Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy thủy sản Nam Phương - Công suất 600m3 / ngày đêm

(Bản scan) Tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy thủy sản Nam Phương - công suất 600m3 / ngày đêm Chương I. Giói thiệu chung 1.1 Đặt vấn đề Trong những thập niên gần đay, ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nước nói riêng đang trở thành mối lo chung của nhân loại

pdf129 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy thủy sản Nam Phương - Công suất 600m3 / ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên