Đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vụ cựng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xõy dựng và nõng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra cỏc tài sản cố định chỳng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua, tỡnh hỡnh đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ được chỳ trọng và đó cú những thành quả nhất định, gúp phần đáng kể trong cụng cuộc phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh. Đó cũng chớnh là lý do em chọn đề tài “Thực trạng và cỏc giải phỏp nõng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua “ . Đề tài gồm 3 chương : Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản Chương 2 - Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua. Chương3- Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả thực hiện cụng tỏc đầu tư Xây dựng cơ bản trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ.

doc93 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 29/07/2013 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan