Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng

Trong xu thế toàn cầu hoá, hoạt động thương mại quốc tế đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá hướng mạnh vào xuất khẩu là một chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, tạo đà cho nền kinh tế phát triển và đuổi kịp thời đại. Trong đó xuất khẩu hàng mũi nhọn là một bước đi tiên phong, khai thác triệt để lợi thế của đất nước. Căn cứ vào tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã hội,dân số, truyền thống dân tộc Việt Nam, trong văn kiện đại hội VIII của Đảng ta đã xác định hướng chú trọng phát triển một số ngành, trong đó có công nghiệp sản xuất hàng dệt may. Với những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng có của ngành, công nghiệp dệt may được đánh giá là ngành có nhiều ưu điểm để sản xuất và xuất khẩu, rất phù hợp với điều kiện sẵn có của nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh những thuận lợi nhất định việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc cũng gặp phải nhiều khó khăn thách thức cả ở trong và ngoài nước. Chẳng hạn như trình độ sản xuất thấp kém nên hàng hoá khó đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế, khả năng và trình độ tiếp thị quốc tế kém cỏi, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động thương mại quốc tế, sự cạnh tranh giữa các nước đang phát triển về cùng một mặt hàng trên cùng một thị trường. Do đó, để có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở các doanh nghiệp dệt May Việt Nam không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mỗi doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi, biện pháp phù hợp mà còn cần phải có sự tác động của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ngày càng phát triển, tăng nhanh kim ngạch và ngoại tệ cho đất nước, củng cố uy tín và vị thế của doanh nghiệp không chỉ ở thị trường trong nước mà trên toàn thế giới. .

doc62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ---------(((--------  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CP MAY VÀ TM MỸ HƯNG Giáo viên hướng dẫn : TS.Đặng Văn Lương Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Hậu Lớp : K41D4 Khóa học : 2005 – 2009 Hà nội - 2009 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 3 1.2.Xác lập và tuyên bố đề tài 5 1.3. Các Mục tiêu nghiên cứu 5 1.4. Phạm vi nghiên cứu 6 1.5. Kết cấu của đề tài 6 CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 7 2.1. Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu 7 2.1.1. Khái niệm xuất khẩu hàng hóa 7 2.1.2. Một số khái niệm trong xuất khẩu 7 2.1.3. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu 8 2.2. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng may mặc 10 2.2.1. Đặc điểm của sản xuất hàng may mặc 10 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng may mặc 11 2.3.3.1 Nhóm Chỉ tiêu quy mô xuất khẩu 15 2.3.3.2. Nhóm Chỉ tiêu cơ cấu xuất khẩu 17 2.4. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 18 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CP MAY VÀ TM MỸ HƯNG 21 3.1. Phương pháp nghiên cứu 21 3.1.1. Phuơng pháp thu thập dữ liệu 21 3.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 21 3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 23 3.1.2.1. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp 23 3.2.1. Đánh giá tổng quan về tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong công ty 27 3.2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần may và TM Mỹ Hưng 27 3.3. Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu 32 3.3.1. Phân tích dữ liệu sơ cấp 32 3.3.2.2. Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu của công ty 36 CHƯƠNG IV: CÁC KÊT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI DOANH NGHIỆP VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TRONG CỒNG TY CP MAY VÀ TM MỸ HƯNG 47 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng 47 4.1.1. Những kết quả đạt được 47 4.1.2. Tồn tại và nguyên nhân 48 4.2. Dự báo triển vọng về tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong công ty CP may và TM Mỹ Hưng 50 4.2.1. Dự báo tình hình xuất khẩu của công ty trong thời gian tới 50 4.2.2.Định hướng phát triển của công ty 52 4.3. Các đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu và giải pháp hoàn thiện công tác phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong công ty CP may và TM Mỹ Hưng. 53 4.3.1. Các đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty. 53 4.3.1.1. Tìm hiểu và khai thác thị trường xuất khẩu hiện tại cho hiệu quả hơn. Bên cạnh đó mở rộng thêm thị trường xuất khẩu mới. 53 4.3.1.2. Tập trung sản xuất những mặt hàng có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu xuẩt khẩu của công ty. 54 4.3.1.3. Nâng cao đơn giá cho các mặt hàng xuất khẩu 55 4.3.1.4. Tuyển dụng thêm nhân công sản xuất, nâng cao hơn nữa năng xuất lao động bình quân trong công ty. 56 4.3.1.5.Có biện pháp tổ chức và quản lý chi phí cho hiệu quả hơn. 57 4.3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong công ty. 59 4.3.2.1. Cần có cách nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò của công tác phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp. 59 4.3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình xuất khẩu hàng hóa công ty 59 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hoá, hoạt động thương mại quốc tế đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước... Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá hướng mạnh vào xuất khẩu là một chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, tạo đà cho nền kinh tế phát triển và đuổi kịp thời đại. Trong đó xuất khẩu hàng mũi nhọn là một bước đi tiên phong, khai thác triệt để lợi thế của đất nước. Căn cứ vào tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã hội,dân số, truyền thống dân tộc Việt Nam, trong văn kiện đại hội VIII của Đảng ta đã xác định hướng chú trọng phát triển một số ngành, trong đó có công nghiệp sản xuất hàng dệt may. Với những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng có của ngành, công nghiệp dệt may được đánh giá là ngành có nhiều ưu điểm để sản xuất và xuất khẩu, rất phù hợp với điều kiện sẵn có của nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh những thuận lợi nhất định việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc cũng gặp phải nhiều khó khăn thách thức cả ở trong và ngoài nước. Chẳng hạn như trình độ sản xuất thấp kém nên hàng hoá khó đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế, khả năng và trình độ tiếp thị quốc tế kém cỏi, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động thương mại quốc tế, sự cạnh tranh giữa các nước đang phát triển về cùng một mặt hàng trên cùng một thị trường... Do đó, để có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở các doanh nghiệp dệt May Việt Nam không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mỗi doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi, biện pháp phù hợp mà còn cần phải có sự tác động của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ngày càng phát triển, tăng nhanh kim ngạch và ngoại tệ cho đất nước, củng cố uy tín và vị thế của doanh nghiệp không chỉ ở thị trường trong nước mà trên toàn thế giới. .. Thống kê xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghệp xuất khẩu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, công việc này không chỉ đảm bảo cung cấp những số liệu cần thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp làm căn cứ cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh nói chung và quyết định xuất khảu nói riêng mà còn cung cấp những số liệu thống kê cần thiết cho các cơ quan nhà nước trong việc theo dõi và quản lý nền kinh tế thị trường. Phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa giúp cho doanh nghiệp nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp qua các kỳ sản xuất kinh doanh về quy mô, kết cấu chủng loại và giá cả hàng hóa xuất khảu…Qua đó thấy được mức độ hoàn thành và tăng trưởng của các chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Mặt khác Phân tích thống kê tình hình xuất khảu hàng hóa, giúp thấy được những mâu thuẫn tồn tại và các nhân tố ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp để từ đó đề ra được các chính sách, biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Những số liệu, tài liệu phân tích tình hình xuất khẩu còn là căn cứ để phân tích các chỉ tiêu khác như: Phân tích tình hình sản xuất , phân tích tình hình giá hoặc lợi nhuận kinh doanh. Không chỉ đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu mà đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, công tác phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng hóa là không thể thiếu. 1.2.Xác lập và tuyên bố đề tài Căn cứ vào tình cấp thiết của đề tài cùng với việc nhận thức được vai trò của việc phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu là không thể thiếu nên em đã chọn đề tài “ vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình xuất khảu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận của mình. 1.3. Các Mục tiêu nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu của mình em xin đặt ra 3 mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất là hệ thống hóa lý luận chung về xuất khẩu và phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp. Tiếp đó thông qua các dữ liệu sơ cấp thu thập được từ những phiếu điều tra phỏng vấn một số cán bộ trong công ty giúp em nắm được những thông tin sơ bộ về công ty đặc biệt là những thông tin về tình hình xuất khẩu và công tác thống kê phân tích tình hình xuất khẩu của công ty trong những năm gần đây. Sau đó Sử dụng một số phương pháp thống kê như: phương pháp dãy số thời gian, phương pháp hối quy và phương pháp chỉ số để Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng dựa trên những dữ liêu thứ cấp thu thập được từ các sổ sách kế toán, chứng từ xuất khẩu, và các báo cáo tài chính của công ty. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cuả công ty trong những năm tới Sau cùng em xin đưa ra Những giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh sản xuất và gia tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới 1.4. Phạm vi nghiên cứu Thống kê phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng giai đoạn 2004 – 2008. Trong đó đi sâu vào phân tích chỉ tiêu doanh thu xuát khẩu, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh kết quả hoạt động xuất khẩu. 1.5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần tóm lược và lời cảm ơn, luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Những lý luận chung về xuất khẩu và phân tích thống kê tình hình xuất khẩu trong doanh nghiệp Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng Chương 4: Các kết luận và đề xuất với doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu và công tác phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may và TM Mỹ Hưng CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 2.1. Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu 2.1.1. Khái niệm xuất khẩu hàng hóa Xuất khẩu hàng hóa được coi là một trong những hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thương, là việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu phức tạp hơn nhiều so với mua bán một sản phẩm nào đó trong thị trường nội địa vì hoạt động này diễn ra trong một thị trường vô cùng rộng lớn, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ, hàng hóa được vận chuyển ra khỏi biên giới một quốc gia và đặc biệt là phải quan hệ buôn bán với khách hàng nước ngoài. Do vậy, các quốc gia tham gia vào hoạt động buôn bán giao dịch quốc tế phải tuân thủ các thông lệ quốc tế hiện hành. Theo luật thương mại về hoạt động xuất nhập khẩu: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là hoạt động mua, bán hàng hóa của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu hàng hóa Theo quy định của Tổng cục thống kê Việt Nam: Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ với nước ngoài và các khu chế xuất, làm giảm hoặc tăng nguồn vật chất trong nước. 2.1.2. Một số khái niệm trong xuất khẩu - Giá trị kim ngạch xuất khẩu (doanh thu xuất khẩu) "Kim ngạch xuất khẩu" chính là lượng tiền thu được trong quá trình xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định (thường được thống kê theo từng quý hoặc từng năm). Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động xuất khẩu nhưng nó được dùng khi muốn nói đến kết quả của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của một ngành trên tầm vĩ mô. Trong phạm vi xuất khẩu của doanh nghiệp ta xét đến chỉ tiêu này đồng nghĩa như chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp Doanh thu xuất khẩu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu về từ hoạt động xuất khẩu, làm tăng vốn chủ sở hữu. Tỷ giá ngoại tệ xuất khẩu : Tỷ giá ngoại tệ xuất khẩu hay còn gọi là tỷ giá hối đoái (TGHĐ) được hiểu là giá của một đơn vị ngoại tệ tính theo đồng tiền trong nước. Ví dụ: USD/VND hay EUR/VND. Đây chính là giá cả của ngoại tệ trên thị trường và được xác định dựa trên quan hệ cung cầu về ngoại tệ. Chỉ tiêu này rất quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của hợp đồng xuất khẩu. Đồng tiền thanh toán trong xuất khẩu Là phương tiện thanh toán cho các hợp đồng xuất khẩu. đó là các đồng ngoại tệ như đồng USD hay đồng EUR . Trong xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng 2 đồng ngoại tệ trong đó một dùng để tính toán giá cả và giá trị của hợp đồng xuất khẩu, một đồng ngoại tệ khác dùng để thanh toán hợp động xuất khẩu. 2.1.3. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu Do xuất khẩu hàng hóa là một nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Hoat động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có những đặc điểm khác biệt so với kinh doanh nội địa . Đó là: Xuất khảu hàng hóa ở nước ta hiện nay có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau bao gồm: Xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác, hoặc gia công hàng xuất khẩu. Mỗi một phương thức xuất khẩu có những đặc điểm khác nhau trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động xuất khẩu và tiềm năng tạo nên doanh thu và hiệu quả kinh tế khác nhau. Do đặc điểm này mà khi phân tích thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa doanh nghiệp cần phải phân tích chi tiết các chỉ tiêu trong xuất khẩu theo từng phương thức xuất. Qua đó thấy được sự biến động tăng giảm và tìm ra điểm mạnh, diểm yếu trong phương thức xuất khẩu, từ đó có những chính sách, biện pháp nhằm khai thác những tiềm năng trong từng phương thức xuất khẩu, tăng doanh thu nâng cao hiệu quả xuát khẩu. Đặc điểm thứ 2 của xuất khẩu hàng hóa là thị trường Thị trường xuất khẩu hàng hóa rát rộng lớn bao gồm nhiều khu vực thị trường Châu Âu, thị trường Mỹ, và Bắc Mỹ, thị trường SNG( Liên Xô cũ), thị trường các nước ASEAN… Trong mỗi thị trương khu vực lại có thị trường từng nước. Mỗi thị trường xuất khẩu có những đặc tính và những tiềm năng khác nhau trong quan hệ mua bán. Các chính sách ngoại thương ở mỗi thị trường xuất khẩu cũng có những đặc điểm khác biệt. vì thế khi tham gia vào hoạt đông xuất khẩu đòi hỏi mỗi một doanh nghiệp phải có sự am hiểu về luật, các quy định và thủ tục xuất khẩu, có sự am hiểu về thị trường của nước nhập khẩu…Thị trường là một căn cứ quan trọng trong công tác phân tích thống kê tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần phải phân tích các chỉ tiêu thống kê trong xuất khẩu chi tiết theo từng thị trường để thấy được sự biến động của chúng, tìm ra những ưu nhược điểm và những tiềm năng của từng thị trường, từ đó có những chính sách, biện pháp thích hợp trong việc xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc điểm thứ 3 trong kinh doanh hàng xuất khẩu là giá xuất khẩu, phương tiện thanh toán và tỷ giá ngoai tệ. Giá cả trong xuất khẩu có nhiều loại tùy thuộc vào những điều kiện, phương thức giao nhận hàng hóa và sự thỏa thuận giữa các bên, có thể là giá FOB, giá CIF hoặc giá CF… Thời điểm xác định giá trong xuất khẩu có thể là thời điểm ký kết hoặc thời điểm thực hiện hợp đồng. Phân tích giá xuất khẩu, cần phải nghiên cứu, phân tích được ưu, nhược điểm trong việc lựa chọn giá và thời điểm xác định giá xuất khẩu, đối chiếu với giá quốc tế hoặc giá khu vực để đánh giá được giá xuất khẩu của doanh nghiệp có phù hợp với giá quốc tế hoặc giá khu vực và có mang lại hiệu quả kinh tế hay không? Việc lựa chọn thời điểm tính giá xuất khẩu có mang lại lợi ích kinh tế hay rủi ro cho doanh nghiệp hay không? Về phương tiện thanh toán hàng xuất khẩu cũng rất đa dạng. Thanh toán bằng ngoại tệ, thanh toán bằng hàng nhập khẩu (xuất khẩu kết hợp), xuất khẩu trừ nợ…nhìn chung các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa thường được thanh toán bằng ngoại tệ. Ngoài ra , trong xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng 2 đồng ngoại tệ trong đó một dùng để tính toán giá cả và giá trị của hợp đồng xuất khẩu, một đồng ngoại tệ khác dùng để thanh toán hợp động xuất khẩu. Do vậy phân tích các chỉ tiêu thống kê tình hình xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu hàng hóa doanh nghiệp cần phân tích ảnh hưởng của giá xuất khẩu và của tỷ giá ngoại tệ đến doanh thu và hiệu quả hoạt động xuất khẩu. 2.2. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng may mặc 2.2.1. Đặc điểm của sản xuất hàng may mặc May mặc là một trong những ngành sản xuất vật chất, chức năng của nó là tạo ra các sản phẩm quần áo làm đẹp cho mọi người và làm đẹp cho xã hội Ngoài những đặc điểm giống với các ngành sản xuất vật chất khác, ngành may mặc còn có một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật riêng có như : Quy trình công nghệ của ngành may bao gồm nhiều công đoạn trong một quá trình sản xuất. Mỗi công đoạn bao gồm nhiều khâu, sử dụng máy móc chuyên dụng như: cắt, là, ép, may. Các loại máy móc này không tự động hóa như trong những ngành sản xuất công nghiệp khác mà nó đòi hỏi phải kết hợp với người lao động và chúng được điều khiển trực tiếp bởi mỗi người lao động. Có những công đoan mà máy móc không thể đảm nhận được như: nhặt chỉ, đóng gói sản phẩm, cắt chỉ… và mỗi sản phẩm lại có những bước khác nhau. Chính vì điều này mà ngành may mặc là ngành cần rất nhiều lao động, tay nghề của người lao động cũng cần phải được đào tạo một cách bài bản. Với tính chất dây chuyền sản xuất,yêu cầu đặt ra la phải phối hợp nhiều bộ phận một cách chính xác, đông bộ và quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng ăn khớp với nhau, đạt được tiến độ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như đưa sản phẩm ra thị trường theo đúng mùa vụ và đặc điểm của sản phẩm này. Hơn nữa do đặc thù của ngành là các sản phẩm sản xuất ra thường xuyên phải có sự thay đổi về kiểu cách, mẫu mã và đòi hỏi phải phù hợp với xu hướng thòi trang nên điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chiến lược cạnh tranh của các công ty cùng ngành. 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng may mặc. Có thể chia ra làm 2 nhóm: nhóm nhân tố khách quan và nhóm nhân tố chủ quan a. Nhóm Nhân tố khách quan - Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô. Trong lĩnh vực xuất khẩu những công cụ, chính sách chủ yếu thường được sử dụng điều tiết hoạt động này là: + Thuế quan. Trong hoạt động xuất khẩu thuế quan là loại thuế đánh vào từng đơn vị hàng xuất khẩu. Việc đánh thuế xuất khẩu làm tăng tương đối mức giá cả hàng xuất khẩu so với mức giá quốc tế nên đem lại bất lợi cho sản xuất kinh doanh trong nước. Hàng may mặc được đánh thuế với mức tương đối ưu đãi vì được xếp vào môt trong số những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của nước ta. + Giấy phép xuất khẩu. Mục đích của chính phủ khi sử dụng giấy phép xuất khẩu là nhằm quản lý hoạt động xuất khẩu có hiệu quả hơn và thông qua đó điều chỉnh loại hàng hoá xuất khẩu. Giấy phép xuất khẩu được quyết định theo mặt hàng, theo từng quốc gia và thời gian nhất định. + Tỷ giá và các chính sách đòn bẩy có liên quan nhằm khuyến khích xuất khẩu. ( Một chính sách hối đoái thích hợp thuận lợi cho xuất khẩu chính là chính sách duy trì tỷ giá tương đối ổn định và ở mức thấp. ( Trợ cấp xuất khẩu cũng là một biện pháp có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu đối với mặt hàng khuyến khích xuất khẩu. Việc trợ cấp thường được thể hiện dưới các hình thức: Trợ giá, miễn giảm thuế xuất khẩu... - Các quan hệ kinh tế quốc tế Khi xuất khẩu hàng hàng hoá từ quốc gia này sang quốc gia khác, người xuất khẩu phải đối mặt với hàng rào thuế quan và phi thuế quan, các hàng rào chặt chẽ hay lỏng lẻo phụ thuộc chủ yếu vào quan hệ kinh tế song phương giữa nước nhập khẩu và nước xuất khẩu. Nếu có được các mối quan hệ quốc tế mở rộng, bền vững và tốt đẹp sẽ tạo những tiền đề thuận lợi cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của một quốc gia. - Các yếu tố chính trị và pháp luật Các yếu tố chính trị, và pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt đông mua bán quốc tế. Công ty cần phải tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan, tập quán và luật pháp quốc gia, quốc tế hiện hành. b. Các nhân tố chủ quan - Nhân tố về vốn vật chất hay sức mạnh về tài chính Trong kinh doanh nếu không có vốn thì doanh nghiệp sẽ không làm được gì ngay cả khi đã có cơ hội kinh doanh. Có vốn giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình một cách dễ dàng hơn , có điều kiện tận dụng các cơ hội để thu lợi lớn. Sản xuất hàng may mặc càn có một quy trình công nghệ, trang thiết bị hi