Đồ án Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng một số chất lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Thu thập dữ liệu, báo cáo thống kê đề tài nghiên cứu có liên quan trong và ngoài. các phương pháo đã đạt được hiệu quả - Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụn môi chất lạnh tại TP Hồ chí Minh

pdf111 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/11/2013 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng một số chất lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan