Đề tài Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc

1. Lý do chọn đề tài - Tìm hiểu các công nghệ cơ bản trong hệ thống xây dựng Wedsite. - Nắm được xu hướng phát triển ứng dụng trên nền tảng mạng. - Củng cố các kiến thức đã được học trên lớp như Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server, Công nghệ Wed và ứng dụng 2. Đối tượng nghiên cứu • Asp.Net 4.0 trong Visual Studio 2010. • JQuery. • Ajax. • Sql Server 2008 R2.

docx59 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 26/03/2014 | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng website giới thiệu danh lam thắng cảnh và tour du lịch miền Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hưng Yên, ngày......tháng......năm 2011 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hưng Yên, ngày...tháng...năm 2011 Giáo viên phản biện 1 LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã hoàn thiện xong đề tài “Xây dựng Website Giới thiệu về danh lam thắng cảnh và các tour du lịch ở miền Bắc”. Đầu tiên cho nhóm gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến: Các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã trang bị cho nhóm chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, và tận tình chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Đặc biệt nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Thị Thanh Huệ đã tận tình chỉ bảo, đóng góp ý kiến, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình làm đề tài để nhóm có thể hoàn thành tốt đề tài này. Trong quá trình làm đề tài, mặc dù đã cố gắng hết sức, xong không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đề tài của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, tháng 12 năm 2012 Nhóm sinh viên thực hiện Vũ Thị Nguyệt Đào Anh Phương Nguyễn Thị Nguyệt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Ý nghĩa DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2. Biểu đồ Usecase cho đăng nhập………………………………………………22 Hình 3. Biểu đồ Usecase cho quản lý tài khoản người dùng 24 Hình 4. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý chuyên mục 25 Hình 5. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý bình luận 26 Hình 6. Biểu đồ Usecase chức năng tìm kiếm 27 Hình 7. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý quảng cáo 28 Hình 8. Biểu đồ Usecase cho chức năng quản lý đăng tin 29 Hình 9. Biểu đồ Usecase cho chức năng quản lý tin tức 30 Hình 10. Biểu đồ lớp 31 Hình 11. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tin tức 31 Hình 12. Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng 38 Hình 13. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí chuyên mục 39 Hình 14. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí quảng cáo 40 Hình 15. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí bình luận 41 Hình 16. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 42 Hình 17. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm 42 Hình 18. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng bình luận 43 Hình 19. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 47 Hình 20. Giao diện trang chủ 50 Hình 21. Giao diện trang chi tiết 51 Hình 22. Giao diện trang đăng nhập 52 Hình 23. Giao diện trang đăng kí 53 Hình 24. Giao diện trang quản lý tin tức 54 Hình 25. Giao diện trang quản lý chuyên mục 55 Hình 26. Giao diện trang quản lý người dùng 56 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1. Danh sách các actor 19 Bảng 2. Danh sách các user case..…………………………………………………….21 Bảng 3. Danh sách các lớp 31 Bảng 4. Mô tả lớp người dùng 32 Bảng 5. Mô tả phương thức lớp người dùng 32 Bảng 6. Mô tả lớp tin tức 33 Bảng 7. Mô tả phương thức lớp tin tức 33 Bảng 8. Mô tả lớp chuyên mục 33 Bảng 9. Mô tả phương thức lớp chuyên mục 34 Bảng 10. Mô tả lớp quảng cáo 34 Bảng 11. Mô tả phương thức lớp quảng cáo 34 Bảng 12. Mô tả lớp bình luận 35 Bảng 13. Mô tả phương thức lớp bình luận 35 Bảng 14. Mô tả lớp nhóm 36 Bảng 15.Mô tả phương thức lớp nhóm 36 Bảng 16.Bảng thông tin người dùng 44 Bảng 17.Bảng thông tin chuyên mục. 44 Bảng 18. Bảng thông tin tin tức. 45 Bảng 19. Bảng thông tin nhóm 45 Bảng 20. Bảng thông tin bình luận 46 Bảng 21. Bảng thông tin quảng cáo 46 Bảng 22. Hệ thống chức năng chính của chương trình 49 Bảng 23. Giao diện trang chủ 51 Bảng 24. Giao diện chi tiết tin tức 52 Bảng 25. Giao diện trang đăng nhập 52 Bảng 26. Giao diện trang quản lý tin tức 35 Bảng 27. Giao diện trang quản lý chuyên mục. 56 Bảng 28. Giao diện trang quản lý người dùng. 57 Mục Lục LỜI CẢM ƠN 1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ…………………………………………………….5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 6 Phần I: MỞ ĐẦU 9 1. Lý do chọn đề tài 9 2. Đối tượng nghiên cứu 9 3. Phạm vi nghiên cứu 9 4. Mục tiêu nghiên cứu 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 9 7. Cấu trúc của báo cáo 10 Phần II: NỘI DUNG 11 Chương 1: Khảo sát, xác định yêu cầu và phân tích hệ thống 11 1.1. Khảo sát hệ thống 11 1.2. Xác định yêu cầu hệ thống 11 1.3. Phân tích yêu cầu hệ thống 12 Chương II: Phân Tích Hệ Thống Với UML 18 2.1. Biểu đồ usecase 18 2.1.1. Danh sách các Actor và Use case 18 2.1.2. Đặc tả các use case 22 2.2. Biểu đồ lớp. 31 2.2.1. Danh Sách các lớp 31 2.2.2. Đặc tả từng lớp 32 2.3. Biểu đồ tuần tự 36 2.3.1. Chức năng quản lý tin tức 36 2.3.2. Chức năng quản lý người dùng 37 2.3.3. Chức năng quản lý chuyên mục 38 2.3.4. Quản lý quảng cáo 39 2.3.5. Quản lý bình luận 40 2.3.6. Đăng nhập 41 2.3.7. Tìm kiếm 42 2.3.8. Đăng bình luận 43 Chương 3: Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. 44 3.1. Các bảng dữ liệu 44 3.2. Mô hình dữ liệu quan hệ 46 Chương 4: Đặc tả thiết kế giao diện chương trình 48 4.1. Hệ thống các chức năng chính của chương trình 48 4.2. Thiết kê giao diện hệ thống chương trình 49 Phần III: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57 1. Thực nghiệm triển khai thực tế, dự định…. 57 2. Kết quả đạt được của đề tài 57 3. Hạn chế 57 4. Hướng phát triển 58 Phần IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Tìm hiểu các công nghệ cơ bản trong hệ thống xây dựng Wedsite. Nắm được xu hướng phát triển ứng dụng trên nền tảng mạng. Củng cố các kiến thức đã được học trên lớp như Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server, Công nghệ Wed và ứng dụng… Đối tượng nghiên cứu Asp.Net 4.0 trong Visual Studio 2010. JQuery. Ajax. Sql Server 2008 R2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu trên các wedsite kể trên và rất nhiều các diễn đàn khác nhau. Cụ thể là một số trang web có tên như sau: Trang: Trang: Trang: Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ thống website giới thiệu, gồm có: Hệ thống hiển thị thông tin: Trang chủ, chi tiết giới thiệu, thông tin người dùng, thông tin bình luận, nhận xét, đánh giá… Hệ thống quản trị website: quản lý tin tức, bình luận, thông tin người dùng... Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu ASP.Net. Xây dựng hệ thống ứng dụng trên nền tảng Web – ASP.NET sử dụng Visual Studio 2010. Xây dựng thành công website giới thiệu về danh lam thanwngs cảnh miền Bắc về giao diện và chức năng. Nâng cao kiến thức về lập trình web cho mỗi thành viên trong nhóm. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Tăng cường nhận thức và tư duy cho mỗi thành viên trong nhóm. Rèn luyện cách làm việc nhóm có hiệu quả. Phát huy tính độc lâp và sáng tạo của mỗi thành viên trong nhóm. Tăng cường kiến thức chuyên môn phục vụ hữu ích cho công việc sau này. Cấu trúc của báo cáo Cấu trúc của báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung Phần III:Thực nghiệm, đánh giá kết quả và hướng phát triển Phần IV: Tài liệu tham khảo Phần II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Khảo sát hệ thống Do không có địa điểm để khảo sát hệ thống quản trị và làm website chuyên nghiệp nên nhóm đã khảo sát toàn bộ hệ thống quản trị website du lịch trên mạng Internet. Các thông tin khảo sát được gồm có: Quy trình thiết kế website. Cách thức làm website bằng ngôn ngữ asp.net. Cách thức thiết kế website. Cách thức hoạt động với một website điển hình. Nhóm sử dụng trang chuyên tin về công nghệ là: để làm hình mẫu cho việc phát triển cả về hình thức và nội dung cho website của nhóm. Ngoài ra nhóm cũng tham khảo cách làm website của các anh chị khóa trên để tìm hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và phương hướng làm việc trong toàn bộ đề tài. Xác định yêu cầu hệ thống Yêu cầu chức năng: Đảm bảo tính bảo mật thông tin Trang hiển thị bao gồm: trang hiển thị thông tin, tìm kiếm thông tin, hiển thị tin theo các chuyên mục như tin tức mới nhất, tin tức các danh thắng, thư giãn, ẩm thực… Trang quản trị bao gồm: quản lý các chuyên mục tin, quản lý tin tức, quản lý người dùng, quản lý bình luận ý kiến phản hồi... Các menu được phân cấp rõ ràng theo hệ thống các chuyên mục. Chức năng danh sách tin tức chính của website, bao gồm tin danh lam thắng cảnh, tour. Khi xem một bản tin thì các tin cùng chuyên mục sẽ được load ra cùng lúc nhưng khác người đăng. Các tin được load theo hiển thị tin mới trước, tin cũ ra sau. Chức năng tạo ảnh quảng cáo cho các doanh nghiệp, công ty... Cho phép đăng tải các bình luận khi người dùng xem các tin tức Cho phép gửi yêu cầu, email, kết bạn đối với nhũng thành viên trong hệ thống với nhau. Khi đăng ký là thành viên của wedsite của wedsite thì hệ thống sẽ tự động gửi Email về cho thành viên đăng ký để kích hoạt tài khoản trong hệ thống. Yêu cầu phi chức năng: Giao diện thân thiện, dễ với người sử dụng Đảm bào tính chính xác trên mọi trình duyệt khác nhau Đáp ứng độ tin cậy, cũng hiệu quả trên thời gian và không gian Chuyển giao dễ dàng và dễ triển khai Nội dung hiển thị một cách khoa học và chi tiết theo từng chuyên mục được bố trí một cách rành mạch rõ ràng, nhằm thúc đẩy tốt nhất việc giao thương trên website, tương tác hệ thống cao. Phân tích yêu cầu hệ thống Sau khi khảo sát và xác định được các yêu cầu của hệ thống, có thể phân tích để đưa ra các quy trình nghiệp vụ chung của hệ thống bao gồm các phần: Thao tác với thông tin người dùng trong hệ thống. Người quản trị Admin là người có quyền thao tác với toàn bộ hệ thống. Để đảm bảo tính bảo mật, yêu cầu có hệ thống phân quyền cụ thể và mật khẩu cho người dùng phải được mã hóa. Các mục yêu cầu phải đạt được với thông tin người quản trị viên và người dùng là: Thêm mới, sửa thông tin, xóa thông tin thành viên rõ ràng. Phân cấp quản lý làm 2 cấp: Admin và người dung truy cập. Trong đó Admin là người có toàn quyền thao tác với hệ thống về vệc phân quyền và cập nhật người dùng, có toàn bộ thao tác quản lý tin tức trên website đối với việc đăng tin, duyệt tin, đăng quảng cáo, quản lý bình luận của người dùng. Còn đối với người dùng thì có quyền xem tin, bình luận tin tức và đăng ký làm thành viên để có quyền đăng tin trên website. Mã hóa mật khẩu cho người dùng của hệ thống. Lưu lại toàn bộ mã của người quản trị thao tác cuối cùng với các thông tin, tin tức, quảng cáo, bình luận để có thể biết hệ thống đã thao tác với thành viên nào trong hệ thống, đảm bảo khả năng bảo mật, tương tác với hệ thống. Thao tác với chuyên mục. Việc thiết lập chuyên mục là yêu cầu bắt buộc. Các yêu cầu gồm có: Thêm mới chuyên mục: Thời gian thực hiện: khi hệ thống có nhu cầu mở thêm các chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu trao đổi đối với người dùng website. Tác nhân thực hiện: quản trị viên (Admin). Các bước thực hiện. Quản trị viên mở phần quản trị chuyên mục rồi nhập những thông tin cần thiết để thêm mới vào bảng biểu. Hệ thống kiểm tra thông tin rồi lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu. Sửa thông tin chuyên mục: Thời gian thực hiện: khi quản trị viên muốn cập nhật thông tin của chuyên mục đó. Tác nhân thực hiện: quản trị viên. Các bước thực hiện: Quản trị viên chọn chuyên mục cần sửa trong trang quản lý chuyên mục. Quản trị viên sửa thông tin trong các điều khiển hiển thị trong chuyên mục vừa chọn. Thông tin chuyên mục được lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu thay thế thông tin chuyên mục cũ. Xóa thông tin chuyên mục: Thời gian thực hiện: Khi chuyên mục đã không cần thiết nữa. Tác nhân thực hiện: quản trị viên. Các bước thực hiện: Quản trị viên chọn chuyên mục cần xóa trong bảng thông tin. Quản trị viên nhấn nút xóa trên trang quản lý chuyên mục. Thông tin được xóa khỏi csdl. Thao tác với tin tức. Việc thiết lập tin tức là yêu cầu bắt buộc. Các yêu cầu gồm có: Thêm mới tin tức: Thời gian thực hiện: khi hệ thống có nhu cầu mở thêm các tin tức mới đáp ứng nhu cầu trao đổi đối với người dùng website. Tác nhân thực hiện: quản trị viên (Admin). Các bước thực hiện. Quản trị viên mở phần quản lý tin tức rồi nhập những thông tin cần thiết để thêm mới vào bảng biểu. Hệ thống kiểm tra thông tin rồi lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu. Sửa thông tin tin tức: Thời gian thực hiện: khi quản trị viên muốn cập nhật thông tin của tin tức đó. Tác nhân thực hiện: quản trị viên. Các bước thực hiện: Quản trị viên chọn tin tức cần sửa trong trang quản lý tin tức Quản trị viên sửa thông tin trong các điều khiển hiển thị trong tin tức vừa chọn. Thông tin tin tức được lưu lại vào trong cơ sở dữ liệu thay thế thông tin tin tức cũ. Xóa thông tin tin tức: Thời gian thực hiện: Khi tin tức đã không cần thiết nữa. Tác nhân thực hiện: quản trị viên. Các bước thực hiện: Quản trị viên chọn tin tức cần xóa trong bảng thông tin. Quản trị viên nhấn nút xóa trên trang quản lý tin tức. Thông tin được xóa khỏi csdl. Thao tác với đăng tin tức. Các yêu cầu khi thao tác với đăng tin tức: Đăng tin mới: Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu soạn mới một tin từ người dung hoặc quản trị viên. Tác nhân thực hiện: Người dùng Các bước thực hiện: Người dùng phải là người đã đăng ký vào hệ thống thì mới có quyền đăng tin trên hệ thống. Vào trang đăng tin rồi điền các thông tin phù hợp rồi nhấn đăng tin. Hệ thống kiểm tra thông tin có thỏa mãn hay không. Hệ thống kiểm tra nếu thỏa mãn thì sẽ thêm mới tin tức vào trong csdl. Duyệt tin. Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. Các bước thực hiện: Quản trị viên vào phần quản lý tin tức, duyệt các thông tin cần thiết cho tin tức. Có các loại trạng thái như tin sẽ bị khóa nếu hết hạn đăng, tin sẽ được phục hồi kích hoạt lại hoặc tin sẽ bị khóa khỏi hệ thống nếu người quản trị viên cảm thấy tin không được trong sáng. Hệ thống kiểm tra thông tin có thỏa mãn hay không. Hệ thống kiểm tra nếu thỏa mãn thì sẽ đặt trạng thái đã duyệt của tin tức vào trong csdl. Sửa thông tin tin tức. Thời gian thực hiện: Khi người quản trị muốn sửa thông tin một tin tức đã tồn tại. Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. Các bước thực hiện: Người quản trị viên chọn tin cần sửa trong bảng hiển thị. Người quản trị sửa thông tin tin tức vừa chọn bằng các thay thế thông tin cũ bằng thông tin mới. Thông tin được sửa thay thế thông tin cũ trong cơ sở dữ liệu. Xóa tin tức. Thời gian thưc hiện: khi tin tức không còn được sử dụng hoặc nội dung tin tức không đáp ứng được yêu cầu của website. Tác nhân thực hiện: Quản trị viên. Các bước thực hiện: Người quản trị viên chọn tin cần xóa trên bảng hiển thị. Người quản trị viên nhấn nút “xóa” trên giao diện quản trị. Tin tức được xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Thao tác với thông tin quảng cáo: thao tác tương tự các mục trên, tác nhân hệ thống có là toàn bộ người quản trị có quyền thao tác trừ người dùng. Thao tác với thông tin bình luận. thao tác tương tự các mục trên, tác nhân hệ thống có là toàn bộ người quản trị có quyền thao tác trừ người dùng. Tìm kiếm thông tin. Tìm kiếm phía người dùng: với mục đích là hiển thị chính xác nhất thông tin người dùng mong muốn thấy vì vậy hệ thống xác định sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm google cho việc tìm kiếm nội dung của trang. Các bước tìm kiếm gồm: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thông tin tìm kiếm theo định dạng của google. Tìm kiếm phía người quản trị: với mục đích là hiển thị thông tin đối với từng mục trong nội dung người quản trị muốn tìm kiếm, hệ thống xây dựng mục tìm kiếm trên từng trang quản trị như: quản trị bài viết, quản trị bình luận, quảng cáo… Chương II: Phân Tích Hệ Thống Với UML Biểu đồ usecase Danh sách các Actor và Use case Danh sách các Actor (tác nhân) Sau khi tham khảo một số tài liệu chúng em đã phân tích và đưa ra được các chức năng chính của website: STT Tên Actor Giải thích 1 Adminstrator (quản trị viên) là tác nhân giữ vai trò chính của website: Quyền quản lý là quyền cao nhất của hệ thống. Những người giữ vai trò quản lý chính có thể phân quyền cho các thành viên trong website. Tác nhân Adminstrator có thể thực hiện được tất cả các chức năng của website như: Tạo, quản lý tài khoản thành viên, quản lý chuyên mục, tin tức, đăng sửa xóa tin, duyệt tin, quản lý bình luận cũng như quảng cáo… Tác nhân Adminstrator có quền thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin mới. 2 Người dùng Truy cập Website xem, tìm kiếm thông tin các tin tức cần xem. Đăng tin lên website muốn thực hiện được chức năng này thì người dùng phải đăng ký thành viên của hệ thống và phải có số dư tài khoản hệ thống nhất định. Sauk hi điền thông tin xong thì quản trị viên sẽ căn cứ vào số dư tài khoản quyết định có đăng tin của người dùng lên website hay không. Bình luận các tin tức trên website về ý kiến của mình đối với tin tức đó là hữu ích hay không hữu ích. Hoặc có thể than phiền hoặc cảm ơn đối với người đăng tin làm tăng độ tin cậy đối với những người truy cập tiếp theo Bảng 1: Danh sách các Actor Mô tả yêu cầu đối với các Actor Adminstrator (quản trị viên): Đăng nhập vào Website. Quản lý thành viên. Quản lí chuyên mục, tin tức. Quản lý duyệt, sửa, xoá thông tin các tin tức trên website. - Xem, soạn thông tin các tin tức. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống website. Người dùng: - Xem thông tin các tin tức - Gửi phàn hồi về các tin tức - Tìm kiếm thông tin - Đăng ký, đăng tin lên website Danh sách các usecase: STT Tên Usecase Actor liên quan Ghi chú 1 Đăng nhập Admin và Thành viên Có được quyền truy cập vào hệ thống. 2 Quản lí tài khoản người dùng, cấp quyền cho người dùng Admin Có được quyền thêm mới, sửa xóa tài khoản người dùng, cấp quy