Đề tài Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Vịtrí Khu Công Nghiệp: Phường Bình Hưng Hoà B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và một phần xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. • Phía Đông giáp quốc lộ1A • Phía Tây giáp khu canh tác xã Vĩnh Lộc • Phía Bắc giáp xã Bà Điểm giới hạn bởi rạch Cầu Sa • Phía Nam giáp Hương lộ13 ¾ Quy mô diện tích: 207ha ¾ Đại diện: Ông Võ Văn Thân, chức vụ: T.Giám đốc ¾ Cán bộphụtrách vềmôi trường: Bà Đặng ThịMỹPhượng, chức vụ: Giám đốc Trung tâm khai thác xửlý nước và môi trường KCN

pdf78 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/10/2013 | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR XỬ TẠI K BOÄ ÖÔØN THAØ K NG Báo c TÌM LÍ N HU GIAÙO G ÑAÏ NH P HOA AØNH KYÕ áo THỰ HI ƯỚC CÔN CNBM : GVHD : SVTH : : : : Thaøn Th DUÏC V I HOÏ HOÁ H -----o0o- MOÂI THUAÄT C TẬP ỂU H THẢ G NG TS. ÑAËN ThS. PH NGUYỄ ĐẶNG T VÕ TƯỞ NGUYỄ h phoá Hoà aùng 12 na AØ ÑAØ C BAÙ OÀ CH ---- TRÖÔØ MOÂI TR TỐT Ệ TH I TẬ HIỆP G VIEÁT AN THỊ N TUẤN IẾN TR NG N ĐẶNG Chí Min êm 2011 O TAÏO CH K Í MIN NG ÖÔØNG NGHIỆ ỐNG P TR VĨN HUØNG HẢI VÂN ANH IẾT MAI TR h HOA H P UNG H LỘ - 90 - 90 - 90 INH - 90 C 7T1012 7T1622 7T1696 7T1625 LỜI CÁM ƠN Trong thời gian qua chúng em học tập chương trình đào tạo kỹ sư về Kỹ Thuật Môi Trường, khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô khoa Môi Trường trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, những người đã dìu dắt chúng em tận tình, đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Phan Thị Hải Vân đã trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết về những kĩ thuật tính toán và thiết kế. Cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Sau đó, chúng em cảm ơn anh Lý phòng kỹ thuật tài nguyên môi trường cùng anh Lộc và anh Chinh phòng kỹ thuật vận hành đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong thời gian thực tập tại nhà máy xử lí nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Cuối cùng, xin cám ơn các bạn bè đã nhiệt tình cùng nhau học tập, thảo luận và hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tất cả các nổ lực nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của Quý Thầy Cô giúp chúng em hoàn thiện hơn. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     4/77 MỤC LỤC  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY......................................................9  1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................ 9 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp .......................................................... 9 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất thực tế ............................................................ 9 1.2. Tổng quan về Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp (TTXLNT KCN) Vĩnh Lộc. ...................................................................................................................... 18 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTXLNT KCN Vĩnh Lộc. ............. 18 1.2.2. Địa điểm xây dựng và nguồn tiếp nhận ....................................................... 19 CHƯƠNG II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TTXLNT KCN VĨNH LỘC ..........................................................................................20  2.1. Thành phần và tính chất nước thải. ................................................................... 20 2.1.1. Tính chất nước thải đầu vào: ....................................................................... 20 2.1.2. Yêu cầu đầu ra của hệ thống xử lý: ............................................................. 22 2.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải .................................................................. 22 2.2.1. Giới thiệu các quá trình xử lý: ..................................................................... 22 2.2.2. Sơ đồ công nghệ ............................................................................................. 26 2.2.3. Thuyết minh quy trình công nghệ ................................................................ 28 2.3. Các công trình đơn vị ........................................................................................... 30 CHƯƠNG III QUY TRÌNH VẬN HÀNH ......................................................38  3.1. Hóa chất sử dụng .................................................................................................. 38 3.1.1. Axit Sunfuric. ................................................................................................. 38 3.1.2. Natri hydroxyt. .............................................................................................. 38 3.1.3. Polymer ........................................................................................................... 38 3.1.4. NaOCl ............................................................................................................. 39 3.1.5. Dinh dưỡng (urê + DAP). .............................................................................. 39 3.2. Kiểm tra hệ thống ................................................................................................. 39 3.2.1. Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng ................................................................ 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     5/77 3.2.2. Kiểm tra thiết bị ............................................................................................. 39 3.2.3. Kiểm tra hệ thống điện cung cấp ................................................................. 41 3.3. Kỹ thuật vận hành ................................................................................................ 42 3.3.1. Các thông số cần kiểm soát ........................................................................... 42 3.3.2. Vận hành giai đoạn khởi động .................................................................... 48 3.3.3. Vận hành giai đoạn duy trì ........................................................................... 49 3.3.3.1. Trạm bơm: ................................................................................................ 49 3.3.3.2. Bể tách dầu, điều hòa ............................................................................... 50 3.3.3.3. Bể SBR ...................................................................................................... 51 3.2.3.4. Bể nén bùn ................................................................................................ 52 3.3.3.5. Hệ thống định lượng hóa chất .................................................................. 53 3.4. Các sự cố và biện pháp khắc phục ...................................................................... 53 3.4.1. Ngưng hoạt động ........................................................................................... 53 3.4.2 . Các sự cố bể SBR và biện pháp khắc phục ................................................ 54 3.5. Ghi chép và lưu trữ số liệu .................................................................................... 55 3.5.1. Sự cần thiết phải lưu trữ số liệu .................................................................. 55 3.5.2. Các thông số cần được ghi chép, lưu giữ: ................................................... 56 3.5.2.1 Thành phần và tính chất nước thải: .......................................................... 56 3.5.2.2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu: ................................................................. 56 3.5.2.3. Lượng hoá chất sử dụng: .......................................................................... 56 3.5.2.4. Hoạt động của máy móc thiết bị: ............................................................. 56 3.6. Chi phí vận hành .................................................................................................. 56 3.6.1. Chi phí tiêu thụ điện: .................................................................................... 57 3.6.2. Chi phí tiêu thụ hoá chất: ............................................................................. 58 3.6.3. Chi phí nhân công: ........................................................................................ 59 3.6.4. Chi phí bảo trì bảo dưỡng thiết bị: .............................................................. 59 3.6.5. Tổng chi phí vận hành: ............................................................................... 60 CHƯƠNG IV HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ .....................................................................................................61  4.1. Hệ thống điều khiển: ............................................................................................ 61 4.2. Các thiết bị tiêu thụ điện: .................................................................................... 61 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     6/77 4.3. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: ................................................................................. 62 4.3.1. Quy trình thực hiện: ...................................................................................... 62 4.3.1.1. Tiểu tu .................................................................................................... 62 4.3.1.2. Trung tu ................................................................................................. 62 4.3.1.3. Đại tu ..................................................................................................... 63 4.3.2. Bảo trì thiết bị ................................................................................................ 63 4.3.2.1. Bảo trì bơm chìm, máy khuấy chìm. ......................................................... 64 4.3.2.2. Bảo trì bơm định lượng. ........................................................................... 65 4.3.2.3. Bảo trì máy thổi khí .................................................................................. 67 4.3.2.4. Bảo trì motor giảm tốc ............................................................................. 70 4.3.2.5. Bảo trì máy pH controller ........................................................................ 71 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................72  5.1. Kết luận: ................................................................................................................ 72 5.2. Kiến nghị: .............................................................................................................. 73 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     7/77 PHỤ LỤC BẢNG  Bảng 1: Cơ cấu phân bố đất đai xây dựng KCN Vĩnh Lộc ...................................... 9  Bảng 2: Danh sách thống kê ngành nghề đầu tư ................................................ 11  Bảng 3: Danh sách thống kê các quốc gia đầu tư .............................................. 11  Bảng 4: Danh sách các doanh nghiệp đầu tư (1997 – 2009) ............................... 12  Bảng 2.1: Bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................................................ 20  Bảng 2.2: TCVN 5945 – 2005 ......................................................................... 22  Bảng 2.3: Danh mục công trình ........................................................................ 30  Bảng 2.4: Danh mục thiết bị ............................................................................ 32  Bảng 3.1: Các chi tiết cần kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi vận hành ............... 39 Bảng 3.2: Các khoảng giá trị PH ...................................................................... 44  Bảng 3.3: Các khoảng giá trị SV/SVI ................................................................ 44  Bảng 3.4: Các khoảng giá trị F/M ..................................................................... 45  Bảng 3.5: Các khoảng giá trị MLSS ................................................................. 46  Bảng 3.4 Các sự cố thường gặp ở bể SBR và biện pháp khắc phục ....................... 54  Bảng 4.1: Một số hư hỏng thường gặp ở máy bơm và biện pháp khắc phục. ........... 65  Bảng 4.2: Một số hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí và biện pháp khắc phục. ...... 68  Bảng 4.3: Các loại nhớt dùng cho máy thổi khí .................................................. 69  Bảng 4.4: Một vài hư hỏng thường gặp ở Motor giảm tốc .................................... 70  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     8/77 MỘT SỐ THUẬT NGỮ 1. DO: nồng độ oxy hoà tan, đơn vị mgO2/l 2. BOD (nhu cầu oxy sinh học): lượng oxy cần thiết cho vi sinh vật sử dụng để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải. 3. COD (nhu cầu oxy hoá học): lượng oxy cần thiết để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải bởi các tác nhân hoá học. 4. Bùn hoạt tính: tập hợp các vi sinh vật có trong nước thải, hình thành những bông bùn có khả năng hấp thu và phân huỷ chất hữu cơ khi có mặt của oxy. 5. F/M: tỉ lệ thức ăn trên một đơn vị vi sinh vật trong bể. 6. MLSS: nồng độ vi sinh vật (hay bùn hoạt tính trong bể). 7. Nitrat hoá: quá trình chuyển hoá amonia và nitơ hữu cơ thành nitrit và nitrit thành nitrat. 8. Khử nitrat: quá trình chuyển hoá nitrat thành nito phân tử ở dạng khí. 9. SVI: (chỉ số thể tích bùn): thông số chỉ khả năng lắng của bùn hoạt tính 10. Tuổi bùn: thời gian bùn tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     9/77 Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp ¾ Vị trí Khu Công Nghiệp: Phường Bình Hưng Hoà B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và một phần xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. • Phía Đông