Đề tài Tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm ở công ty cổ phần dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công

Tên công ty: Công ty cổ phần dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công. Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: Phòng 808, 25 Bà Triệu, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động: Dệt may, thời trang, bất động sản, chứng khoán, Công ty đã áp dụng nhiều chính sách để khẳng định thương hiệu của mình, trong đó chính sách môi trường đặc biệt được chú trọng.

ppt47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/10/2013 | Lượt xem: 2869 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm ở công ty cổ phần dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG GVHD:Nguyễn Xuân Quỳnh Như Nhóm sinh viên thực tập lớp 08 CDMT 1. Phan Trung Bình (3009080006) 2. Trần Thế Ái Diễm (3009080012) 3. Võ Tấn Lợi (3009080052) 4. Đỗ Minh Tùng (3009080107) 5. Đỗ Phạm Minh Bằng (3009080003) www.themegallery.com NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu chung về công ty Thành Công Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm Thành phần và tính chất nước thải Chế độ vận hành và xử lý sự cố Các ưu nhược điểm của hệ thống và đề xuất Trải nghiệm thực tiễn www.themegallery.com GIỚI THIỆU CHUNG Tên công ty: Công ty cổ phần dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công. Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: Phòng 808, 25 Bà Triệu, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động: Dệt may, thời trang, bất động sản, chứng khoán,… Công ty đã áp dụng nhiều chính sách để khẳng định thương hiệu của mình, trong đó chính sách môi trường đặc biệt được chú trọng. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Lưu lượng nước thải Nguồn phát sinh và thành phần nước thải Tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý Tính chất nước thải tại nguồn xả thải Tính chất nước thải đầu ra sau xử lý LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI Lưu lượng thiết kế 5000 m3/ngày đêm Lưu lượng xử lý 2900 m3/ngày đêm NGUỒN PHÁT SINH VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Nước thải nấu tẩy TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI TẠI NGUỒN XẢ THẢI pH 9 - 12 COD 2780 mg/l SS 200 mg/l TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI TẠI NGUỒN XẢ THẢI Nước thải nhuộm pH 2 - 14 Độ màu Cao COD Nhuộm Cotton: 1030 mg/l Nhuộm Polyester: 982 mg/l www.themegallery.com TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO HỆ THỐNG XỬ LÝ COD 700 mg/l BOD5 350 mg/l TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU RA SAU XỬ LÝ Độ màu (Pt – Co) COD (mg/l) BOD5 (mg/l) Các chỉ tiêu khác <150 Pt - Co ≤ 135 mg/l ≤ 45 mg/l ĐẠT QCVN 13:2008/BTNMT CỘT B BẢNG THỐNG KÊ CÁC THÔNG SỐ www.themegallery.com www.themegallery.com CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC www.themegallery.com CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC Cấu tạo: - Bê tông cốt thép. - Kích thước: 10 x 3 x 5,5 m. - Thể tích:165 m3. Bể gom Cấu tạo: - Có bộ phận đo mức nước - 4 bơm nước thải. - Thời gian lưu: 0,79 giờ. Chức năng: - Thu gom nước thải. BẢN VẼ BỂ GOM Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:10/03/2011 A -A C -C B - B www.themegallery.com CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC Cấu tạo: - Bê tông cốt thép. - Kích thước  :43,2 x 12,7 x 5,4 m. - Thời gian lưu nước : 12,93 giờ. Bể điều hòa Cấu tạo: 6 bơm chìm. 1 thiết bị đo mức liên tục. - Có đường ống sục khí. Chức năng: Ổn định và điều hòa lưu lượng nước thải. A -A C -C B - B BẢN VẼ BỂ ĐIỀU HÒA Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:15/03/2011 www.themegallery.com Cấu tạo: - Kích thước: 27,6 x 6,9 x 3 m và 30 x 6,9 x 3 m. - Tổng thời gian lưu: 8,2 giờ. Bể lắng thứ cấp 1, 2 Cấu tạo: - Bê tông cốt thép. - Có bố trí hệ thống đường ống dẫn bùn. Chức năng: - Tách bùn ra khỏi nước. CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC C - C B - B BẢN VẼ BỂ LẮNG THỨ CẤP Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:03/04/2011 A -A www.themegallery.com Cấu tạo: - Kích thước: 28,4 x 6,4 x 6,6 m. - Thể tích: 147,2 m3. - Thời gian lưu: 0,71 giờ. Bể chứa sau lắng Chức năng: Kiểm tra xem chất lượng nước sau bể lắng đã đạt tiêu chuẩn thải cho phép chưa. CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC www.themegallery.com Cấu tạo: - 4 bồn lọc. - Đường kính mỗi bồn lọc là: 3,0 m. - Chiều cao mỗi bồn lọc là: 2,6 m. - Đường kính ống là 150 mm. Hệ thống lọc Chức năng: Làm giảm hàm lượng TSS còn sót lại trong nước thải. CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CƠ HỌC A -A BẢN VẼ HỆ THỐNG LỌC Tỷ lệ: 1/40 Vẽ ngày:10/04/2011 www.themegallery.com CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ Cấu tạo: Bê tông cốt thép. Thể tích: 28,8 và 22,8 m3. - Thời gian lưu: 8,3 và 6,58 giờ. Bể khuấy 1, khuấy 2 Chức năng bể khuấy 1: - Khuấy trộn phèn sắt, axit, khử màu, PAC với nước thải. Chức năng bể khuấy 2: Thực hiện quá trình keo tụ tạo bông bằng việc châm polyme. A -A C - C B - B BẢN VẼ BỂ KHUẤY TRỘN Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:20/03/2011 B - B www.themegallery.com CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ Cấu tạo: - Bê tông cốt thép - Kích thước: 6,2 x 3,4 x 6,2 m. - Thời gian lưu nước: 3,99 giờ. Bể lắng Semultech Chức năng: - Tạo môi trường tĩnh cho các bông keo lắng xuống đáy bể. C - C B - B BẢN VẼ BỂ LẮNG SEMULTECH Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:04/04/2011 A -A www.themegallery.com Cấu tạo: - Bê tông cốt thép. - Kích thước: 6,4 x 5,0 x 4,6 m. - Thời gian lưu nước: 0,35 giờ. Bể khuấy 1’, khuấy 2’ Chức năng: Giảm độ màu trong nước thải. CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ www.themegallery.com Cấu tạo: - Kích thước lần lượt là: 40,3 x 4,4 x 7 m và 46,3 x 4,7 x 7 m. - Thời gian lưu nước: 15,2 giờ. Bể Aerotank 1, Aerotank 2 Cấu tạo: - Có thiết bị đo pH và đo nhiệt độ, sục khí. - Có ống tuần hoàn bùn. Chức năng: Thông khí liên tục tăng khả năng tiếp xúc nước thải với bùn hoạt tính và oxy. CỤM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC A -A C - C B - B BẢN VẼ AEROTANK Tỷ lệ: 1/100 Vẽ ngày:25/03/2011 CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH VÀ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH Vận hành trên tủ điều khiển Vận hành trên máy tính giám sát Vận hành trên tủ điều khiển Trên mặt bàn điều khiển có các nút ấn, công tắc dùng để vận hành tủ điều khiển và vận hành toàn bộ hệ thống. Vận hành trên máy tính giám sát Chế độ vận hành HAND Chế độ vận hành FCN Chế độ vận hành HAND Máy tính giám sát: Các trạng thái thiết bị và thời gian chạy thiết bị. Thông số DO. pH. Chế độ vận hành FCN Khi hệ thống đang chạy mà bị mất điện thì sau khi có điện trở lại, các thiết bị trong hệ thống sẽ tự động chuyển về chế độ điều khiển bằng tay và ở trạng thái dừng khi hệ thống được vận hành ở chế độ này. Khi hệ thống đang ở chế độ hoạt động thì ta có thể thay đổi được trạng thái của các thiết bị. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP Bùn nổi trên bề mặt bể lắng thứ cấp. Có rất nhiều bọt hoặc một số vùng trong bể Aerotank bọt bị kết thành khối. MLSS trong bể Aerotank thấp hơn nồng độ cần duy trì. MLSS trong bể Aerotank cao quá mức yêu cầu cần duy trì. Bể Aerotank bị sục khí quá mạnh. Bùn nổi trên bề mặt bể lắng thứ cấp Giảm tỷ số F/M. Tăng pH đến 7. Bổ sung thiếu hụt dinh dưỡng. Tăng thời gian hồi lưu bùn và giảm hoặc dừng việc thải bùn. Giảm lưu lượng nước thải nếu sự tăng tốc độ và thời gian hồi lưu bùn không có hiệu quả. Có rất nhiều bọt hoặc một số vùng trong bể Aerotank bọt bị kết thành khối Rửa sạch hoặc thay thế các đầu phối khí. Kiểm tra lại khí cấp. Lắp đặt những bộ lọc khí ở đầu vào máy thổi khí để giảm việc tắc từ khí bẩn. MLSS trong bể Aerotank thấp hơn nồng độ cần duy trì Tăng thời gian hồi lưu bùn. Giảm thời gian thải bùn. Mỗi ngày điều chỉnh không được vượt quá 10 – 15 % so với ngày trước đó. MLSS trong bể Aerotank cao quá mức yêu cầu cần duy trì Giảm thời gian hồi lưu. Tăng thời gian thải bùn. Bể Aerotank bị sục khí quá mạnh Tăng cấp khí cho bể điều hòa. Giảm đi số máy thổi khí hoạt động. www.themegallery.com ƯU ĐIỂM CHÍNH Thứ 1 Hệ thống xử lý nước thải được vận hành hoàn toàn tự động. Hệ thống giải nhiệt được xây dựng góp phần làm giảm nhiệt độ nước thải. Các thiết bị và máy móc kiểm tra độ màu,CODBOD5 hiện đại, chính xác cao. Bể phân hủy bùn có chức năng phân hủy, giảm bớt lượng bùn, tiết kiệm chi phí. Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 www.themegallery.com NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Bể điều hòa được xây dựng quá kín nên nhiệt độ nước trong bể rất cao. Bể gom quá xa hệ thống xử lý dẫn đến việc khó kiểm soát và tốn kém đường ống. Hệ thống phân phối khí trong bểAerotank lắp đặt cố định khó khăn trong quá trình sửa chữa. Nhiệt độ nước thải tại bể Aerotank rất cao làm giảm đi khả năng hoạt động của vi sinh. www.themegallery.com CÁC ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM SINH VIÊN THỰC TẬP www.themegallery.com TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA NHÓM SINH VIÊN THỰC TẬP www.themegallery.com THÍ NGHIỆM JARTEST hh www.themegallery.com THAO TÁC ĐO ĐỘ MÀU Lọc mẫu Cho mẫu trắng vào máy Cho mẫu phân tích vào máy www.themegallery.com VỆ SINH MÁNG RĂNG CƯA TẠI BỂ LẮNG THỨ CẤP CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN LUÔN LUÔN KHỎE MẠNH VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI !