Đồ án Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

Kết cấu đề tài: Phần 1: Cơ sở lý luận về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ. Phần 3: Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại Bắc Bộ và Nam Bộ.

ppt22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng Sinh viên thực hiện : Phạm Bá Thắng Lớp : QTDN K49 Giáo viên hướng dẫn : TS Hà Thanh Việt TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ PHẦN 1: Cơ sở lý luận về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp PHẦN 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ PHẦN 3: Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại Bắc Bộ và Nam Bộ Kết cấu đề tài PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CỦA CTCP NHỰA ĐÀ NẴNG TẠI THỊ TRƯỜNG BẮC BỘ VÀ NAM BỘ 2.1.Giới thiệu chung về CTCP nhựa Đà Nẵng Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Mã chứng khoán: DPC Trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân- Đà Nẵng Điện thoại: (0511)714642-714460-714286 Fax: (0511)714561-714931 Email:Danaplast@dng.vnn.vn Nguồn vốn hoạt động : trên 37 tỷ đồng Lao động: 192 nhân viên Tình hình hoạt động của công ty trong những năm vừa qua Tốc độ tăng trưởng khá nhanh trong những năm qua với tốc độ trên 10%. 2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tại Bắc Bộ và Nam Bộ Thực trạng marketing và hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường Cho tới thời điểm này, công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng vẫn chưa có phòng Marketing riêng biệt, mọi hoạt động marketing của công ty vẫn do phòng Kinh doanh đảm nhiệm Về sản phẩm: Đa dạng hoá về sản phẩm Về giá: Định giá theo 2 phương pháp chủ yếu đó là “ cộng tỷ lệ lợi nhuận vào chi phí” và “ định giá xâm nhập thị trường” Về phân phối: Tổ chức tiêu thụ theo 2 kênh trực tiếp và gián tiếp Về xúc tiến bán: quảng cáo, PR Các chỉ tiêu về hoạt động tiêu thụ ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ Các chỉ tiêu của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ống nhựa : Thị trường Đà Nẵng và khu vực Miền Trung và Tây Nguyên rất quan trọng đối với công ty Hoạt động tiêu thụ tại Bắc Bộ và Nam Bộ chưa tốt Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng trong những năm qua Doanh số tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng tăng tương đối nhanh trong thời gian vừa qua, năm 2008 tăng hơn 8 tỷ đồng so với năm2007 tức tăng hơn 13,36% từ 60,2 tỷ đồng lên 70,5 tỷ đồng Trong đó,Ống HDPE đen năm 2008 doanh thu được là trên 28,3 tỷ chiếm hơn 40% tổng doanh số, tăng hơn 15% so với năm 2007, Ống PVC đạt hơn 13 tỷ chiếm khoảng 18,54% tổng doanh thu, tăng hơn 18% so với năm 2007 Tổ chức hoạt động tiêu thụ tại Bắc Bộ và Nam Bộ Biểu đồ : Tỷ trọng doanh thu của các kênh phân phối Kênh trực tiếp mang lại doanh thu cao cho công ty, năm 2008 đạt trên 45 tỷ đồng chiếm 64,2% doanh thu Kênh gián tiếp chỉ đạt được trên 25 tỷ đồng chiếm 35,8% tổng doanh thu Tình hình tiêu thụ ống nhựa tại Bắc Bộ và Nam Bộ - Hiện nay, công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng chưa có hệ thống đại lý phân phối sản phẩm tại hai thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ, mọi hoạt động bán hàng tại hai thị trường này đều thông qua kênh phân phối trực tiếp tức là công ty bán hàng trực tiếp theo đơn đặc hàng của các khách hàng tổ chức - Tuy nhiên, công tác tiêu thụ sản phẩm ống nhựa ở hai thị trường này còn hạn chế, các khách hàng còn ít và sản lượng tiêu thụ còn quá thấp Tỷ trọng thị trường tiêu thụ ống nhựa của công ty 2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng tại Bắc Bộ và Nam Bộ Những thành tựu, kết quả đạt được Những tồn tại, hạn chế - Doanh thu tiêu thụ đã có sự gia tăng trong những năm qua - Bước đầu đã có được một số khách hàng thường xuyên là các khách hàng tổ chức - Đã bắt đầu có sự nhận biết của khách hàng tại hai thị trường này về sản phẩm ống nhựa của công ty - Công ty chưa có kế hoạch mang tính chiến lược dài hơi để thúc đẩy khả năng cạnh tranh với các đối thủ - Các hoạt động maketing tại hai thị trường này rất yếu ớt - Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm tại Bắc Bộ và Nam Bộ chưa được thiết lập PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG TẠI THỊ TRƯỜNG BẮC BỘ VÀ NAM BỘ SWOT Điểm mạnh sản phẩm năng lực sản xuất kinh nghiệm công nghệ Điểm yếu marketing phân phối hàng tồn kho Ngân sách Cơ hội nhu cầu Thách thức Sự nhận biết xu hướng sử dụng hàng đối thủ cạnh tranh MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN 1 Một số biện pháp tạo tiền đề cho việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ống nhựa vào thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ 2 Nhóm biện pháp trực tiếp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty tại Bắc Bộ và Nam Bộ 3 Một số biện pháp khác - Xác định thị trường mục tiêu - Xác định sản phẩm chủ lực 1. Một số biện pháp tạo tiền đề cho việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ống nhựa vào hai thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ - Tăng cường đổi mới, cải tiến và hoàn thiện hệ thống trang thiết bị của công ty - Tăng cường công tác quản lý lực lượng lao động để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và hệ thống trang thiết bị của công ty - Duy trì ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sự ổn định về giá trên thị trường 2. Nhóm biện pháp trực tiếp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của công ty tại Bắc Bộ và Nam Bộ Biện pháp1. Thành lập bộ phận marketing, hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại Bắc Bộ và Nam Bộ Mục đích của biện pháp - Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty nói chung và tại hai thị trường Bắc Bộ và Nam Bộ nói riêng rất cần những thông tin chính xác và kịp thời từ bộ phận marketing - Những thông tin cần thiết để tiến hành hoạt động tiêu thụ một cách thuận lợi là nhu cầu thị trường, về sản phẩm, về giá cả sản phẩm, về đối thủ cạnh tranh, v.v… Những thông tin đó chỉ có thể có được thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường của bộ phận marketing của công ty - Về nhân sự: Đội ngũ nhân sự phòng marketing có thể rút ra từ một vài nhân viên có năng lực trong lĩnh vực marketing ở các phòng ban khác như phòng Kinh doanh, phòng Kỹ thuật và tuyển dụng 1 nhân viên chuyên ngành marketing Nội dung biện pháp Trong đó chức năng nhiệm vụ của phòng marketing như sau - Nghiên cứu nhu cầu thị trường nhựa, trong đó trọng tâm là sản phẩm chủ lực ống nhựa. Xác định tiềm năng và dự báo sự phát triển của thị trường nói chung đặc biệt là các thị trường mới như Bắc Bộ và Nam Bộ. - Thường xuyên thu thập những thông tin về sản phẩm, giá thành và các thông tin có liên quan của đối thủ cạnh tranh để chủ động đưa ra các phản ứng kịp thời. - Phân tích các đặc điểm của khách hàng tổ chức truyền thống của công ty để từ đó rút ra những kinh nghiệm khi tiếp cận với các khách hàng mục tiêu là các tổ chức tại Bắc Bộ và Nam Bộ. Dự trù chi phí cho biện pháp ĐVT: 1000 Đồng Kết quả đạt được của biện pháp ĐVT: 1000 Đồng Biện pháp 2. Mở rộng hệ thống đại lý phân phối, trưng bày những sản phẩm chủ lực tại các điểm phân phối Mục đích biện pháp - Tạo sự nhận biết của khách hàng Bắc Bộ và Nam Bộ đối với công ty cũng như sản phẩm của công ty đặc biệt là sản phẩm ống nhựa - Việc trưng bày sản phẩm sẽ giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy, được cầm sản phẩm và cảm nhận được chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra tại các phòng trưng bày, khách hàng sẽ được cung cấp những thông tin về hoạt động của công ty, những website có liên quan đến công ty, hoạt động khuyến mại, hổ trợ khách hàng, sau bán hàng,… - Giúp cho Công ty biết được những thông tin cần thiết về sự phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty, thị hiếu, sức mua, những chiến lược kinh doanh cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. - Nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm qua đó tăng thêm doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty Nội dung biện pháp Chi phí của biện pháp ĐVT:1000 Đồng Kết quả đạt được của biện pháp ĐVT: đồng MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC 1. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo nhằm giới thiệu hình ảnh của Công ty đến với khách hàng - Chào hàng các nhân - Quảng cáo qua sách báo, tạp chí - Quảng cáo thông qua mạng internet - Quan hệ công chúng - Tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành 2. Thực hiện và đẩy mạnh việc áp dụng các chế độ ưu đãi về giá cho khách hàng. - Công ty nên áp dụng chế độ giá ưu đãi đối với những khách hàng là khách hàng lớn - Áp dụng chế độ chiết khấu thanh toán EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE