Đề tài Tổ chức công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông Đà 10.3 - Công ty cổ phần sông Đà 10

Trong nền kinh tế thị trường ,trước sức ép của cạnh tranh vơi chi phối của cac quy luật khách quan cùng với chính sách mở cửa .Nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực tăng năng suất lao động ,đổi mới công nghệ ,quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ,phải tổ chức làm sao để có lãi.Những nhà sản xuất muốn thắng trên thương trường trong cuộc cạnh tranh buộc họ phải thường xuyên sử dụng ký thuật công nghệ tiên tiến ,tăng cường công tác tổ chức sản xuất ,đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của ngươi tiêu dùng . Như vậy, sự phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố.Trong đó, phải có khả năng đánh giá ứng sử nhanh nhẹn ,chính xác trước tác động của nền kinh tế thị trường.Khai thác hiệu quả sử dụng vật tư ,tiền vốn để tiết kiệm chi phí tới mức thấp nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản xuất. Trước tình hình đó, kế toán là một công cụ được coi la hiệu lực để quản lý tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những thông tin của kế toán giup cho chủ doanh nghiệp đề ra được những kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.Chính vì vậy,tổ chức công tác kế toán ,đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề cơ bản giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhưng thông tin chính xác,đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh. Thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán quản lý chi phí và tính giá thành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,em đã chọn đề tài “tổ chức công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 10.3 - công ty cổ phần sông đà 10” làm đề tài tốt nghiệp

doc53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông Đà 10.3 - Công ty cổ phần sông Đà 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan