Đề tài Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp Chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020

Chợ Gạo là một trong 4 huyện phía đông tỉnh Tiền Giang. Mật độ dân số của huyện khá cao 808 người/km2. Trước đây, kinh tế huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; lượng rác thải sinh hoạt tuy lớn nhưng đa phần là phế phẩm nông nghiệp có thể vứt bỏ ngoài vườn hoặc san lấp chỗ trũng. Riêng ở thị trấn Chợ Gạo thì CTR sinh hoạt được đội vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển và đổ đống ở những bãi rác lộ thiên. Hiện nay, với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ dẫn đến mức sống của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Lượng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt ngày một nhiều hơn phức tạp về thành phần và độc hơn về tính chất làm nảy sinh nhiều vấn đề mới trong công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Một trong những phương pháp xử lí CTR được xem là kinh tế nhất đó là xử lí CTR theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Đây cũng là phương pháp được dùng phổ biến ở các quốc gia phát triển và đang phát triển. Nhưng phần lớn các bãi chôn lấp CTR ở nước ta không được qui hoạch và thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đứng trước các vấn đề cấp bách của huyện, đồ án: “Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại và định hướng cho tương lai; góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế bền vững cùng với bảo vệ môi trường của nhà nước.

doc91 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp Chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG LUAN VAN.doc
  • dwgHO_CHON_LAP.dwg
  • dwgHO_GA.dwg
  • dwgMAT_BANG.dwg
  • docMUC LUC.doc
  • docNHIEM VU.doc
  • docPHU LUC.doc
  • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
  • dwgTHUKHI_NUOC RAC.dwg
  • docTO LOT.doc
Luận văn liên quan