I nhùa tr¶ lêi c©u hái cho r»ng n¬i s¶n xuÊt cã ®é th«ng tho¸ng kÐm nh­ng chØ cã 16 NL§(17.3%) trong tæng sè 92 NL§ lµm ph«I nhùa cho r»ng n¬I s¶n xuÊt cã ®é th«ng tho¸ng tèt. MÆt b»ng nhµ x­ëng: cã tíi 49 NL§(81,7%) trong tæng sè 60 NL§ tr¶ lêi mÆt b»ng nhµ x­ëng chËt hÑp.Cã tíi 20 NL§ lµm s¶n phÈm cho r»ng nhµ x­ëng rÊt chËt hÑp .Trong nhµ xuëng ph«I nhùa cã 81/100 NL§ cho r»ng n¬I s¶n xuÊt Èm uít,nhµ x­ëng lµm s¶n phÈm chØ cã 18/86 NL§ cho r»ng n¬i s¶n xuÊt kh« r¸o. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i Trong tæng sè 200 phiÕu ®iÒu tra, cã nh÷ng NL§ tr¶ lêi cã xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm trong m«i tr­êng lao ®éng. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Sè NL§ kh«ng tr¶ lêi n % N % Nguån nhiÖt g©y báng 140 16 44 Nguån ®iÖn nguy hiÓm 121 39 40 DÔ tr­ît, vÊp ng· 50 127 23 ChÊt ®éc ¨n mßn - 3 197 Nguy c¬ ch¸y næ 156 26 18 NhËn xÐt: qua sè liÖu cho thÊy nghÒ s¶n xuÊt ph«I nhùa cã nhiÒu yÐu tè nguy hiÓm ®¸ng quan t©m nh­ : nguån nhiÖt g©y báng, nguån ®iÖn nguy hiÓm, dÔ tr­ît , vÊp ng·, nguy c¬ ch¸y næ.Tuy nhiªn ë c¶ 2 c¬ së s¶n xuÊt NL§ ®Òu kh«ng hiÓu râ vÒ chÊt ®éc ¨n mßn nªn sè ®«ng kh«ng cã c©u tr¶ lêi. T­ thÕ lµm viÖc T­ thÕ lµm viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Sè NL§ kh«ng tr¶ lêi n % n % T­ thÕ ngåi 6 76 118 T­ thÕ ®øng 83 12 105 T­ thÕ ®i l¹i 11 10 79 T­ thÕ v¸c 0 2 198 NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy ®a sè NL§ lµm ph«i nhùa lµm viÖc ë t­ thÕ ®øng cßn NL§ lµm s¶n phÈm nhùa lµm viÖc ë t­ thª ngåi. C­êng ®é lµm viÖc C­êng ®é lµm viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % RÊt c¨ng th¼ng 14 9 23 11,5 C¨ng th¼ng 39 33 72 36 B×nh th­êng 47 58 105 52,5 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi hÇu hÕt ®Òu cho r»ng c­êng ®é lµm viÖc b×nh th­êng, chØ cã 23 NL§ cho r»ng cuêng ®é lµm viÖc rÊt c¨ng th¼ng. HuÊn luyÖn BHL§ tr­íc khi lµm viÖc Trong tæng sè 200 NL§ ®­îc hái th× 100% tr¶ lêi kh«ng ®­îc tËp huÊn BHL§ tr­íc khi vµo lµm viÖc. Néi quy t¹i n¬i s¶n xuÊt Néi quy t¹i n¬I s¶n xuÊt Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % ®ñ 0 13 13 6.5 ThiÕu 18 67 85 42,5 Kh«ng cã 82 20 102 51 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi lao ®éng tr¶ lêi cã tíi 102 ng­êi tr¶ lêi kh«ng cã néi quy t¹i n¬I s¶n xuÊt,85 ng­êi tr¶ lêi néi quy s¶n xuÊt cßn thiÕu. §¸ng chó ý ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa cã 82/100 NLd tr¶ lêi kh«ng cã néi quy t¹i n¬i s¶n xuÊt. Ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Cung cÊp ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Cung cÊp ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % ®Çy ®ñ 4 45 49 24.5 kh«ng ®Çy ®ñ 96 55 151 75,5 Tæng 100 100 200 NhËn xÐt: qua b¶ng trªn ta thÊy phÇn lín NL§ kh«ng ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. §Æc biÖt NL§ ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa NL§ gÇn nh­ kh«ng ®­îc cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ. Sö dông th­êng xuyªn ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Sö dông th­êng xuyªn ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng n % n % n % cã 3 9 12 6 Kh«ng th­êng xuyªn 16 28 44 22 Kh«ng sö dông 81 63 144 72 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: ta thÊy hÇu hÕt NL§ ®­îc cung cÊp mét sè ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n nh­ng ®¸ng tiÕc NL§ kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng th­êng xuyªn c¸c ph­¬ng tiÖn nµy.§Æc biÖt ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa 81/100 NL§ kh«ng sö dông ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ. C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n ®­îc trang bÞ C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®­îc trang bÞ Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Kh«ng tr¶ lêi n % n % QuÇn ¸o 0 10 190 G¨ng tay 66 100 34 KhÈu trang 100 100 0 mò 0 5 195 Giµy, ñng 0 56 144 NhËn xÐt: NL§ ë x­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa ®­îc trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n tèt h¬n,trang bÞ chñ yÕu lµ g¨ng tay vµ khÈu trang, c¸c thiÕt bÞ kh¸c hÇu nh­ kh«ng ®­îc ph¸t .100% NL§ ®­îc trang bÞ khÈu trang. T×nh h×nh søc khoÎ ®au,mái, tª nhøc sau ca lµm viÖc Lµm ph«i Lµm sp Kh«ng tr¶ lêi n % n % §au cæ 93 98 9 §au ngùc 87 75 38 §au l­ng 76 91 33 §au th¾t l­ng 85 95 20 §au vai 73 83 44 §au cæ tay 68 72 60 §au cæ ch©n 76 52 72 Chãng mÆt 88 73 39 Mê m¾t 86 65 49 Tª mái tay 73 60 67 Tª mái ch©n 66 80 52 Mái cæ 89 85 26 Tøc ngùc 79 67 54 §au vïng tim 23 9 168 §au c¸c khíp 78 55 67 Ch¶y n­íc m¾t 91 69 40 Ngøa ng¹t mòi 71 85 44 dÞ øng 35 30 135 Ngøa viªm häng 76 46 122 NhËn xÐt : §a sè c¸c triÖu chøng m¾ ph¶I ®Òu do t­ thÕ lµm viÖc, do ph¶I tiÕp xóc qu¸ l©u víi khãi bôi, khÝ ®éc, nhiÖt ®é cao vµ kh«ng cã chÕ ®é lµm viÖc , nghØ ng¬I hîp lý. BÖnh m·n tÝnh NL§ m¾c ph¶i §a sè ng­êi lao ®éng kh«ng ®i kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú nªn kh«ng biÕt b¶n th©n cã m¾c c¸c bÖnh m·n tÝnh kh«ng. Mét sè NL§ ®· lµm viÖc tõ 3 n¨m trë lªn tr¶ lêi ®· ®I kh¸m søc khoÎ vµ th­êng m¾c ph¶i c¸c bÖnh: bÖnh vÒ phæi, khÝ qu¶n, bÖnh c¬ x­¬ng khíp, viªm cét sèng, viªm da, ®au d¹ dµy NhËn thøc vÒ BHL§ cña NL§ §äc s¸ch b¸o, t¹p chÝ ,v¨n b¶n vÒ BHL§ Lµm ph«i Lµm sp Tæng n % n % n % Cã 6 12 18 9 Kh«ng 94 88 182 91 Tæng céng 100 100 200 NhËn xÐt: hÇu hÕt NL§ kh«ng ®äc c¸c s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n b¶n vÒ BHL§. Trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi cã ®Õn 182 NL§ kh«ng ®­îc ®äc c¸c s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n b¶n vÒ BHL§ H×nh thøc mµ NL§ thÝch tiÕp nhËn th«ng tin vÒ BHL§ H×nh thøc truyÒn th«ng dÔ tiÕp thu nhÊt Lµm ph«i Lµm sp Ko tr¶ lêi n % n % §äc b¸o 81 68 51 Tranh ¸p phÝch, cæ ®éng 77 67 56 Xem trªn TV 90 95 15 NhËn xÐt: h×nh thøc truyÒn th«ng qua truyÒn h×nh ®­îc NL§ ­a thÝch nhÊt H×nh thøc truyÒn th«ng ®Ó NL§ dÔ tiÕp thu nhÊt H×nh thøc truyÒn th«ng dÔ tiÕp thu nhÊt Lµm ph«i Lµm sp Ko tr¶ lêi n % n % ®µi 16 19 165