Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu SADACO tại thị trường nội địa

Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính vì thế nhiều vấn đề mới phát sinh cần sớm được nhận thức và có sự quan tâm đúng mức để phát triển một cách bền vững. Một trong những vấn đề được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay là “ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam”, nổi lên như một yêu cầu bức thiết, nhằm khẳng định vị thế, uy tín của hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp Việt Nam nâng cao năng lực thâm nhập, duy trì và phát triển thị trường trong và ngoài nước. Sự phát triển của nền kinh tế và các đòi hỏi của hội nhập cùng với việc một số thương hiệu Việt đã mất đi khả năng cạnh tranh thậm chí là bị chiếm đoạt ở nước ngoài đã làm cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý có một cái nhìn đầy đủ hơn về vai trò của thương hiệu. Hàng loạt những hội chợ về hàng Việt Nam đã được diễn ra trong bối cảnh gia nhập WTO và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các doanh nghiệp trong cuộc chạy đua trong cuộc chinh phục thị trường trong nước nói riêng và thị trường quốc tế nói chung. Chính vì thế việc xây dựng và quảng bá thương hiệu đang là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam và sự thật là các doanh nghiệp đang rất nỗ lực để tự khẳng định thương hiệu của mình trên thương trường.