Đề tài Xác định danh mục đầu tư ở Công ty tài chính Bưu điện

Thị trường chứng khoán là thị trường của lợi nhuận và rủi ro. Muốn tham gia vào cuộc chơi chứng khoán, bạn phải là người biết chấp nhận rủi ro. Khi tham gia vào thị trường, bạn luôn kỡ vọng đạt được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Đó là một nguyên lý không thể thay đổi được. Vỡ vậy, mỗi nhà đầu tư cần phải chuần bị mọi thông tin, kiến thức, vốn tư bản và khả năng chấp nhận rủi ro trong đầu tư. Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường đều mong muốn đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng với một mức rủi ro nhất định. Để xác suất rủi ro xảy ra thấp nhất, nhà đầu tư phải áp dụng nguyên tắc đa dạng hóa. Đa dạng hoá được thể hiện thông qua danh mục đầu tư. Đa dạng hóa sẽ làm cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Khi nhà đầu tư thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, họ sẽ lập được một danh mục có mức lợi nhuận kỳ vọng mong muốn ở mức rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận. Trong quỏ trỡnh tỡm hiểu và thực tập tại Cụng ty Tài chớnh Bưu Điện, Em đó tỡm hiểu cỏc thụng tin, kiến thức cũng như kinh nghiệm đầu tư của Phũng Đầu tư & Kinh doanh vốn, tỡm hiểu quỏ trỡnh đầu tư của Phũng đặc biệt là đầu tư chứng khoán. Sau khi tỡm hiểu cỏc thụng tin vờ đầu tư chứng khoán, em nhận thấy rằng danh mục đầu tư tại Công ty Tài chính Bưu điện chưa phải là danh mục tối ưu. Đó là lý do em chọn đề tài “Xác định danh mục đầu tư tại Công ty tài chính Bưu điện”

doc112 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xác định danh mục đầu tư ở Công ty tài chính Bưu điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên